AI bitcoinový vyhledávač frází a generátor soukromých klíčů s nástrojem pro kontrolu zůstatku BTC

Nástroj AI Seed Phrase Finder & BTC pro kontrolu zůstatku pro Windows PC je inovativní aplikace navržená tak, aby zabránila ztrátě přístupu k bitcoinovým peněženkám. Tento program, který využívá pokročilé algoritmy a techniky umělé inteligence, efektivně analyzuje obrovské množství dat, aby předtrénoval modely umělé inteligence. Následně generuje a vyhledává mnemotechnické fráze, které umožňují přístup k opuštěným bitcoinovým peněženkám s nenulovými zůstatky. S „nástrojem AI Seed Finder pro Windows PC“ je nalezení kompletní 12slovné počáteční fráze pro konkrétní bitcoinovou peněženku snadné.

I když máte pouze částečnou znalost mnemotechnické fráze nebo jednotlivých slov, která ji obsahují, tento nástroj dokáže rychle identifikovat celou počáteční frázi. Navíc poskytnutím adresy konkrétní bitcoinové peněženky, ke které chcete znovu získat přístup, program zužuje oblast vyhledávání. Tento cílený přístup výrazně zvyšuje efektivitu programu a zkracuje dobu potřebnou k nalezení správné mnemotechnické fráze.

Nástroj AI Seed Phrase Finder a nástroj pro kontrolu zůstatku BTC pro Windows PC

Pravděpodobně jste slyšeli o lidech, kteří omylem ztratili nebo zapomněli počáteční fráze ze svých kryptoměnových peněženek, a tak navždy ztratili přístup ke svým bitcoinům. Nyní existuje řešení, které vám pomůže vyhnout se stejnému osudu a dokonce najít opuštěné bitcoinové peněženky s kladnými zůstatky z různých důvodů!

V digitální sféře kryptoměn může být přístup k bitcoinovým aktivům někdy ztracen uprostřed složitosti šifrování a zabezpečení. Představte si řešení, které hladce projde kryptografickým bludištěm a bez námahy obnoví přístup k vašim ztraceným nebo zapomenutým bitcoinovým peněženkám. Vstupte do převratného nástroje, který využívá nejmodernější umělou inteligenci a výpočetní výkon superpočítačů.

Tato inovativní aplikace funguje na špičce technologického pokroku a využívá sofistikované algoritmy k rychlé navigaci v obrovském množství potenciálních počátečních frází a soukromých klíčů spojených s bitcoinovými peněženkami. Jeho poslání? K odemknutí spících aktiv, ať už ztracených kvůli zapomenutým přístupovým frázím nebo nesprávně umístěným soukromým klíčům.

Dvojí povaha: Více než jen nástroj pro obnovu ztracených bitcoinových aktiv, tento program funguje na dvojím spektru. I když slouží jako spolehlivý společník pro jednotlivce, kteří chtějí znovu získat přístup ke svým vlastním prostředkům, má také schopnost zkoumat a odemykat bitcoinové aktiva patřící jiným, čímž se účinně stává účinným řešením pro digitální forenzní a bezpečnost.

Etické důsledky leží v rukou uživatele. Ať už se někdo snaží získat zpět své vlastní ztracené jmění nebo prozkoumat hlubiny digitální bezpečnosti, tento nástroj je připraven a čeká na příkaz svého operátora. Není to jen o tom, co umí, ale spíše o volbách, které člověk dělá při využívání jeho schopností.

Posilující možnosti: S každým úspěšným obnovením přístupu se rozvine příběh, který ukazuje transformační potenciál technologií řízených umělou inteligencí v oblasti kryptoměn. Prostřednictvím posílení postavení a inovací se bariéry bourají a to, co bylo kdysi nepřekonatelné, se stává dosažitelným.

Obsah

Nejrychlejší metody umělé inteligence pro generování soukromých klíčů k bitcoinovým adresám

Uvolnění potenciálu umělé inteligence (AI) v oblasti zabezpečení kryptoměn je rychle se vyvíjející obor. V rámci této domény vedlo úsilí o zvýšení bezpečnosti bitcoinových adres k vývoji převratných metod a technologií. V tomto článku se ponoříme do inovativních přístupů a rychlých technik používaných softwarem „AI Seed Phrase & Private Key Finder“ ke generování soukromých klíčů pro konkrétní bitcoinové adresy.

Objevování bezpečných metod ochrany kryptoměnových aktiv je v digitálním věku prvořadé. Tradiční metody generování klíčů často zaostávají tváří v tvář vyvíjejícím se hrozbám. Průnik AI a kryptografie však nabízí slibná řešení. Využitím výkonu pokročilých algoritmů a strojového učení přináší tento software revoluci do procesu generování soukromých klíčů a zajišťuje zvýšenou bezpečnost a efektivitu.

V rámci složitého prostředí bitcoinových transakcí nelze důležitost soukromých klíčů přeceňovat. Tyto klíče fungují jako strážci digitálního bohatství a vyžadují robustní ochranné mechanismy. Prostřednictvím využití technik řízených umělou inteligencí poskytuje „AI Seed Phrase & Private Key Finder“ uživatelům efektivní přístup k řešení bezpečnostních problémů. Díky pochopení nuancí klíčových vzorů a použití sofistikovaných algoritmů software optimalizuje proces generování a umožňuje uživatelům s jistotou chránit svá aktiva.

Díky kombinaci pokročilých algoritmů a automatizovaných ověřovacích procesů může software „AI BTC Private Key Finder“ efektivně generovat soukromé klíče pro bitcoinové adresy a zajistit bezpečnost a přesnost transakcí v ekosystému digitální měny.

S využitím pokročilých algoritmů a vysoce výkonných výpočetních schopností tento špičkový nástroj přináší revoluci do procesu obnovy šifrovaných klíčů potřebných ke správě virtuálních aktiv. Jeho sofistikovaná metodika využívá masivní výpočetní výkon složité sítě k rychlému dekódování složitých bezpečnostních protokolů.

Proč AI Private Key Finder vyžaduje vzdálený superpočítač?

Jedním z klíčových aspektů, který odlišuje AI Private Key Finder od jiných podobných nástrojů, je použití vzdáleného superpočítače k ​​provádění jeho operací. Tato jedinečná funkce umožňuje programu využít enormní výpočetní výkon superpočítače k ​​provádění složitých výpočtů potřebných k identifikaci soukromých klíčů pro bitcoinové adresy.

Pomocí vzdáleného superpočítače může AI Private key Finder výrazně urychlit proces generování soukromých klíčů. Program využívá schopnosti paralelního zpracování superpočítače k ​​analýze obrovského množství dat a identifikaci potenciálních soukromých klíčů mnohem rychleji než tradiční metody.

Použití vzdáleného superpočítače navíc zajišťuje, že AI Private Key Finder má přístup k nejnovějším technologickým pokrokům v oblasti umělé inteligence. To umožňuje programu používat sofistikované algoritmy a techniky strojového učení ke zlepšení jeho schopnosti vybrat tajné klíče pro bitcoinové adresy s vysokou mírou přesnosti.

Umělá inteligence hraje klíčovou roli v nástroji AI Private Key Finder, který využívá pokročilé algoritmy k efektivnímu výběru soukromých klíčů pro bitcoinové adresy. Tato pokročilá technologie umožňuje programu rychle generovat potenciální soukromé klíče s vysokou úrovní přesnosti, což značně urychluje proces odemykání bitcoinových adres.

Začlenění umělé inteligence do programu umožňuje chytřejší a strategičtější přístup k výběru soukromých klíčů a zajišťuje, že pro testování budou upřednostněny nejrelevantnější a nejpravděpodobnější klíče. To nejen zlepšuje efektivitu programu, ale také zvyšuje celkovou úspěšnost odemykání bitcoinových adres.

Rychlost, s jakou může umělá inteligence zpracovávat a analyzovat potenciální soukromé klíče, je navíc bezkonkurenční, což z něj dělá ideální nástroj pro rychlé generování a testování velkých objemů klíčů. Tento rychlý proces generování a testování výrazně zrychluje celkový výkon nástroje AI Private Key Finder, což z něj činí vysoce účinný nástroj pro odemykání bitcoinových adres.

Na jakém principu program AI Private key Finder vybírá soukromé klíče pro konkrétní bitcoinovou adresu na základě vzoru adresy?

Pokud jde o identifikaci soukromých klíčů pro bitcoinové adresy, které odpovídají určitému vzoru, například začínající na 1KEY…PSYj9nuov2…Nf5Pjt, AI Private Key Finder pracuje pomocí jedinečného algoritmu krok za krokem. Tento algoritmus využívá umělou inteligenci k analýze vzorů a generování potenciálních soukromých klíčů, které odpovídají zadaným kritériím a tak dále, dokud nevygeneruje soukromý klíč, který přesně odpovídá adrese zadané uživatelem pomocí specifického vzoru.

Komponenta AI programu hraje v procesu výběru klíčovou roli, protože dokáže rychle prozkoumat nespočet možností a určit, které soukromé klíče budou s největší pravděpodobností odpovídat požadovanému vzoru adres. Tato pokročilá technologie výrazně urychluje proces vyhledávání klíčů, takže je mnohem rychlejší a efektivnější než tradiční metody.

Pomocí umělé inteligence je program schopen inteligentně skenovat a identifikovat potenciální soukromé klíče, které odpovídají danému vzoru. To umožňuje uživatelům cílit na konkrétní adresy a optimalizovat proces jejich odblokování. Schopnost AI přizpůsobit se a učit se z předchozích vzorů dále zlepšuje její přesnost při výběru vhodných soukromých klíčů pro požadovanou bitcoinovou adresu.

Software „AI Seed Phrase Finder“: co to je a jak funguje?

S pomocí programu můžete rychle najít počáteční frázi pro bitcoinovou peněženku, pokud znáte pouze část této počáteční fráze nebo část slov, ze kterých se skládá (slova lze zadat ve správném nebo libovolném pořadí). Zadání adresy bitcoinové peněženky, kterou je třeba obnovit, umožňuje programu zúžit oblast vyhledávání a zaměřit se na konkrétní peněženku. To výrazně zvyšuje efektivitu programu a zkracuje dobu potřebnou k určení správné počáteční fráze.

Program má speciální režim, ve kterém generuje počáteční fráze v reálném čase na základě různých metod a algoritmů umělé inteligence, poté kontroluje jejich platnost a po zpracování platných slovních spojení pomocí modulu „checker“ zapisuje mnemotechnické fráze do textový soubor pro peněženky se zůstatkem kryptoměny „BTC“ větším než nula.

Tento režim vám umožňuje hromadně najít počáteční fráze pro bitcoinové peněženky, které byly dlouho nepřístupné jejich vlastníkům, a otevírá tak určité možnosti uživatelům programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“.

Pomocí moderních technologií a optimalizovaných algoritmů poskytuje nástroj AI Seed Phrase Finder a nástroj pro kontrolu zůstatku BTC pro Windows PC rychlé a přesné generování počátečních frází pro bitcoinové peněženky s kladnými zůstatky. Díky tomu je nepostradatelným nástrojem pro každého, kdo se podílí na hledání bitcoinových peněženek jiných lidí, aby získal přístup k prostředkům v nich.
Je důležité si uvědomit, že proces hacknout bitcoinovou peněženku, jako je peněženka „Electrum“, je obojí neetické. Zapojení do takových aktivit může v některých zemích vést k vážným právním důsledkům. Tento článek slouží jako informativní článek, jehož cílem je zvýšit povědomí o potenciálních rizicích spojených s bitcoinovými peněženkami a o důležitosti implementace silných bezpečnostních opatření, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu. Také z tohoto článku uvidíte příklad, jak chránit svou peněženku přidáním libovolných slov do počáteční fráze, která nejsou v Slovník BIP39.

Program „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ je inovativní a účinný nástroj navržený speciálně pro bitcoinové nadšence. Díky použití pokročilých technologií umělé inteligence má tento unikátní software schopnost detekovat a obnovovat počáteční fráze pro bitcoinové peněženky.

Jednou z hlavních funkčních vlastností programu je schopnost hromadně vytvářet mnemotechnické fráze. V tomto režimu program automaticky generuje obrovské množství možných kombinací počátečních frází, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěšného obnovení přístupu ke ztraceným bitcoinovým peněženkám. Díky využití umělé inteligence program analyzuje různé možnosti a najde nejpravděpodobnější počáteční fráze, čímž zkrátí čas a úsilí vynaložené na tento proces.

Výsledkem je, že uživatel programu neustále dostává seznamy počátečních frází pro bitcoinové peněženky, které obsahují určité množství bitcoinů jako zůstatek. Uživatel má možnost převádět prostředky ze všech peněženek do vlastní peněženky, ale musí pochopit, zda to potřebuje nebo ne. Otázka svědomí a etické normy.

Druhý režim programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ – „AI_Target_Search_Mode“ – nabízí možnost najít 12slovnou mnemotechnickou frázi určenou pro obnovu konkrétního, řekněme, „tučného bitcoinu“. peněženka". Pokud znáte pouze některá slova ve správném nebo náhodném pořadí, tento program je schopen najít kompletní sadu slov počátečních frází pro konkrétní peněženku. Pokud zadáte adresu peněženky, proces hledání bude trvat jen několik hodin.

V důsledku toho se „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ stává nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce efektivně spravovat své bitcoiny a případně znovu získat přístup ke ztraceným bitcoinovým peněženkám ostatních za posledních 14 let. Kombinace moderních technologií a umělé inteligence v tomto programu umožňuje automatizaci složitých procesů a šetří čas a námahu uživatelů.

Podrobné vysvětlení mechanismu a algoritmu fungování „AI-Mode“ —  prvního režimu programu „AI Seed Phrase Finder“

První režim „AI_MODE“ v programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool pro Windows PC“ je určen pro automatické generování jedinečných počátečních frází pro bitcoinové peněženky a následnou kontrolu zůstatku na nich. Tato funkce je vyvinuta pro nadšence do bitcoinů, kteří hledají stávající peněženky a chtějí zjistit informace o přístupu k jejich zůstatku a „více…“.

Algoritmus provozu režimu 1 „AI_MODE“ se skládá z následujících kroků:

 1. Program generuje počáteční fráze, které mohou být spojeny s bitcoinovými peněženkami. Základní fráze se skládají z 12 slov vybraných z konkrétního slovníku. Z tohoto slovníku jsou vytvářeny různé kombinace pro získání různých možností.
 2. Vygenerované počáteční fráze procházejí procesem ověřování pomocí specifických algoritmů. To umožňuje vyloučit neplatně vytvořené počáteční fráze a zaměřit se pouze na potenciálně fungující bitcoinové peněženky.
 3. Po ověření program analyzuje každou počáteční frázi na přítomnost finančních prostředků v bitcoinové peněžence. K tomu se připojí k bitcoinové blockchainové síti a pomocí speciálních požadavků získá informace o zůstatku každé peněženky.
 4. K úspěšnému filtrování a vyhledávání počátečních frází bitcoinových peněženek s kladným zůstatkem používá tento softwarový systém účinné a optimalizované algoritmy. Jeho fungování se provádí společně s využitím speciálních bitcoinových blockchainových síťových API, které poskytují přístup k informacím o zůstatku pro každou peněženku. Softwarový systém efektivně zpracovává velké množství počátečních frází, ověřuje jejich platnost a požaduje informace o zůstatku pouze pro peněženky, které úspěšně prošly předchozími filtry. To výrazně zvyšuje rychlost procesu vyhledávání a filtrování, což šetří čas a zdroje.

Jak funguje druhý režim, „AI_Target_Search_Mode“ programu „AI Seed Phrase Finder“?

Druhý režim programu „AI_Target_Search_Mode“ byl vytvořen, aby našel unikátní 12slovnou frázi potřebnou k obnovení konkrétní bitcoinové peněženky, například „váš bohatý šéf“. Uživatelé mohou také použít tento režim k hledání starých opuštěných peněženek, které mohou obsahovat velké množství bitcoinů.

Chcete-li najít mnemotechnickou frázi založenou na částečně známých slovech, „AI_Target_Search_Mode“ používá různé matematické a jiné metody. Program analyzuje zadaná slova a generuje možné kombinace s vyloučením nesprávných možností při vyhledávání.

Pomocí umělé inteligence se algoritmus programu spoléhá na databázi, která obsahuje mnemotechnické fráze ve správném pořadí. Algoritmus kontroluje známá slova proti této databázi a snižuje počet možných kombinací.

Když je mnemotechnická fráze prohledávána v náhodném pořadí, algoritmus iteruje všechny možné kombinace a porovnává je s databází. Tento proces je založen na efektivním vyhledávacím algoritmu, který využívá různé matematické metody k urychlení procesu.

Program „AI_Target_Search_Mode“ umožňuje uživatelům objevit mnemotechnickou frázi pro obnovení konkrétní bitcoinové peněženky a získat přístup k jejímu obsahu. To může být užitečné při hledání opuštěných peněženek, které mohou obsahovat velké množství bitcoinů. Obnova takových peněženek může uživatelům přinést značné výhody a poskytnout přístup k „dlouho zapomenutým aktivům“ v kryptoměnovém prostoru.

Skutečné příklady toho, jak najít nebo získat část počáteční fráze pro „tlustou bitcoinovou peněženku“

Abyste mohli použít režim „AI_Target_Search_Mode“, budete muset jakýmkoli možným způsobem zjistit část slov ze základní fráze peněženky, ke které chcete získat plný přístup. Zde vám pomůže logika, životní zkušenosti a tyto určité příklady:

 1. Sociální inženýrství: použití klamu nebo manipulace k získání informací od subjektu.
 2. Phishingový útok: vytváření falešných webových stránek nebo e-mailů, jejichž cílem je získat od oběti osobní údaje.
 3. Instalace malwaru do počítače oběti za účelem zachycení jím zadaných slov, například jakéhokoli keyloggeru.
 4. Používání slabých hesel nebo opakovaně používaných hesel k získání přístupu k účtům jiných obětí. Databáze lze snadno najít na Darknetu.
 5. Hackování jiných online platforem, které mohou ukládat informace o účtu nebo cílová hesla. Tyto informace se také prodávají na specializovaných fórech
 6. Snímání síťového provozu za účelem zjištění informací o peněženkách nebo cílových heslech.
 7. Použití malwaru k zachycení vstupních dat z klávesnice od cíle (hypotetické oběti).
 8. Použití otevřených informací o cíli, jako je datum narození nebo místo práce, k pokusu uhodnout jejich heslo.
 9. Podplácení nebo vydírání cíle za účelem získání hesla nebo části počáteční fráze.
 10. Hacknutí e-mailu cíle a použití dostupných dat k získání části počáteční fráze.
 11. Používání sociálních sítí k vyhledávání informací o cíli, které mohou pomoci uhodnout heslo nebo část počáteční fráze.
 12. Zachycování zpráv SMS nebo jiných forem komunikace obsahující informace o peněžence nebo hesle.
 13. Identifikace zranitelných míst nebo slabin v zabezpečení peněženky za účelem získání přístupu k části výchozí fráze.
 14. Fyzický přístup k počítači nebo zařízení oběti za účelem získání informací o peněženkách a heslech.
 15. Použití malwaru k zachycení tajných klíčů od oběti a poskytnutí přístupu k počáteční frázi.

Popis cílového režimu

Proč je tedy pro uživatele výhodné zakoupit jakoukoli verzi tohoto programu a používat režim hromadného vyhledávání? Odpověď je jednoduchá. Program využívá umělou inteligenci k analýze a skenování velkého počtu počátečních frází spojených s bitcoinovými peněženkami. Výsledkem je, že program dokáže najít peněženky se zbývajícími bitcoiny, které si uživatel může vybrat do své vlastní peněženky.

Po dokončení programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ v režimu hromadného generování seed frází budete mít soubor „Output“ obsahující více předpokládaných seed frází pro různé bitcoinové peněženky. Chcete-li využít obsah tohoto souboru a získat přístup k dostupným prostředkům v těchto peněženkách, postupujte takto:

V režimu hromadného generování:

 • Otevřete soubor „AI_Wallets_Seed.log“ v adresáři „Output“ a prohlédněte si seznam výchozích frází vygenerovaných programem.
 • Vyberte požadovanou počáteční frázi, kterou chcete použít. Může to být fráze pro vaši vlastní bitcoinovou peněženku nebo pro peněženku někoho jiného.
 • Nainstalujte software bitcoinové peněženky pomocí nalezené počáteční fráze, například aplikaci „Electrum“. Přečtěte si pokyny k softwaru a zjistěte, jak přidat novou peněženku pomocí počáteční fráze, nebo se podívejte na video tutoriál na kanálu YouTube. Najít to nebude obtížné pomocí běžného vyhledávacího dotazu s názvem programu.
 • Po přidání peněženky do softwaru budete mít přístup k prostředkům spojeným s touto peněženkou. Prostudujte si softwarové instrukce a naučte se, jak převádět bitcoiny z této peněženky do jiné (velmi jednoduchá metoda zakrývání stop, o které ví jen málokdo. Pro Premium uživatele programu je návod poskytován jako bonus).

Pokud používáte „AI_Target_Search_Mode“:

 • Otevřete soubor vygenerovaný programem umístěný ve složce „Output“ a najděte seznam mnemotechnických frází skládajících se z 12 slov.
 • Upřesněte prosím, zda některá slova ze seznamu znáte nebo zda se domníváte, že jsou zahrnuta do mnemotechnické fráze, kterou hledáte. Pokud ano, zadejte je s jistotou do příslušného vstupního pole v rozhraní programu.
 • Spusťte program „AI_Seed Phrase Finder & BTC balance checker Tool pro Windows PC“ v „AI_Target_Search_Mode“. Jako vstup zadejte známá nebo předpokládaná slova.
 • Program bude vyhledávat a analyzovat stovky tisíc nebo dokonce miliardy potenciálních kombinací mnemotechnických frází, aby našel ten, který hledáte, aniž by to zabralo mnoho času.
 • Když program najde mnemotechnickou frázi, která splňuje zadaná kritéria, zobrazí ji na obrazovce a zapíše do textového souboru „Target_FinderGen.log“ umístěného v adresáři „Output“. Tuto mnemotechnickou frázi můžete použít k obnovení bitcoinové peněženky, která je s ní spojena, a přístupu k prostředkům v ní.

Vezměte prosím na vědomí, že je nezákonné používat nalezená semena bez svolení jejich vlastníků. Program „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ se doporučuje používat pouze pro legitimní účely a s písemným souhlasem vlastníka bitcoinové peněženky.

Snadný způsob, jak najít ztracené BTC peněženky pomocí AI seed fráze Finder

Proč je mnohem snazší prolomit mnemotechnickou frázi bitcoinu pomocí AI než prolomit soukromý klíč?

Pokud jde o prolomení mnemotechnické fráze bitcoinu spíše než o hádání soukromého klíče hrubou silou, je první možnost výrazně jednodušší vzhledem k povaze útoků AI. Přestože oba přístupy zahrnují detekci citlivých informací, konkrétní zranitelnosti a útočné vektory se výrazně liší.

Bitcoinová mnemotechnická fráze, známá také jako počáteční fráze, je seznam slov používaných ke generování soukromého klíče a veřejných adres peněženky. Poskytuje pohodlný a intuitivní způsob zálohování a obnovy peněženek. Tento přístup má však ve srovnání s úplným hádáním soukromého klíče své vlastní nevýhody.

1. Délka a obtížnost:

Mnemotechnická fráze Bitcoin wallet Electrum se obvykle skládá z 12 slov vybraných ze známého seznamu. Tato omezená zásoba slov umožňuje algoritmům AI přepočítat všechny možné kombinace a zkontrolovat je na potenciální shodu peněženek a zaznamenat počáteční fráze pro tyto peněženky do textového souboru „AI_Wallets_Seed.log“.

Na druhou stranu, soukromý klíč je 256bitové náhodné číslo, které poskytuje prakticky nekonečné množství možností. Hádání soukromého klíče zahrnuje kontrolu všech možných hodnot v tomto obrovském prostoru klíčů, což vyžaduje mnohem více výpočetních zdrojů. Vývojáři programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ proto zvolili optimálnější způsob, jak získat přístup k zapomenutým bitcoinovým peněženkám prostřednictvím frázového semene, což je mnohem efektivnější než pokus o vytvoření soukromého klíč k bitcoinové adrese podle kritérií přednastavených pro zpracování umělou inteligencí.

2. Umělé šablony:

Lidé mají při vytváření mnemotechnických frází tendenci neúmyslně sledovat vzorce a předsudky. Mohou například vybrat slova, která jsou koncepčně příbuzná nebo se objevují postupně v seznamu slov. Algoritmy AI to také používají jako šablony, což výrazně zmenšuje prostor pro vyhledávání, a tím usnadňuje hledání shod.

Soukromé klíče jsou na druhé straně generovány pomocí kryptografických algoritmů, které vytvářejí náhodná čísla, což poskytuje bezpečnější a nepředvídatelnější výsledek. Nedostatek vzorů vytvořených lidmi značně ztěžuje AI dešifrování nebo předpovídání hodnoty soukromého klíče.

3. Výpočetní zdroje:

Útoky umělé inteligence využívají sílu moderních GPU a zdrojů cloud computingu k rychlému prohledávání velkého množství potenciálních počátečních frází, což výrazně urychluje proces hackování bitcoinové peněženky pomocí nástroje AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker pro Windows PC. , což mu umožňuje testovat mnoho kombinací za sekundu, což výrazně zvyšuje šance na nalezení shody požadované uživatelem programu.

Na druhou stranu výčet soukromého klíče vyžaduje obrovské výpočetní zdroje a čas. Jak již bylo zmíněno dříve, soukromý klíč má obrovský klíčový prostor, takže je výpočetně nemožné provést vyčerpávající vyhledávání v rozumném čase.

Konečně,
Hackování bitcoinových mnemotechnických frází pomocí umělé inteligence je snazší ve srovnání s hrubým vynucováním soukromých klíčů kvůli jejich kratší a méně složité povaze, přítomnosti šablon vytvořených lidmi a přítomnosti významných výpočetních zdrojů. Je důležité, aby si uživatelé byli vědomi těchto zranitelností a přijali další opatření k zajištění bezpečnosti svých bitcoinových peněženek.

Role umělé inteligence ve vyhledávači AI Seed Phrase Finder?

Nástroj AI Seed Phrase Finder a kontrola zůstatku BTC pro Windows PC zahrnují umělou inteligenci (AI), která zvyšuje efektivitu hledání mnemotechnických frází výhradně pro bitcoinové peněženky s kladným zůstatkem účtu. Hlavním úkolem tohoto programu je identifikovat a odfiltrovat zjevně nepotřebné počáteční fráze, a tím optimalizovat proces vyhledávání a zvýšit celkový výkon.

Síla umělé inteligence spočívá v její schopnosti učit se a přizpůsobovat se na základě vzorců a analýzy dat. Pomocí pokročilých algoritmů může nástroj AI Seed Phrase Finder a kontrola zůstatku BTC rychle analyzovat velké množství počátečních frází a určit ty, které jsou pravděpodobně spojeny s bitcoinovými peněženkami se zůstatkem vyšším než nula.

Díky kombinaci strojového učení a neuronových sítí dokáže umělá inteligence v tomto nástroji rozpoznat různé vzorce a vlastnosti, které se běžně vyskytují v legitimních bitcoinových peněženkách. Tyto vzory zahrnují specifická slova, fráze a kombinace symbolů obvykle používaných v počátečních frázích, stejně jako další důležité faktory, jako jsou adresy peněženky a historie transakcí.

Nástroj AI Seed Phrase Finder a kontrola zůstatku BTC využívají systém bodování, který přiřazuje skóre pravděpodobnosti každé počáteční frázi na základě pravděpodobnosti, že bude spojena s bitcoinovou peněženkou s kladným zůstatkem na účtu. Umělá inteligence se neustále učí z nových dat a upravuje svá hodnotící kritéria, čímž se postupem času stává přesnější.

Filtrováním zjevně nepotřebných počátečních frází, jako jsou náhodné kombinace slov nebo fráze, které neodpovídají očekávaným vzorům, nástroj AI Seed Phrase Finder a kontrola rovnováhy BTC výrazně zužují prostor pro vyhledávání. To umožňuje uživatelům zaměřit se na počáteční fráze, u kterých je pravděpodobnější, že přinesou pozitivní výsledky, což šetří čas a zdroje.

Je důležité si uvědomit, že nástroj AI Seed Phrase Finder a kontrola zůstatku BTC nezaručují úspěšné hacknutí bitcoinových peněženek. Jeho účelem je pomoci uživatelům zúžit vyhledávání mnemotechnických frází, které jsou pravděpodobněji spojeny s bitcoinovými peněženkami s kladným zůstatkem. Tento nástroj by měl být používán odpovědně a eticky, při dodržení všech právních a etických standardů souvisejících s kybernetickou bezpečností a správou digitálních aktiv.

Je důležité poznamenat, že integrace umělé inteligence do nástroje AI Seed Phrase Finder a nástroje pro kontrolu zůstatku BTC přináší revoluci do procesu hledání mnemotechnických frází výhradně pro bitcoinové peněženky se zůstatkem vyšším než nula. Schopnost umělé inteligence odfiltrovat zjevně zbytečné počáteční fráze zvyšuje efektivitu a efektivitu nástroje a poskytuje uživatelům cenný zdroj v jejich úsilí o správu a ochranu jejich bitcoinových aktiv.

hacknout bitcoinovou počáteční frázi pomocí AI

Program v akci a výsledky, které generuje, můžete vidět v těchto krátkých a dlouhých videích, která ukazují celý proces hledání počátečních frází pro bitcoinové peněženky s kladnými zůstatky. Video ukazuje funkčnost programu ve třech režimech vyhledávání AI a poskytuje vizuální srovnání tří verzí programu na základě typu licence.

Můžete si také podrobně prostudovat a osobně dvakrát zkontrolovat všechny počáteční fráze, které vidíte v tomto videu s celoobrazovkovým záznamem demonstrujícím fungování programu.

Jak již bylo zmíněno dříve, program AI Seed Phrase Finder funguje v následujících dvou režimech:

AI Mode určený pro hromadné generování a následné ověřování počátečních frází pro skutečné bitcoinové peněženky. Poté modul „checker“ filtruje počáteční fráze ze seznamu přijatého z modulu „validator“ a zapisuje do textového souboru seznam výchozích frází pro peněženky se zůstatky větším než nula. Tento režim je dostupný i ve verzi programu Light, která využívá minimální pomocný výpočetní výkon serverů sloužících k zajištění fungování projektu AI Seed Phrase Finder.

Režim AI nástroje pro vyhledávání počátečních frází AIvýsledky vyhledávání pro prémiovou verzi programu pro vyhledávání mnemotechnických frází

Cílový režim je k dispozici uživatelům, kteří mají platný licenční klíč pro funkci Premium, která se používá k vyhledání celé počáteční fráze bitcoinové peněženky, kterou je třeba obnovit, přičemž obsahuje pouze část mnemotechnické fráze skládající se z několika slov správné pořadí nebo část slov v libovolném pořadí. Obě podmínky vyhledávání lze zkombinovat do jedné, aby se urychlil proces nalezení potřebné počáteční fráze, pokud uživatel programu například zná pouze část slov ve správném pořadí a část slov v libovolném pořadí. . Pro urychlení procesu hledání takové mnemotechnické fráze se doporučuje zadat adresu bitcoinové peněženky, kterou je třeba obnovit (zůstatek zadané bitcoinové adresy by měl být větší než nula).

Popis rozhraní programu AI Seed Phrase Finder

Po rozbalení archivu programu je potřeba program spustit podle jednoduchých pokynů. Ujistěte se, že máte aktivní připojení k internetu, protože je nutné zkontrolovat platnost licenčního klíče. Chcete-li to provést, postupujte takto:

 1. Spusťte AISeedFinder.exe.
 2. Registrovat. Jako přihlašovací jméno použijte své uživatelské jméno Telegramu.
 3. Vytvořte si silné heslo: používejte velká a malá písmena a také čísla.
 4. Otevřete soubor: License key.txt a zkopírujte kód.
 5. Zadejte kód licenčního klíče pro program.

Zadání přihlašovacího jména a hesla při spouštění programu je nezbytné pro ověření uživatele a zajištění bezpečnosti přístupu k programu. Tím je zajištěno, že k funkcím programu a jeho výsledkům mají přístup pouze registrovaní uživatelé. Je také nezbytný pro autentizaci uživatele a zabránění neoprávněnému přístupu k programu. To přidává další úroveň ochrany a zajišťuje důvěrnost uživatelských dat.

Po dokončení autorizační procedury se otevře hlavní rozhraní programu sestávající ze tří oken pro sledování činnosti programu. Toto jsou 3 okna monitorování protokolů pro moduly AI_Generator, AI_Validator a Checker BTC. Rozhraní programu dále obsahuje indikátory internetového připojení k serverům, ukazatel průběhu načítání potřebných dat a aktualizací modulů, kontakty na servisní služby, aktuální typ licence a menu s některými uživatelsky příjemnými nastaveními. Každý z pracovních protokolů modulu: generátor, validátor a kontrola lze otevřít a zobrazit pomocí tlačítka „Otevřít“, které se nachází vedle každého okna modulu.

V programu AI Seed Phrase Finder s nástrojem pro kontrolu zůstatku BTC pro Windows PC fungují výše uvedené moduly následovně:

 1. Generování počátečních frází: Program používá algoritmy AI k hromadnému generování slov z Slovník BIP-39, které tvoří základní fráze. To se provádí na vzdáleném high-tech zařízení, které zajišťuje vysoký výkon a provozní efektivitu (více podrobností bude napsáno později).
 2. Ověření počáteční fráze: Vygenerované mnemotechnické fráze jsou poté zkontrolovány z hlediska jejich správnosti a souladu s formátem „bitcoinové počáteční fráze“. To umožňuje vyloučit nesprávně generované počáteční fráze a zvyšuje pravděpodobnost nalezení skutečných bitcoinových peněženek.
 3. Kontrola zůstatku: Po ověření počáteční fráze je kontrolorem zkontrolován kladný zůstatek na odpovídajících bitcoinových peněženkách. Program k tomu využívá veřejná data blockchainu, která obsahují informace o zůstatcích všech bitcoinových adres. To umožňuje určit, zda jsou v peněžence finanční prostředky spojené s vygenerovanou počáteční frází.

Je důležité si uvědomit, že hlavní operace se provádějí na vzdáleném zařízení, nikoli na vašem počítači. Váš počítač obdrží výsledky programu na zašifrované servery a po dešifrování vám je zobrazí v odpovídajících protokolech v reálném čase. To výrazně snižuje zátěž vašeho počítače a zajišťuje efektivní zpracování dat.

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti dat jsou všechna přenášená data mezi vaším počítačem a vzdáleným zařízením šifrována pomocí speciálních šifrovacích algoritmů. To zaručuje, že vaše data jsou chráněna před neoprávněným přístupem a zachycením, jak je podrobně popsáno na konci tohoto článku.

Je důležité si uvědomit, že nástroj AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker nikomu nepředává výsledky provozu modulu. Všechna data zůstávají pouze ve vašem počítači a neprotínají se s ostatními uživateli programu. Žádné informace nejsou odesílány na vzdálené servery nebo cloudové úložiště. Všechny výsledky modulu zůstávají přísně soukromé a přístupné pouze vám.

Popis hlavních prvků programového rozhraní s logy: generátor, validátor, kontrola.

Pro pohodlné a spolehlivé protokolování práce výpočetních serverů nástroje AI seed phase finder a aktuálního výsledku provozu modulu se používají pokročilé techniky a metody. Funguje to takto:

 1. Multithreading: Algoritmus programu efektivně spravuje výpočetní servery a programové moduly tím, že každý z nich spouští v samostatném vláknu. To umožňuje paralelní provádění různých úkolů, jako je generování počátečních frází, validace a kontrola kladných zůstatků. To maximalizuje efektivní využití serverových zdrojů a zkracuje dobu provádění operace.
 2. Asynchronie: Ke zpracování velkého množství dat a provádění operací serveru se používá metoda asynchronního programování. To umožňuje provádět více úloh současně bez blokování hlavního programového vlákna. Například modul generátoru mnemotechnických frází pracuje asynchronně a generuje počáteční fráze paralelně s dalšími nezbytnými operacemi. V důsledku toho se výrazně zlepšil výkon programu a zkrátila se doba čekání na výsledky.
 3. Protokolování: K zaznamenávání protokolů programu se používají speciální knihovny protokolování. Tyto knihovny umožňují zaznamenávat informace o provozu programu, včetně generovaných počátečních frází, výsledků validace a pozitivních kontrol zůstatků. Protokoly se ukládají v textových souborech do složky „output“. To umožňuje uživateli kdykoli zobrazit protokol a zobrazit seznam počátečních frází, které byly vygenerovány v důsledku činnosti programu.
 4. Ukládání do vyrovnávací paměti: Ukládání do vyrovnávací paměti se používá ke zpracování velkých objemů dat. Například výsledky generátoru mnemotechnických frází jsou dočasně uloženy do vyrovnávací paměti a poté zapsány do protokolu programu v dávkách a zároveň jsou předány validátoru a poté kontrole počátečních frází. To optimalizuje výkon programu a snižuje zatížení serveru.
 5. Monitorování: Monitorovací systém se používá ke sledování aktuálního stavu programu a serverů, umožňuje uživateli zobrazovat statistiky operací programu v reálném čase, jako je generování počátečních frází a rychlosti ověřování, a také sledovat aktuální výsledky operací modulu. . To pomáhá rychle reagovat na jakékoli problémy a zajistit bezproblémový výkon programu.

Všechny tyto techniky a metody umožňují efektivní monitorování výkonu výpočetních serverů AI a bezproblémové protokolování operací programu AI Seed Phrase Finder Tool, což umožňuje uživateli kdykoli si prohlédnout protokol a zobrazit seznam vygenerovaných výchozích frází. aktualizováno o aktuálním stavu provozu programu.

Jak funguje proces hledání mnemotechnických frází pro BTC peněženky s AI Seed Phrase Finder

Prvním krokem v programu AI Seed Phrase Finder je optimalizace procesu generování počátečních frází. Namísto výčtu všech možných kombinací slov ze slovníku program používá model AI, který předpovídá nejpravděpodobnější kombinace slov, ze kterých by se měla skládat platná mnemotechnická fráze. Model je založen na studovaných závislostech mezi známými počátečními frázemi a bitcoinovými peněženkami, což snižuje počet kombinací, které by musel uživatel kontrolovat při použití „klasické metody Brute Force“.

Kromě toho AI Seed Phrase Finder používá paralelní zpracování dat k urychlení procesu: úloha je rozdělena do více částí, které jsou zpracovávány současně na různých serverech. To výrazně snižuje dobu provádění úlohy a výrazně zlepšuje efektivitu programu.

Optimalizace modelu umělé inteligence je dalším důležitým krokem v algoritmu programu AI Seed Phrase Finder, protože AI optimalizuje parametry modelu, aby zlepšila jeho rychlost a efektivitu. V některých případech může být nutné použít lehčí modely a použít jiné optimalizační metody pro urychlení procesu zpracování dat. Toto je podrobněji popsáno dále ve stejném článku.

AI Seed Phrase Finder využívá předem natrénované modely, což šetří čas a výpočetní zdroje potřebné k trénování modelu od nuly. Předtrénované modely již byly natrénovány na velkém objemu dat, což zajišťuje vysokou přesnost předpovídání správných slovních spojení v počátečních frázích a urychluje pracovní postup programu.

Jednou z klíčových funkcí AI Seed Phrase Finder je použití různých algoritmů a metod strojového učení. Program může například v případě potřeby použít genetické algoritmy, aby efektivně prozkoumal prostor možných slovních spojení a vybral nejvhodnější možnosti. To umožňuje dosáhnout optimálních výsledků v co nejkratším čase.

Pro distribuované výpočty a provádění úloh na více serverech využívá AI Seed Phrase Finder výkonné rámce, jako jsou Apache Spark a TensorFlow. To umožňuje rozdělit úlohy do více částí a provádět je současně na více serverech, což výrazně zvyšuje výkon programu.

Důležitou součástí projektu AI Seed Phrase Finder je použití specializovaného hardwaru s grafickými procesorovými jednotkami (GPU) pro urychlení výpočtů. Tyto procesory mají vysoký výpočetní výkon a obrovský potenciál pro zpracování paralelních výpočtů. To umožňuje programu rychle analyzovat a zpracovávat velké objemy dat, čímž se zkracuje čas potřebný k provádění úkolů, jako je generování, vyhledávání a ověřování výchozích frází pro adresy peněženek.

Používání cloudových serverů je dalším důležitým aspektem absolutní převahy programu AI Seed Phrase Finder nad jakýmkoli podobným softwarem, který lze nalézt na internetu a funguje pouze na počítači uživatele (bez použití dalšího vybavení může uživatel strávit týdny nebo dokonce měsíce hledání požadovaných počátečních frází pro skutečné peněženky BTC). Cloudové servery poskytují flexibilitu a škálovatelnost zdrojů, což umožňuje efektivní využití výpočetního výkonu pro zpracování velkého objemu dat. Výsledkem je, že program využívá velké množství serverů pro paralelní zpracování dat, což vede k maximální rychlosti při hledání správné seed fráze na základě uživatelem zadaných vyhledávacích kritérií (je to především nutné pro zajištění chodu programu v režimu Target search). ).

Proces hledání počátečních frází pro ztracené peněženky BTC v reálném čase pomocí nástroje AI Seed Phrase Finder

AI Seed Phrase Finder je výkonný nástroj, který kombinuje matematické algoritmy a metody umělé inteligence, stejně jako specializované vybavení, včetně cloudových serverů s GPU, k dosažení maximální efektivity a vysoké rychlosti vyhledávání a ověřování počátečních frází pro platnost a kladnou rovnováhu pomocí více současných požadavků. do blockchainu z různých serverů.

Tento program vám umožňuje rychle znovu získat ztracený přístup k vašim digitálním aktivům, i když znáte pouze část počáteční fráze (například pokud máte pouze polovinu papíru, na kterém byla napsána celá počáteční fráze, nebo pokud část počáteční fráze text mnemotechnické fráze je poškozen a nelze jej žádným způsobem identifikovat).

Pro zjednodušení pochopení schématu fungování programu je vhodné zdůraznit klíčové pojmy:

 

 • Algoritmus – nazývá se jasný sled akcí, jejichž provedení vede k dosažení očekávaného výsledku. Zjednodušeně řečeno je to soubor instrukcí pro program, který obsahuje mechanismy pro realizaci daného úkolu. Tento termín je široce používán v informatice a počítačových programech;
 • Metodika – je soubor akcí, které je třeba podniknout k vyřešení daného problému nebo dosažení konkrétního cíle.

Je také důležité si uvědomit, že kryptoměna není uložena v peněženkách. Všechny informace jsou zaznamenány v blockchainu. I v případě ztráty přístupu k peněžence budou data, na která lze prostředky použít, stále uložena ve sdíleném digitálním řetězci a kontrolu nad digitálními aktivy lze získat pomocí počáteční fráze.

Odtud pochází termín „semenná fráze“. Jedná se o kombinaci znaků používaných k obnovení přístupu k peněžence. Mluvíme o sadě 12 slov, která otevírají soukromý klíč. K hádání slouží seznam 2048 anglických slov, která jsou uvedena v dokumentu Návrh bitcoinu 3 (standard BIP39 – více o práci s ním později). Tento formát se používá ve všech populárních kryptoměnových peněženkách, včetně bitcoinových, jako je např Elektrum.

Výchozí fráze se vytvoří na zařízení uživatele při registraci peněženky. Zůstává nezměněn po celou dobu životnosti kryptoměnové peněženky. Slova ze slovníku BIP39 přitom nejsou spojena společným kořenem a nesouvisejí prvními 4 znaky. Šance na jejich uhodnutí nebo uhodnutí se proto výrazně snižuje.

Mnemotechnická fráze není jen náhodný soubor slov. Abyste získali přístup, musíte zadat všechna slova v určitém pořadí – v tom, ve kterém byla původně vytvořena. Program AI Seed Phrase Finder provádí komplexní výběr těchto počátečních frází a otevírá přístup ke ztraceným peněženkám uživatelů. Mechanismus využívá sofistikované algoritmy a metody, které mu umožňují využít všechny dostupné moderní zdroje k dosažení výsledku.

Hlavní algoritmus činnosti programu AI Seed Phrase Finder

Algoritmus fungování AI Seed Phrase Finder předpokládá použití různých technik pro generování mnemotechnických frází pomocí umělé inteligence a filtrování peněženek s nulovým zůstatkem. Je třeba zdůraznit některé funkce programu:

 • Optimalizace generování počátečních frází. Místo toho, aby procházel všemi možnými kombinacemi slov ze slovníku, program používá model AI, který předpovídá nejpravděpodobnější sekvence. Učí se známé závislosti mezi počátečními frázemi a bitcoinovými peněženkami. To umožňuje snížit počet iterovaných kombinací.
 • Paralelní zpracování. Úloha je rozdělena do několika částí, které jsou zpracovávány současně na různých serverech. To umožňuje optimalizovat zdroje a rychleji najít „uživatelem požadované“ počáteční fráze.
 • Optimalizace umělé inteligence. Program upraví použitý model s přihlédnutím k parametrům úlohy. V závislosti na úrovni složitosti lze použít zjednodušené výpočty a další metody zpracování dat.
 • Tento unikátní software využívá předem vycvičené modely. To umožňuje zkrátit čas potřebný pro zpracování dat a urychlit proces generování počátečních frází na základě již testovaných modelů AI.
 • K zajištění vysokorychlostního výkonu používá program AI Seed Phrase Finder vzdálené servery s grafickými procesorovými jednotkami (GPU), které poskytují přístup k většímu výkonu a jsou schopny efektivně provádět paralelní výpočty, na rozdíl od centrálních procesorových jednotek (CPU).
 • Serverová část tohoto softwaru integruje distribuované systémy Apache Hadoop a Apache Spark). To umožňuje implementaci výčtu frází na více uzlech současně, čímž se rozdělí výpočetní zátěž.
 • Využití cloudových serverů. To poskytuje flexibilitu a škálovatelnost systému. Program může v případě potřeby využít více serverů pro paralelní zpracování dat (obzvláště důležité pro rychlý výkon v režimu Target search).

Pomocí inovativních přístupů a umělé inteligence urychluje program AI Seed Phrase Finder proces generování a ověřování počátečních frází. Implementace této technologie vyžaduje mnohem méně času při zajištění větší přesnosti výpočtu. Program pracuje na revolučním algoritmu, který rozděluje úkol do fází pro maximální efektivitu. Běžný software vytvořený pomocí zastaralých algoritmů nemůže poskytnout stejné výsledky jako program AI Seed Phrase Finder. Vzhledem ke složitosti generování mnemotechnických frází je prakticky nemožné je najít bez samoučícího se modelu na běžném osobním počítači pomocí programů, které jsou na internetu již rozšířeny.

Algoritmus činnosti programu AI Seed Phrase Finder

Základní metody zpracování dat programem AI Seed Phrase Finder pro vyhledávání počátečních frází pro peněženky s „kladnými“ zůstatky.

K nalezení počátečních frází, soukromých a veřejných klíčů používá AI Seed Phrase Finder různé metody založené na technologiích umělé inteligence, které úspěšně provádějí složité automatické výpočty bez zapojení uživatele, jako například:

 • Genetické algoritmy;
 • Strojové učení;
 • Genetické programování.

Existuje také rozsáhlý seznam pomocných technik, které se používají v procesu výpočtu. Všechny jsou pro přehlednost popsány níže. Program kombinuje a integruje různé metody založené na složitosti úkolu a konkrétních parametrech a podmínkách vyhledávání.

Genetický algoritmus je heuristická optimalizační metoda. Je založen na principech přirozeného výběru a populační evoluce. Použití genetických algoritmů umožňuje generovat náhodné kombinace počátečních frází, vyhodnocovat jejich kvalitu na základě předem definovaných kritérií a efektivně iterovat populaci pro další výběr mnemotechnických frází pro obnovení přístupu k bitcoinovým peněženkám s potenciálně nenulovými zůstatky. Pracovní postup této metody vypadá takto:

 • Je vytvořena „náhodná populace počátečních frází“, která představuje určité kombinace slov. Tyto kombinace se nazývají genotypy. Poté je každý genotyp vyhodnocen na základě kritéria, jako je kladný zůstatek v peněžence.
 • V dalším kroku jsou na základě jejich hodnocení vybrány nejlepší genotypy. To se provádí pomocí „operátorů výběru“, kteří dávají přednost genotypům s vyšším hodnocením.
 • Poté přichází na řadu crossover operace, kdy se vybrané genotypy spojí a vytvoří se nová generace genotypů. V tomto procesu dochází k výměně genetické informace mezi genotypy, což umožňuje získat nové kombinace semenných frází. Po crossoveru dochází k operaci „mutace“, která náhodně modifikuje některé geny v genotypech nové generace. To pomáhá představit rozmanitost a prozkoumat více možných kombinací mnemotechnických frází.

Proces mutace a křížení se několikrát opakuje, čímž vznikají nové generace genotypů. Každá generace je hodnocena a nejlepší genotypy jsou předány další generaci. Algoritmus AI pokračuje ve výpočtech, dokud nejsou splněny zadané podmínky zastavení. To je nutné k nalezení konkrétního počtu slovních spojení. Genetický algoritmus umožňuje získat platné počáteční fráze, které „odemknou“ přístup k „slibným“ peněženkám s „nenulovými zůstatky“.

Příklad genetického algoritmu při práci v procesu generování počátečních frází programem:

 • Předpokládejme, že na serveru je vytvořena databázová populace 100 milionů náhodně generovaných počátečních frází, kombinovaných ze slov ve slovníku BIP-39. Program potřebuje najít sekvenci slov, která odemkne přístup k bitcoinové peněžence s kladným zůstatkem.
 • V první fázi výpočtu bude každá fráze z této databáze vyhodnocena podle zadaného kritéria: totiž zůstatek peněženky, ke které kombinace 12 slov poskytuje přístup. Možné hodnoty zůstatku v peněžence mohou být pouze „kladné“ nebo „nulové“.
 • Poté algoritmus vybere „nejlepší“ mnemotechnické fráze s kladnými zůstatky pro křížení. Vezměme například dvě nejlepší seed fráze a zkřížíme je a vyměňme části genotypů.

Po křížení dochází k mutační operaci, kdy jsou některé geny v nových genotypech náhodně změněny. Například jedna ze základních frází může náhodně nahradit jedno náhodné slovo jiným. Program tak vytváří novou generaci mnemotechnických frází, které jsou vyhodnocovány algoritmy AI na základě zůstatku peněženky. Nejlepší mnemotechnické fráze jsou předány další generaci a proces se znovu opakuje. Výchozím bodem programového modulu od jeho spuštění je validace sady populací čerstvých počátečních frází vybraných genetickým algoritmem pro testování nové populace mnemotechnických frází.

Role metod strojového učení v programu AI Seed Phrase Finder

Metody strojového učení, jako jsou neuronové sítě nebo algoritmy zesíleného učení, se používají k vytváření modelů, které dokážou „předpovědět správné počáteční fráze“ na základě dostupných dat.

Proces trénování modelu začíná datovou sadou obsahující známé platné mnemotechnické fráze a jejich odpovídající zůstatky v peněžence. Tato data jsou rozdělena do tréninkových a testovacích sad.

Neuronová síť je vytvořena pomocí vrstev neuronů, které berou vstupní data, jako jsou počáteční frázová slova, a vydávají předpověď (pravděpodobně zůstatek v peněžence). Neurony ve vrstvách jsou spojeny „závažími“, které určují míru vlivu každého neuronu na další vrstvu.

Během tréninkového procesu se „váhy neuronové sítě“ upravují tak, aby se minimalizovala chyba predikce. Toho je dosaženo optimalizací ztrátové funkce, která měří rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými hodnotami.

Po dokončení modelového tréninku jej lze použít k predikci nenulových zůstatků v peněžence na základě nových počátečních frází. Pokud jsme například vygenerovali novou mnemotechnickou frázi, může takový model předpovědět pravděpodobný kladný zůstatek peněženky.

Příklad: Řekněme, že máme datovou sadu sestávající z počátečních frází a jejich odpovídajících zůstatků v peněžence. Tato data jsme rozdělili na trénovací sadu (80 % dat) a testovací sadu (20 % dat).

Vytváříme neuronovou síť s více vrstvami neuronů. Vstupní vrstva přebírá slova počáteční fráze, skryté vrstvy tato data zpracovávají a výstupní vrstva předpovídá, že zůstatek v peněžence bude větší než nula.

Poté model trénujeme tak, že vložíme trénovací datovou sadu jako vstup a upravíme váhy neuronové sítě, abychom minimalizovali chybu predikce. Tento proces několikrát opakujeme pomocí optimalizační metody, jako je stochastický gradient sestup.

Po dokončení modelového školení otestujeme jeho přesnost na testovacím datovém souboru. Testovací datový soubor dodáváme jako vstup do modelu a porovnáváme předpokládané zůstatky se skutečnými hodnotami. Model například předpovídá pravděpodobný „kladný“ zůstatek peněženky pro počáteční frázi a porovnává jej se skutečným zůstatkem v bitcoinové peněžence.

Aplikace genetického programování v AI Seed Phrase Finder

Genetické programování je metoda, která využívá genetické algoritmy k vývoji programů modulů generátoru umělé inteligence, které mohou vytvářet nové výchozí fráze. Tato metoda umožňuje automatické generování a vylepšení stávajících počátečních frází bez ručního ladění.

Proces genetického programování začíná vytvořením náhodné populace programů, které mohou generovat počáteční fráze. Programy jsou reprezentovány jako stromy, kde každý uzel představuje operaci nebo funkci.

Dále je každý program vyhodnocen na základě předem definovaného kritéria, jako je kontrola zůstatku v peněžence na zůstatek větší než nula. Programy, které generují počáteční fráze s kladnými zůstatky, získávají vyšší skóre.

Dále probíhá operace crossover, kdy se vybrané programy kombinují výměnou částí jejich stromů. Jeden program může například předat funkci generování mnemotechnických frází jinému programu.

Po crossoveru dojde k operaci mutace, kdy se některé části stromů v nových programech náhodně změní. Jeden z programů může například náhodně přidat do svého stromu novou operaci.

Přehled dalších metod používaných ke generování platných počátečních frází

Existují také další metody používané v programu AI Seed Phrase Finder pro generování počátečních frází spojených s bitcoinovými peněženkami obsahujícími kladný zůstatek. Tyto metody se kombinují a doplňují hlavní modely pro dosažení nejlepšího výsledku. Například program AI Seed Phrase Finder může použít generátor k vytvoření nových počátečních frází. Poté je vygenerovaná databáze načtena do neuronové sítě. Pomocí strojového učení program vyhodnocuje výsledky a vybírá nejlepší fráze. Výsledkem je, že trénovaný model bude schopen předpovídat vhodné kombinace pro znovuzískání přístupu k bitcoinovým peněženkám.

Během činnosti programu se tyto metody vzájemně prolínají, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku:

 • Použití neuronových sítí. Většinou je tento model aplikován v algoritmech strojového učení. Neuronové sítě například pomáhají vytvořit model, který vyhodnocuje pravděpodobnost, že kombinace je „správnou“ počáteční frází, která umožňuje přístup k zůstatku kryptoměnové peněženky. Obvykle se pro výcvik AI používá značné množství informací. Systém s ohledem na dané parametry samostatně nalézá složité vzory a závislosti. Poté se používají k výběru správných slovních sledů.
 • Optimalizační algoritmy. Patří mezi ně dříve popsaný genetický algoritmus. Existují také možnosti optimalizace pomocí gradientního klesání, evolučních strategií. Všechny zapojené algoritmy směřují k jednomu cíli – hledání optimálních kombinací slov v počátečních frázích.
 • Zpracování přirozeného jazyka. Systém analyzuje přirozené formy řeči, slovníky a zdroje. To pomáhá zpracovat textové informace, ze kterých budou generovány počáteční fráze. Program pomocí metodiky vytváří model, který dokáže následně posoudit pravděpodobnost „úspěchu“ pro jednotlivé kombinace (například zda se může jednat o klíč pro přístup k zůstatku kryptoměnové peněženky).
 • Hluboké učení. Metodika využívá neuronové sítě k vytvoření komplexního systému. Hotový model je schopen analyzovat a porozumět struktuře a sémantice počátečních frází. Od běžného učení založeného na neuronové síti se liší hlubším přístupem. Systém pomáhá najít platné počáteční fráze. Díky hlubokému učení dokáže program automaticky identifikovat odpovídající prvky z databáze a generovat hotové prognózy výsledků.
 • Evoluční strategie jsou považovány za jednu z metod optimalizace, která využívá proces přirozeného výběru. Jde o součást genetického programování, které zahrnuje hledání nezbytných semenných frází zlepšováním genofondu populace pomocí genetických operátorů. Evoluční strategie pomáhají efektivně prozkoumat prostor možných počátečních frází a najít nejlepší kombinace slov.
 • Analýza slovníků a textů je dobře kombinována se zpracováním přirozeného jazyka. Do modelu je načteno značné množství textových informací: knihy, články, internetové stránky. Umělá inteligence zpracovává oblíbená slova a jejich sekvence, z nichž lze s vysokou pravděpodobností poskládat seed fráze, které uživatel samostatně použil při vytváření své bitcoinové peněženky (například seed fráze sestávající ze jmen biblických apoštolů: „peter andrew james john philip bartholomew thomas matthew alphaeuthaddaeus simon judas“ nebo zárodečná fráze sestávající z názvů planet ve sluneční soustavě: „rtuť venuše země mars jupiter saturn uran neptune“).
 • Sémantická analýza: Umělá inteligence používá metody zpracování přirozeného jazyka k určení sémantického vztahu mezi slovy a vytváří modely, které vyhodnocují pravděpodobnost, že určité kombinace slov jsou výchozí frází, jako v předchozím příkladu.
 • Sociální analýza: AI nahrává a kontroluje data ze sociálních sítí, fór nebo jiných online platforem, aby identifikovala oblíbená témata, zájmy nebo preference uživatelů. Stejně jako u jiných variací se pro další strojové učení a výběr slibných slovních spojení pro generování počátečních frází používá již hotová databáze.
 • Shluková analýza: Systém rozděluje informace do soudržných shluků. Proč je nutné rozdělovat fráze do podobnostních skupin? To pomáhá identifikovat vzory a nejčastěji se vyskytující slovní spojení v již známých platných počátečních frázích.
 • Analýza starých peněženek s nulovými zůstatky. Program čte informace z databáze. Analýza známých bitcoinových peněženek s veřejně dostupnými daty. To pomáhá identifikovat vzorce v mnemotechnických frázích, které lze použít k hledání „předběžných frází“ pro dříve neznámé peněženky s kladnými zůstatky.
 • Používání slovníků a databází. Další prvek zpracování přirozeného jazyka. Do programu se načtou slovníky a databáze obsahující známé počáteční fráze a jejich přidružené sekvence. Systém může například kontrolovat vygenerované kombinace z hlediska souladu se známými vzory nebo použít vzorky k hledání podobných hodnot.
 • Vzorová analýza. AI analyzuje hotové vzory a zákonitosti v načtených databázích. Program umí vyhledávat opakující se kombinace slov, které se často nacházejí v dříve známých peněženkách se zůstatky.
 • Použití paralelního počítání. Metodika již byla popsána výše a zahrnuje rozdělení procesu do několika částí. Výpočet se současným načítáním provádí velké množství moderních „ASIC“ a cloudových serverů s GPU.
 • Ukládání výsledků do mezipaměti: AI Seed Phrase Finder může používat ukládání předchozích výsledků výpočtů do mezipaměti k urychlení následných požadavků. Pokud například program dříve zkontroloval počáteční frázi a zjistil, že peněženka, kterou odemkne, nemá kladný zůstatek, výsledek této kontroly se uloží do mezipaměti. Při opětovném dotazu na stejnou počáteční frázi může program okamžitě vrátit uložený výsledek a obejít tak potřebu další kontroly. (Ukládání do mezipaměti se resetuje po restartu programu, protože během této doby mohlo dojít ke změnám v zůstatku v peněžence).
 • Optimalizace doby realizace. Systém zkracuje čas potřebný k implementaci všech algoritmů. To usnadňuje vyhledávání počátečních frází, protože výpočet je rychlejší. Program může například používat efektivní datové struktury nebo algoritmy snižování složitosti k urychlení procesu.
 • Adaptivní ladění parametrů: Program používá adaptivní ladění parametrů algoritmu během provádění. Dokáže například dynamicky upravovat parametry algoritmů v závislosti na vlastnostech vstupních dat nebo aktuálním stavu systému. To umožňuje optimalizovat výkon a efektivitu programu v reálném čase, což je pro uživatele klíčové.

Tyto metody a algoritmy AI se neustále kombinují, a proto je program AI Seed Phrase Finder jedinečný v tom, že je schopen pracovat s hotovými modely, které jsou flexibilní a umožňují dosáhnout očekávaného uživatelského výsledku v nejkratším možném čase. čas.

Popsaný program je nakonec mocným nástrojem, který kombinuje algoritmy a metody umělé inteligence s podporou cloudových serverů s GPU pro dosažení maximální rychlosti při generování platných mnemotechnických frází, které umožňují přístup k bitcoinovým peněženkám.

Jak funguje modul „Cílové vyhledávání“ pro vyhledávání počátečních frází podle zadaných kritérií?

Modul „Cílové vyhledávání“ je dostupný uživatelům s odpovídajícím typem licence podle cenových plánů popsaných v části „Cena“. Tento režim je navržen pro vyhledávání počátečních frází na základě uživatelem specifikovaných podmínek ve vyhledávacím formuláři. Program také pracuje pomocí známých modulů: generátor a validátor pro výběr kompletní počáteční fráze skládající se z 12 slov, pokud uživatel zadal pouze adresu bitcoinové peněženky, která ho zajímá, a pouze 6 slov ve správném pořadí od mnemotechnické fráze k tomuto bitcoinu peněženka.

Přehled modulu „AI_Target_Search_Mode“ pro obnovu neznámých slov v cílové počáteční frázi

Režim „AI_Target_Search_Mode“ lze použít, pokud vlastníte příslušnou licenci a v rámci zvoleného tarifu, o kterém informace naleznete v sekci „Cena“. Tento režim používá metody a algoritmy umělé inteligence popsané v článku. To pomáhá generovat nejpravděpodobnější kombinace slov v počáteční počáteční frázi, urychluje proces vyhledávání a zvyšuje přesnost výsledků.

Algoritmy umělé inteligence se používají k analýze a zpracování velkého množství dat, identifikaci vzorů a rozhodování na základě těchto dat. je navržen tak, aby vyhledával počáteční fráze pomocí kritérií zadaných uživatelem ve speciálním formuláři.

Uživateli stačí uvést adresu konkrétní bitcoinové peněženky a pouze 6 slov ve správném pořadí. V tomto případě modul „AI_Target_Search_Mode“ používá AI ke generování všech možných kombinací ze zbývajících 6 slov. Poté se pomocí modulu validátoru kontroluje platnost každé vygenerované kombinace. Pokud je kombinace platná, modul ověří bitcoinovou peněženku pomocí přijaté počáteční fráze přes blockchain a zkontroluje, zda se stávající adresa peněženky shoduje s adresou zadanou uživatelem ve vyhledávacích podmínkách.

Pomocí umělé inteligence je proces vyhledávání značně urychlen, protože algoritmy AI efektivně zpracovávají velké objemy dat. Program funguje v režimu „AI_Target_Search_Mode“ následovně:

 1. Získání počátečních dat: Uživatel poskytne adresu bitcoinové peněženky, která ho zajímá, a také alespoň 6 slov z počáteční fráze ve správném pořadí. Uživatel může také označit další známá slova, která jsou součástí této mnemotechnické fráze a jsou v náhodném pořadí.
 2. Generování seznamu možných kombinací: Modul generátoru používá metody popsané dříve k vytvoření seznamu všech možných kombinací ze zbývajících slov, která je třeba spárovat.
 3. Dále dojde k iteraci kombinace: Modul „AI_Target_Search_Mode“ začne prohledávat kombinace ze seznamu a pomocí modulu „AI_Validator“ jimi nahradí chybějící slova v počáteční frázi.
 4. Ověření kombinace: Každá vygenerovaná kombinace je kontrolována modulem AI_Validator, který kontroluje, zda je výsledná mnemotechnická fráze platná.
 5. Kontrola počáteční fráze: pokud vygenerovaná kombinace projde kontrolou validátoru, pak program v „AI_Target_Search_Mode“ použije přijatou počáteční frázi k otevření bitcoinové peněženky a zkontroluje, zda nějaká BTC adresa uvnitř peněženky odpovídá adrese zadané uživatelem před spuštěním. proces vyhledávání. Pokud existuje přesná shoda, nalezená počáteční fráze je považována za úplnou a platnou, zobrazí se v odpovídajícím protokolu programu a zapíše se do textového souboru „Target_Checker.log“, který se nachází ve složce „output“, která se nachází v kořenový adresář se spustitelným souborem programu.
 6. Výstup výsledků: Pokud již byla nalezena úplná a platná počáteční fráze, modul „AI_Target_Search_Mode“ ji zobrazí uživateli a operace programu v tomto režimu je považována za dokončenou.

Shrneme-li možnosti programu AI ​​Seed Phrase Finder v režimu „AI_Target_Search_Mode“, můžeme dojít k závěru, že každý uživatel může snadno získat plný přístup k bitcoinové peněžence někoho jiného tím, že se jakýmkoli způsobem naučí část slov počáteční fráze, která je zase pro některé lidi „zvláštní zájem“.

Popis rozhraní programu AI ​​Seed Phrase Finder

Po rozbalení archivu programu je potřeba program spustit podle jednoduchých pokynů. Ujistěte se, že máte aktivní připojení k internetu, protože budete muset zkontrolovat, zda je zadaný licenční klíč platný. Mělo by být vyjasněno, že program vyžaduje přihlašovací jméno a heslo k identifikaci uživatele a ochraně přístupu k programu. To poskytuje určitý druh dodatečné ochrany, protože pouze registrovaní uživatelé mohou používat funkce programu dostupné v rámci licenčního klíče a získat odpovídající výsledky.

Po dokončení autentizační procedury můžete vidět pohodlné rozhraní, které zahrnuje tři nezávislé zóny určené k vizuálnímu zobrazení aktuálního procesu programu. Tyto zóny představují okna pro logování provozu modulů: AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance. Rozhraní programu dále obsahuje indikátory stavu připojení k serverům a průběhu stahování potřebných dat a aktualizací modulů, dále kontaktní údaje pro kontaktování podpory, indikaci aktuálního typu licence a zobrazení nabídky s nastavením programu.

Chcete-li zobrazit provozní protokol každého modulu (AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance), musíte použít tlačítko „OPEN“, které se nachází vedle každého okna odpovídajícího modulu.

Jak program AI ​​Seed Phrase Finder najde mnemotechnické fráze pro bitcoinové peněženky se zaručeným kladným zůstatkem?

Myšlenka za vytvořením tohoto jedinečného softwarového produktu je založena na poměrně zajímavém algoritmu s podporou schopností umělé inteligence, takže pro hledání ztracených bitcoinových peněženek program AI ​​Seed Phrase Finder funguje následovně:

 1. První fáze programu začíná pomocí modulu „AI_Generator“, který aplikuje algoritmy umělé inteligence pro hromadné generování počátečních frází. Proces generování potřebných dat se provádí na high-tech zařízení, což zaručuje vysokou efektivitu a produktivitu programu.
 2. Druhou fází je použití modulu „AI_Validator“, který v reálném čase přijímá seznam seed frází vygenerovaných pomocí modulu „AI_Generator“ a okamžitě kontroluje jejich platnost. To vám umožní eliminovat nesprávně generované počáteční fráze a urychlit proces objevování bitcoinových peněženek s kladnými zůstatky.
 3. Třetí fázi programu provádí modul „BTC Balance Checker“, který kontroluje „platné počáteční fráze“ na přítomnost kladného zůstatku na peněženkách spojených s těmito mnemotechnickými frázemi. K tomu program využívá otevřená data blockchainu obsahující informace o zůstatcích všech bitcoinových adres. Je tedy snadné určit, zda jsou v peněžence finanční prostředky spojené s každou vygenerovanou počáteční frází ze seznamu obdrženého z modulu „AI_Validator“. Je snadné uhodnout, že mnemotechnické fráze, které uživatele zajímají, jsou uloženy v samostatném textovém souboru AI_Wallets_Seed.log umístěném ve složce „Output“.

Na obrázcích můžete vidět snímky obrazovky s výsledky programu a otevřít peněženky Electrum pomocí mnemotechnických frází nalezených pomocí nástroje AI ​​Seed Phrase Finder & BTC balance checker pro Windows PC.

Jak je pomocí AI dosaženo vysoké rychlosti programu „AI Seed Phrase Finder“?

Jak již bylo zmíněno dříve v tomto článku, program AI ​​Seed Finder inteligentně generuje počáteční fráze pro bitcoinové peněženky se zůstatky větším než nula, což zase otevírá nové finanční příležitosti pro uživatele. Místo klasického schématu prohledávání všech možných kombinací slov ze slovníku BIP-39 program využívá model umělé inteligence, který předpovídá nejpravděpodobnější varianty platných mnemotechnických frází. Tento model je založen na studovaných závislostech mezi známými počátečními frázemi a bitcoinovými peněženkami, což umožňuje výrazně snížit počet kombinací pro ověření, a tím zvýšit rychlost vyhledávání a počet „výsledků, které uživatel potřebuje“. Tento proces je také urychlen paralelním zpracováním dat: úkol je rozdělen na části zpracovávané na různých serverech, což zase výrazně zkracuje čas potřebný k dokončení úkolů a ve výsledku zvyšuje efektivitu programu.

Optimalizace modelu umělé inteligence je nedílným krokem v algoritmu AI Seed Phrase Finder, protože umožňuje AI upravit parametry modelu pro dosažení vyšší rychlosti a efektivity. V určitých situacích může být dokonce nutné použít lehčí modely a použít jiné optimalizační techniky pro urychlení zpracování dat. Podrobnosti o této metodě budou popsány dále v tomto článku.

Program také využívá předtrénované modely, což šetří čas a zdroje, které by jinak byly vynaloženy na trénování modelu od nuly. Takové modely již mají zkušenosti se zpracováním velkého množství dat, což zajišťuje vysokou přesnost předpovídání správných slovních spojení v mnemotechnických frázích a výrazně zrychluje program.

Je třeba zdůraznit, že klíčovou vlastností programu je použití různých algoritmů a metod strojového učení. V případě potřeby může program například použít genetické algoritmy, prozkoumat prostor možných frází a vybrat nejvhodnější možnosti. Tento přístup umožňuje dosáhnout optimálních výsledků v co nejkratším čase.

K provádění distribuovaných výpočtů a provádění úloh na více serverech využívá AI Seed Phrase Finder tak výkonné platformy jako Apache Spark a TensorFlow. Díky tomu je možné rozdělit úlohy do více částí a provádět je paralelně na několika serverech, což výrazně zvyšuje výkon programu.

Projekt AI ​​Seed Phrase Finder využívá specializovaný hardware s grafickými procesorovými jednotkami (GPU) k urychlení výpočtů. Tyto výkonné procesory mají vysoký výpočetní výkon a významnou schopnost paralelních úloh. Díky tomu je program schopen analyzovat a zpracovávat obrovské množství dat vysokou rychlostí, což výrazně zkracuje čas potřebný k dokončení úkolů, jako je generování a kontrola platnosti velkého množství seed frází.

Použití cloudových serverů je dalším faktorem, díky kterému je AI Seed Phrase Finder bezkonkurenční ve srovnání s jakýmkoli jiným podobným softwarem dostupným na internetu a běžícím pouze na osobních počítačích, kde může uživatel strávit spoustu času hledáním požadovaných počátečních frází pro BTC. peněženky . Cloudové servery poskytují flexibilitu a škálovatelnost zdrojů, což umožňuje efektivní využití výpočetního výkonu ke zpracování velkých objemů dat. Výsledkem je, že program používá více serverů ke zpracování dat paralelně, což zajišťuje maximální rychlost hledání správného seed fráze v souladu s kritérii zadanými uživatelem (to je důležité zejména pro to, aby program pracoval v „AI_Target_Search_Mode“).

Je třeba také zvláště zdůraznit, že obecně je projekt AI ​​Seed Phrase Finder výkonným nástrojem, který kombinuje matematické algoritmy a metody umělé inteligence, který využívá specializované vybavení, včetně cloudových serverů s GPU, k dosažení maximální efektivity a rychlosti generování a ověření platnosti všech počátečních frází. Tento program je navržen tak, aby obnovil přístup k digitálním aktivům a může být užitečný, i když znáte pouze část počáteční fráze pro bitcoinovou peněženku, o kterou se zajímáte. Například, pokud máte pouze půl listu papíru, na kterém je celý seed fráze byla napsána, nebo pokud vám zbyla pouze část textu s mnemotechnickou frází, která je poškozená a nelze ji identifikovat. Nyní se podívejme na algoritmus programu, který zahrnuje:

 • Použití různých technik ke generování mnemotechnických frází s využitím síly umělé inteligence.
 • Filtrování peněženek s nulovým a kladným zůstatkem.

Také je nutné poznamenat tři důležité funkce používané během provozu programu:

 1. Optimalizace procesu generování mnemotechnických frází. Místo zkoušení všech možných kombinací slov ze slovníku používá AI Seed Phrase Finder model umělé inteligence. Předpovídá nejpravděpodobnější sekvence na základě naučených závislostí mezi frázemi a bitcoinovými peněženkami. Díky tomu se vývojářům programu podařilo zabránit výskytu opakovaných a nesmyslných kombinací slov.
 2. Paralelní zpracování. Úloha je rozdělena do několika částí, které jsou zpracovávány současně na různých serverech. To vám umožní optimalizovat využití zdrojů a výrazně zrychlí vyhledávání počátečních frází, které mohou otevřít peněženky obsahující určité množství kryptoměny.
 3. Optimalizace algoritmu umělé inteligence. Program upravuje použitý model AI s přihlédnutím k parametrům úlohy a v závislosti na úrovni složitosti aplikuje zjednodušené výpočty a další metody zpracování dat, to znamená, že program používá předem trénované modely, což umožňuje urychlit proces generování platných počátečních frází na základě osvědčených modelů AI, čímž se zkracuje doba zpracování dat, a díky použití serverů s grafickými procesorovými jednotkami (GPU) poskytuje program AI ​​Seed Finder uživateli vysokou rychlost práce. Právě přístup k většímu výpočetnímu výkonu a efektivnímu paralelnímu zpracování umožňuje programu běžet na několika uzlech současně a distribuovat výpočetní zátěž a použití dalších serverů v cloudu umožňuje flexibilitu a škálovatelnost systému. To znamená, že v případě potřeby je program schopen distribuovat zpracování dat mezi několik serverů pro paralelní provoz, což je užitečné zejména při provádění operací v režimu „AI_Target_Search_Mode“.

Je třeba také poznamenat, že genetický algoritmus AI je důležitou součástí programu, protože hraje klíčovou roli při generování počátečních frází. Právě genetický algoritmus založený na principech přirozeného výběru a populační evoluce vám umožňuje vytvářet náhodné kombinace počátečních počátečních frází a vyhodnocovat jejich kvalitu podle zadaných kritérií a efektivně filtrovat mnemotechnické fráze spojené s bitcoinovými peněženkami, které mají kladnou bilanci. Jako příklad lze pracovní postup tohoto algoritmu popsat následovně:

 • Vzniká náhodná populace počátečních frází, což je kombinace slov (genotypů). Každý genotyp je poté vyhodnocen na základě toho, zda existuje pozitivní zůstatek v peněžence spojený se semennou frází.
 • V další fázi jsou nejlepší genotypy vybrány na základě jejich skóre. K tomuto účelu se používají speciální selekční operátoři, kteří preferují genotypy s nejvyšším hodnocením. Poté dochází ke křížení vybraných genotypů, což umožňuje vytvořit novou generaci genotypů. Během procesu křížení dochází k výměně genetické informace mezi genotypy a vznikají nové kombinace mnemotechnických frází.
 • Poté se provede mutační operace, která náhodně změní některé geny v nové generaci genotypů. To pomáhá vytvářet rozmanitost a umožňuje prozkoumat více možných kombinací mnemotechnických frází.
 • Proces mutace a křížení se mnohokrát opakuje, aby se vytvořily nové generace genotypů. Každá generace je hodnocena a nejlepší genotypy jsou předány další generaci. Algoritmus AI pokračuje ve výpočtu, dokud nejsou splněny zadané podmínky zastavení. To je nutné k nalezení konkrétního počtu slovních spojení. Genetický algoritmus vám umožňuje získat platné počáteční fráze, které „otevřou“ přístup k „slibným“ peněženkám s „nenulovými zůstatky“.

Podívejme se podrobně na příklad fungování genetického algoritmu při generování mnemotechnických frází programem. Řekněme, že server má databázi obsahující 100 milionů náhodně generovaných počátečních frází složených ze slov ze slovníku BIP-39. Úkolem programu je najít sekvenci slov, která „otevře“ přístup k bitcoinové peněžence s kladným zůstatkem.

V první fázi hodnocení bude každá věta z této databáze vyhodnocena podle určitého kritéria, a to zůstatku peněženky, do které tato kombinace 12 slov poskytuje přístup. Možné hodnoty pro zůstatek v peněžence mohou být pouze „kladné“ nebo „nulové“. Algoritmus pak vybere „nejlepší“ mnemotechnické fráze s kladnou bilancí pro další průnik. Vezměme například dvě z nejlepších semenných frází a zkřížíme je a vyměňme části genotypů. Po kombinaci dochází k následné mutační proceduře, v jejímž důsledku dochází u některých genů v nových genotypech náhodně ke změnám. Například jedno ze slov v původní frázi může být náhodně nahrazeno jiným. Tímto způsobem program vytváří novou generaci mnemotechnických frází, které jsou vyhodnocovány algoritmy umělé inteligence na základě zůstatku v peněžence. Nejlepší mnemotechnické fráze jsou předány další generaci a proces se znovu opakuje. Výchozím stavem softwarového modulu od okamžiku jeho aktivace je kontrola nových sad populací počátečních frází, které byly vybrány genetickým algoritmem pro testování nové populace mnemotechnických frází. Tento program implementuje metody strojového učení pro vyhledávání počátečních frází pomocí umělé inteligence.

Techniky strojového učení, jako jsou neuronové sítě nebo algoritmy zesíleného učení, se používají k vytváření modelů, které dokážou „předpovědět správné počáteční fráze“ na základě dostupných dat.

Proces trénování modelu začíná datovou sadou obsahující známé platné mnemotechnické fráze a jejich odpovídající zůstatky v peněžence. Tato data jsou rozdělena na tréninkové a testovací sady. Neuronová síť je vytvořena pomocí vrstev neuronů, které přijímají vstupy, jako jsou slova počáteční fráze, a vydávají předpověď (pravděpodobně zůstatek v peněžence). Neurony ve vrstvách jsou propojeny „takzvanými váhami“, které určují míru vlivu každého neuronu na následující vrstvu. Při trénování neuronové sítě se váhy upravují tak, aby se minimalizovala chyba predikce. K tomu je optimalizována ztrátová funkce, která měří rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými hodnotami.

Po dokončení školení lze model použít k předpovídání zůstatků v peněžence na základě nových počátečních frází. Pokud například program vygeneroval novou mnemotechnickou frázi, pak takový model může předpovědět pravděpodobný kladný zůstatek peněženky.

Řekněme, že máme datovou sadu sestávající z počátečních frází a odpovídajících zůstatků v peněžence. Tato data jsme rozdělili na trénovací sadu (80 % dat) a testovací sadu (20 % dat). Poté vytvoříme neuronovou síť skládající se z několika vrstev neuronů. Vstupní vrstva přijímá slova původních frází, skryté vrstvy tyto informace zpracovávají a výstupní vrstva předpovídá, zda bude zůstatek v peněžence větší než nula. Poté trénujeme model poskytnutím trénovací datové sady jako vstupu a úpravou vah neuronové sítě, abychom minimalizovali chybu predikce. Tento proces několikrát opakujeme pomocí optimalizační techniky známé jako stochastický gradient sestup.

Jakmile je model natrénován, otestujeme jeho přesnost na testovacím souboru dat. Soubor testovacích dat vkládáme do modelu jako vstup a porovnáváme predikovanou bilanci se skutečnou hodnotou. Model například vytváří předpověď o „kladném“ zůstatku pro počáteční frázi a porovnává ji se skutečným zůstatkem v bitcoinové peněžence.

Genetické programování je technika, která využívá genetické algoritmy v programu modulu generátoru umělé inteligence. Tato metoda umožňuje vytvářet nové výchozí fráze bez ruční konfigurace. Proces genetického programování začíná vytvořením náhodné populace programů, které jsou schopny generovat počáteční mnemotechnické fráze. Takové programy jsou prezentovány ve formě stromů, kde každý uzel odpovídá operaci nebo funkci. Každý program je poté vyhodnocen podle předem stanoveného kritéria, jako je kontrola kladné hodnoty zůstatku peněženky. Programy, které generují počáteční fráze s kladným zůstatkem, získávají vyšší skóre. Dále, během operace crossover, jsou vybrané programy propojeny výměnou částí jejich stromů.

Jeden program může například předat druhému funkci, která generuje mnemotechnickou frázi. Poté se provede mutační operace, během níž jsou některé části stromů náhodně změněny v nových programech. Například jeden z programů může do svého stromu náhodně přidat novou operaci. Kromě toho existují další metody používané k vytvoření platných počátečních frází pomocí umělé inteligence.

Metody pro generování mnemotechnických frází pro získání přístupu ke ztraceným bitcoinovým peněženkám

Jak již bylo uvedeno dříve, AI Seed Phrase Finder používá různé metody k vytvoření jedinečných mnemotechnických frází, aby získal přístup ke ztraceným bitcoinovým peněženkám s kladnými zůstatky. Pro dosažení nejlepších výsledků kombinuje a doplňuje základní modely s generátory. Vytvořená databáze je následně přivedena do neuronové sítě, která pomocí strojového učení vyhodnocuje a vybírá ty nejlepší fráze. Díky tomu dokáže trénovaný model předpovědět optimální kombinace slov pro obnovení přístupu ke ztraceným bitcoinovým peněženkám. Během běhu programu se pro dosažení požadovaného výsledku kříží následující metody AI:

 1. Použití neuronových sítí. Tento model se používá hlavně v algoritmech strojového učení. Neuronové sítě například pomáhají vytvořit model, který odhaduje pravděpodobnost, že kombinace slov bude tou správnou počáteční frází, která umožní přístup k zůstatku kryptoměnové peněženky. K trénování umělé inteligence se obvykle používá velké množství dat. Systém s přihlédnutím k daným parametrům samostatně najde složité vzory a závislosti a ty pak použije k výběru správných posloupností slov.
 2. Optimalizační algoritmy. Patří mezi ně dříve popsaný genetický algoritmus. Existují také možnosti optimalizace pomocí gradientního klesání a evolučních strategií. Všechny tyto algoritmy pracují pro jeden cíl – nalezení optimálních kombinací slov ve zdrojových frázích.
 3. Zpracování přirozeného jazyka je proces analýzy přirozených řečových vzorů pomocí slovníků a informačních zdrojů. To umožňuje zpracování textových informací, na základě kterých lze vytvářet počáteční fráze. Náš program používá metodologii založenou na vytvoření modelu, který dokáže odhadnout pravděpodobnost „úspěchu“ pro každou kombinaci slov, například zda ji lze použít pro přístup k zůstatku kryptoměnové peněženky.
 4. Hluboké učení je technika, která využívá neuronové sítě k vytvoření komplexního systému. Hotový model je schopen analyzovat a porozumět struktuře a sémantice zdrojových frází. Od konvenčního učení založeného na neuronových sítích se liší v hlubším přístupu a pomáhá najít platné počáteční fráze pomocí hlubokého učení k automatické identifikaci odpovídajících prvků z databáze a vytváření předpovědí výsledků.
 5. Evoluční strategie jsou jedním typem optimalizace, který využívá proces přirozeného výběru. Jsou součástí genetického programování a jsou zaměřeny na nalezení nezbytných mnemotechnických frází zlepšením genofondu populace pomocí genetických operátorů. Evoluční strategie vám umožní efektivně prozkoumat prostor možných zárodečných frází a najít ty nejlepší kombinace slov.
 6. Analýza lexikálních a textových zdrojů dokonale zapadá do procesu zpracování přirozeného jazyka. Model načítá velké množství textových informací, jako jsou knihy, články a webové stránky. Pomocí umělé inteligence jsou analyzována oblíbená slova a sekvence, ze kterých je vysoce pravděpodobné, že se skládají počáteční fráze používané uživatelem při vytváření jeho bitcoinové peněženky (například počáteční fráze sestávající ze jmen biblických apoštolů, jako například: „ Peter Andrew James John Philip Bartholomew Thomas Matthew Alphaevtadeus Simon Judas“ nebo mnemotechnická fráze skládající se z názvů planet sluneční soustavy, například: „Merkur Venuše Země Mars Jupiter Saturn Uran Neptun“).
 7. Sémantická analýza: Umělá inteligence používá techniky zpracování přirozeného jazyka k určení sémantických vztahů mezi slovy a vytváří modely, které odhadují pravděpodobnost, že určité kombinace slov budou mnemotechnickou frází, jako v předchozím příkladu.
 8. Sociální analýza: AI stahuje a analyzuje data ze sociálních sítí, fór nebo jiných online platforem, aby určila oblíbená témata, zájmy nebo preference uživatelů. Stejně jako v jiných možnostech se pro další školení a výběr slibných frází pro generování výchozích frází používá již připravená databáze.
 9. Shluková analýza: systém rozděluje informace do souvisejících shluků. Proč je nutné rozdělovat fráze do podobných skupin? To pomáhá identifikovat vzory a nejčastěji se vyskytující fráze v již známých platných počátečních frázích.
 10. Analýza starých a prázdných peněženek. Program vyhledá informace z databáze. Jsou zkoumány známé bitcoinové peněženky s dostupnými daty. To pomáhá objevovat vzorce v mnemotechnických frázích, které lze použít k nalezení „předběžných frází“ pro dříve neznámé peněženky s kladnou bilancí. Do programu se načtou slovníky a databáze obsahující známé počáteční fráze a související sekvence. Systém může například zkontrolovat vygenerované kombinace se známými vzory nebo použít vzory k nalezení podobných hodnot.
 11. Algoritmus analýzy vzorů je založen na vzorcích a vzorech nalezených v databázích. Umělá inteligence je schopna rozpoznat opakované kombinace slov, které jsou v již známých peněženkách se zůstatky. Kromě toho se pro urychlení procesu používá paralelní výpočet. Tato technika, jak již bylo zmíněno dříve, zahrnuje rozdělení úkolu do několika fází. Počítání a simultánní zpracování dat probíhá pomocí moderních specializovaných víceprocesorových zařízení (ASIC) a cloudových serverů s grafickými procesory.
 12. AI Seed Phrase Finder může použít ukládání výsledků předchozích výpočtů do mezipaměti k urychlení následných dotazů. Pokud například program dříve zkontroloval počáteční frázi a zjistil, že peněženka, kterou „otevřel“, neměla kladný zůstatek, výsledek této kontroly se uloží do mezipaměti. Při opětovném požadavku na stejnou počáteční frázi může program okamžitě vrátit uložený výsledek a obejít tak nutnost další kontroly. (Ukládání do mezipaměti se resetuje po restartování programu, protože během této doby mohlo dojít ke změnám v zůstatku v peněžence).
 13. Optimalizace doby provádění. Systém zkracuje čas potřebný k implementaci všech algoritmů. To usnadňuje nalezení počátečních frází, protože výpočet je rychlejší. Program může například používat efektivní datové struktury nebo algoritmy snižování složitosti pro urychlení procesu.
 14. Adaptivní nastavení parametrů: AI Seed Finder používá mechanismus pro adaptivní nastavení parametrů algoritmu během provozu. Je například schopen dynamicky upravovat parametry algoritmů v závislosti na vlastnostech vstupních dat nebo aktuálním stavu systému. Tento přístup umožňuje optimalizovat výkon a efektivitu programu v reálném čase, což je pro uživatele důležité. Tento unikátní software se vyznačuje také tím, že umí pracovat s hotovými modely a algoritmy umělé inteligence. Tyto modely jsou flexibilní a zajišťují, že uživatel dosáhne očekávaného výsledku v co nejkratším čase.

Nakonec je tento program mocným nástrojem, který kombinuje algoritmy a techniky umělé inteligence pomocí serverů vybavených GPU k dosažení maximální rychlosti při generování jedinečných mnemotechnických frází. Tyto fráze zase poskytují uživateli přístup k bitcoinovým peněženkám s kladným zůstatkem.

Proč je AI Seed Phrase Finder s AI lepší než použití metody Brute Force?

Nástroj AI ​​Seed Phrase Finder a nástroj pro kontrolu rovnováhy BTC je založen na umělé inteligenci a má několik výhod oproti podobným programům, které používají metodu hrubé síly k vyhledávání mnemotechnických frází:

 1. Efektivní: AI Seed Phrase Finder využívá algoritmy strojového učení a neuronové sítě k optimalizaci procesu zjišťování výchozích frází. Dokáže se učit z velkého množství dat a nacházet vzory, což mu umožňuje provádět vyhledávání efektivněji a rychleji než metody hrubé síly.
 2. Zkrácená doba vyhledávání: AI-Seed Finder může použít informace, které již máte o výchozích frázích, k optimalizaci procesu vyhledávání. Zohledňuje pravděpodobnost použití jednotlivých slov v seed frázích a tím zkracuje dobu hledání, čímž zvyšuje šance na nalezení správné seed fráze pro BTC peněženky.
 3. Adaptabilita: AI Seed Finder lze trénovat a přizpůsobit novým datům a měnícím se podmínkám. Na základě svých zkušeností může vylepšit své algoritmy a vyhledávací strategie, což mu umožní být v průběhu času efektivnější a přesnější.

Při výpočtu rychlosti výběru počáteční fráze na stejném zařízení ovlivňuje přesnost výpočtů mnoho faktorů: složitost mnemotechnické fráze, počet dostupných kombinací, výkon zařízení a účinnost programu. Díky optimalizaci a využití umělé inteligence však dokáže AI Seed Phrase Finder výrazně urychlit proces hledání oproti jiným softwarovým produktům založeným na metodách hrubé síly. Například může použít předběžná data k omezení rozsahu vyhledávání a snížení počtu kombinací, což má za následek rychlejší shodu.
Přehled dalších metod používaných ke generování platných počátečních frází pomocí AI

Obecně „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ založený na tvrdých algoritmech AI nabízí efektivnější a optimalizovaný přístup k vyhledávání počátečních frází a kontrolám hmotnostní bilance na BTC peněženkách. Tento nástroj může výrazně zkrátit dobu hledání a zvýšit pravděpodobnost úspěšného nalezení původní fráze, čímž je lepší než jiné programy, které používají hrubou sílu ke generování kombinací slov tvořících původní mnemotechnickou frázi.

Pojďme se blíže podívat na metody, které AI_Seed_Phrase_Finder používá k vytváření počátečních frází, a vysvětlit jejich důležitost:

 • Rekurentní neuronové sítě (RNN) se používají k analýze sekvenčních dat, včetně textů. Tyto sítě jsou schopny zachytit závislosti a kontext mezi slovy v počátečních frázích, což umožňuje AI ​​Seed Phrase Finder najít nejpravděpodobnější mnemotechnické fráze, které odemykají bitcoinové peněženky s kladným zůstatkem.
 • Konvoluční neuronové sítě (CNN) se používají ke zpracování obrázků s textovými daty nalezenými na internetu. Efektivně rozpoznávají místní vzory a rysy textu, což pomáhá AISeedFinder vytvářet platné mnemotechnické fráze s maximální pravděpodobností, že budou spojeny s bitcoinovými peněženkami s kladným zůstatkem.
 • Hluboké učení využívá hluboké neuronové sítě k extrakci funkcí na vysoké úrovni z předchozích dat. To pomáhá programu najít složitější a skryté závislosti v počátečních frázích, zlepšit jejich kvalitu a přesnost před kontrolou pomocí ověřovacího modulu. Softwarový balík také využívá evoluční programovací metody k nalezení optimálních parametrů pro modely AI a zlepšení jejich výkonu a přesnosti. K předpovídání pravděpodobnosti výskytu určitých frází v počátečních frázích používá AI Seed Phrase Finder bayesovské sítě založené na statistických datech, která se neustále aktualizují, když jsou generovány nové fráze.
 • Support Vector Machine (SVM) se používá k analýze a klasifikaci zdrojových výrazů na základě jejich jedinečných charakteristik a vlastností. Na druhé straně se shlukovací algoritmy používají k seskupování počátečních frází na základě jejich podobností a společných rysů, což umožňuje efektivní zpracování a analýzu velkého množství dat.
 • AI Seed Phrase Finder používá rozhodovací stromy ke klasifikaci dat na základě sekvence logických rozhodnutí. Za prvé, tato metoda se používá k analýze a klasifikaci počátečních frází na základě jejich vlastností a vlastností. Náhodné lesní algoritmy pak kombinují více rozhodovacích stromů k dosažení přesnější klasifikace dat. To umožňuje AISeedPhraseFinder zlepšit svou prediktivní přesnost při výběru slov k vytvoření platných „mnemotechnických frází“ pro peněženky s odhadovaným kladným zůstatkem.

Celý tento AI Seed-Finder využívá různé techniky, které mu umožňují efektivně analyzovat obrovské množství dat, aby našel užitečné fráze pro uživatele. Kombinace různých přístupů umožňuje dosáhnout maximálního výkonu programu.

Na internetu je stěží možné najít uživatelské recenze o práci programu AI ​​Seed Finder, protože nikdo nebude chtít odhalit svou identitu z důvodu ochrany osobních údajů a zveřejnit zprávu o hledání výchozí fráze pro peněženku s velký zůstatek BTC na sociálních sítích. Nezáleží na tom, zda byl uživatel původním vlastníkem peněženky nebo obdržel počáteční data pro uhodnutí počáteční fráze od třetí strany.

Musíte si být jasně vědomi skutečnosti, že v zájmu zachování osobní bezpečnosti nebude ani jeden uživatel programu otevřeně tvrdit, že se mu pomocí tohoto „programu“ podařilo stát se vlastníkem určitého množství kryptoměny.

Jak je v programu AI ​​Seed Phrase Finder zajištěna bezpečnost a soukromí osobních údajů uživatelů?

Vývojáři nástroje AI ​​Seed Phrase Finder & BTC balance checker pro Windows PC zaručují absolutní důvěrnost a ochranu výsledků všech modulů, které uživatel obdrží v protokolech generátoru, validátoru a kontroly zůstatku.

Pro pohodlné a spolehlivé protokolování provozu počítačových serverů, které podporují provoz programu AI ​​Seed Phase Finder a pro zobrazení aktuálního stavu provozu uživatele, se používají následující pokročilé technologie a metody:

 • Multithreading: Algoritmus programu efektivně spravuje výpočetní servery a softwarové moduly, přičemž každý z nich běží v samostatném vláknu. To vám umožňuje provádět různé úkoly paralelně, jako je generování počáteční fráze, kontrola a výpočet kladného zůstatku. To umožňuje nejefektivnější využití serverových zdrojů a snižuje provozní dobu.
 • Asynchronní: Metoda asynchronního programování se používá ke zpracování velkého množství dat a provádění operací na straně serveru. To vám umožní provádět více úkolů současně bez blokování hlavního vlákna programu. Například modul generátoru mnemotechnických frází pracuje asynchronně a generuje počáteční fráze paralelně s dalšími nezbytnými operacemi. Výsledkem je výrazné zlepšení výkonu programu a zkrácení doby čekání na výsledky.
 • Pro záznam programových logů se používají speciální knihovny určené k tomuto účelu. Tyto knihovny umožňují zaznamenávat informace o provozu programu, včetně generovaných frází, výsledků ověření a kladného zůstatku. Protokoly se ukládají v textových souborech umístěných ve složce „Output“. Díky tomu si uživatel může kdykoliv prohlédnout logy provozu modulů a seznámit se se seznamem všech seed frází obdržených v důsledku činnosti programu.
 • Analýza velkého množství dat obvykle vyžaduje použití vyrovnávací paměti. Například výsledky generátoru mnemotechnických frází jsou dočasně uloženy ve vyrovnávací paměti a poté zapsány v dávkách do programového protokolu a přeneseny do validátoru a nástroje pro kontrolu počátečních frází. Tento přístup optimalizuje výkon programu a snižuje zatížení serveru.
 • Monitorování: Monitorovací systém se používá ke sledování aktuálního stavu programu a serverů, což uživateli umožňuje přijímat v reálném čase statistiky operací programu, jako je rychlost vytváření a ověřování počátečních frází, a také sledovat aktuální výsledky. modulu. To pomáhá rychle reagovat na případné problémy a zajistit bezchybný chod programu.

Všechny tyto metody a užitečné techniky mohou efektivně monitorovat výkon počítačových serverů a plynule zaznamenávat aktivity programu AI ​​Seed Finder Tool, což umožňuje uživateli kdykoli zobrazit protokol a zobrazit seznam vygenerovaných výchozích frází a může také získat aktuální informace o aktuálním stavu probíhajících operací programu.

Nástroj AI ​​Seed Phrase Finder & BTC Checker Tool se skládá ze dvou hlavních komponent: klientské části nainstalované na zařízení uživatele a serverové části běžící na virtuálních serverech. Klientská část programu poskytuje uživateli grafické rozhraní pro zadání počátečních dat pro vyhledání seed fráze v režimu „AI_Target_Search_Mode“ a spuštění procesu vyhledávání. Program je také zodpovědný za šifrování a přenos dat mezi klientskou a serverovou částí. Klientská část používá licenční klíč k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů uživatelů.

Většina programových procesů se provádí na serverech, kde se pomocí algoritmů umělé inteligence vytváří, zpracovává a zkoumá mnemotechnické fráze s počátečními frázemi nezbytnými k obnovení přístupu k bitcoinové peněžence, která uživatele zajímá. Backend využívá výkonné algoritmy a umělou inteligenci k zajištění rychlého procesu vyhledávání při nejvyšší možné rychlosti.

Během běhu programu klientská část dešifruje informace přijaté ze serverů pomocí speciálního klíče vytvořeného na základě přihlašovacího a licenčního klíče při prvním spuštění programu na počítači uživatele. Je třeba poznamenat, že bezpečnost uživatelských dat hraje hlavní roli. Licenční klíč slouží k šifrování a dešifrování dat přenášených mezi klientskou a serverovou částí a také k zamezení neoprávněného přístupu k datům a použití programu třetími stranami bez příslušné licence.

K zajištění důvěrnosti dat každého uživatele našeho programu se používá technologie šifrování. Každý modul pracuje v izolovaném prostředí, kde jsou všechna data, včetně generovaných mnemotechnických frází, ověřených adres a mezivýsledků, šifrována pomocí silných šifrovacích algoritmů. Důležité operace pro hromadné generování, ověřování a ověřování kladných zůstatků na peněženkách se provádějí na vzdáleném high-tech zařízení. Ve skutečnosti se jedná o celý shluk serverů s vysokým výkonem a výkonnými výpočetními prostředky. Toto zařízení je speciálně konfigurováno tak, aby efektivně provádělo všechny potřebné operace.

Je třeba připomenout, že na počítači uživatele je nainstalován nástroj AI ​​Seed Phrase Finder & BTC balance checker pro Windows PC aplikace, který poskytuje pohodlné sledování provozního protokolu modulů AI a také zajišťuje spolehlivé šifrování a dešifrování dat. To znamená, že výsledky programu máte k dispozici, ale hlavní zpracování dat probíhá na vzdáleném zařízení. Váš počítač tedy nebude příliš zatížen a nebude vyžadovat velké výpočetní prostředky k provedení všech operací.

Je důležité si uvědomit, že všechna data přenášená mezi vaším počítačem a vzdáleným zařízením jsou šifrována pomocí spolehlivých algoritmů a licenčního klíče. To zajišťuje, že vaše informace jsou v bezpečí a chráněny před neoprávněným přístupem. Díky použití licenčního klíče a speciálního algoritmu šifrování dat nástroj AI ​​Seed Phrase Finder & BTC balance checker pro Windows PC spolehlivě chrání všechny výsledky programu na vašem počítači. Uživatel může tyto výsledky zobrazit v protokolech umístěných v adresáři „Output“.

Používání programu AI ​​Seed Phrase Finder tedy zaručuje úplnou důvěrnost a bezpečnost vašich dat. Všechny výsledky modulu jsou dostupné výhradně vám a seznam mnemotechnických frází pro přístup k bitcoinovým peněženkám Electrum s kladným zůstatkem budete používat pouze vy.

Typy licencí programu a dostupné režimy vyhledávání výchozích frází

Jak jste již pochopili z výše uvedených informací, program AI ​​Seed Phrase Finder využívá moderní vybavení, které dokáže současně zpracovávat velké množství dat. Každému uživateli je přiděleno určité množství výpočetních zdrojů, jako je čas CPU a paměť, aby dokončil úkol hledání „pozitivních výchozích frází“. To znamená, že každý uživatel obdrží dostatek prostředků pro efektivní běh programu, bez ohledu na celkový počet uživatelů.

Škálovatelnost: Hardware, na kterém běží software nástroje AI ​​Seed Finder, je škálovatelný, což znamená, že je schopen zvýšit svůj výkon a využívat další zdroje podle požadavků. Pokud se počet uživatelů zvýší, program se automaticky přizpůsobí a přidělí více zdrojů na zpracování úloh pro každého uživatele. Díky tomu, bez ohledu na počet uživatelů a jejich typ licence, poskytuje software AI Seed Phrase Finder stabilní a efektivní provoz.

Optimalizace algoritmu: Vývojáři projektu AI ​​Seed Phrase Finder neustále vylepšují vyhledávací algoritmy, aby zajistili rychlý a přesný provoz programu. To umožňuje efektivně využívat dostupné zdroje a dosahovat vysokého výkonu i při velkém počtu uživatelů.

Vývojový tým je zodpovědný za plánování výpočetních zdrojů a distribuci úloh vyhledávání semen pro každého uživatele. Poskytují potřebný výpočetní výkon a zdroje k zajištění efektivního chodu celého systému. Náklady na používání programu AI ​​Seed Finder závisí na zvoleném typu licence a pro její zakoupení je třeba kontaktovat manažera prostřednictvím telegramového messengeru na odkazu: https://t.me/ai_seed_finder

Při zakoupení jakéhokoli typu licence k používání programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ uživatel platí za pronájem výpočetní techniky, která zahrnuje určitou sadu funkcí a výpočetní výkon nezbytný pro normální provoz programu ve zvoleném tarifu. Proto není možné snížit náklady na používání programu uvedeného v ceníku, protože to přímo souvisí s náklady na energii. Ze stejného důvodu není možné poskytnout demoverzi zdarma, ale zároveň každý, kdo si chce vyzkoušet výkon programu, má možnost zakoupit si licenci na „Light“ verzi programu.

Mělo by být objasněno, že ve zjednodušené verzi programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ má každý uživatel k dispozici malé množství výpočetních zdrojů, které zahrnují čas procesoru a paměť, aby mohl provést daný úkol. hledání počátečních frází. Při nákupu prémiových nebo VIP licencí je každému uživateli přiděleno mnohem více zdrojů k provádění složitějších úkolů, jako je použití modulu AI_Target_Search_Mode. Pokud se počet uživatelů zvýší, program přidělí více zdrojů na zpracování úloh každého uživatele, aby byl zajištěn stabilní a efektivní provoz.

Na jednom počítači můžete spustit libovolné dvě verze programu ze tří možných s příslušnými licenčními klíči. Pro optimální výsledky se doporučuje používat tuto aplikaci nepřetržitě na vašem osobním počítači nebo na vzdáleném serveru.

Jak jste si mohli všimnout ve videu na začátku tohoto článku, software AI ​​Seed Finder podporuje tři různé typy licencí pro použití tohoto produktu:

 1. Možnost licence „Light“ poskytuje možnost používat program pouze v režimu umělé inteligence (AI). To vám umožní najít klíčové fráze pro peněženky s kladným zůstatkem, ale proces může být poněkud zpožděn. Tento typ licence je optimalizován pro provoz na zařízení s omezenými výpočetními zdroji. Verze „Lite“ je typem demoverze programu, pomocí které můžete během doby platnosti této licence detekovat dostatečný počet klíčových frází s kladným zůstatkem.
  Cena „Lite“ licence je 256 USDT měsíčně. Jedná se o jakousi demo verzi programu, abyste se mohli osobně seznámit s jeho obrovským potenciálem a zmocnit se náhodného množství kryptoměny nalezené na opuštěných peněženkách, pro které program najde počáteční fráze k jejich otevření.
 2. Prémiová licence s vylepšeným AI_Mode poskytuje možnost používat režim hromadného vyhledávání pro mnemotechnické fráze pro bitcoinové peněženky, které mají kladný zůstatek při vysoké rychlosti. Proto je tomuto typu licence přiděleno dostatečné množství prostředků pro pohodlné a efektivní používání programu. Důležitým faktorem je celkový počet „platných počátečních frází“ nalezených během doby platnosti dané licence. Vývojáři na základě statistik hovoří o schopnosti přijímat desítkykrát více mnemotechnických frází a pracovat mnohem rychleji při použití Premium licence s vylepšeným AI_Mode, ve srovnání s Light licencí. Cena této licence je 512 USDT měsíčně. Tento typ licence se doporučuje používat těm lidem, kteří mají možnost používat program XNUMX hodin denně k vyhledávání počátečních frází, a tudíž získat přístup k obrovskému počtu bitcoinových peněženek s kladnými zůstatky. Musíte vzít v úvahu skutečnost, že soubor „AI_Wallets_Seed.log“ bude obsahovat obrovské množství počátečních frází pro bitcoinové peněženky s kladnými zůstatky. A toto číslo bude po dobu platnosti licenčního klíče každým dnem narůstat. Uživatelé tohoto typu licence proto budou muset „vynaložit dostatek úsilí a osobního času“ k provedení velkého množství operací k výběru prostředků ze všech peněženek, pro které program najde počáteční fráze. Pamatujte, že to budete muset udělat sami!
 3. Tarif „Premium“ s funkcí „AI_Target_Search_Mode“ nabízí všechny funkce, které poskytuje tarif „Premium“. Tento typ licence navíc upřednostňuje výpočetní výkon pro rychlé vyhledání identifikátoru v uživatelem zadaných „podmínkách omezeného vyhledávání“. Zahrnuje všechny dostupné funkce programu a zajišťuje vysoký výkon maximálním využitím dostupných výpočetních zdrojů našeho zařízení. Tento režim je určen pro uživatele, kteří chtějí obnovit přístup ke svým ztraceným bitcoinům pomocí dílčích zdrojových dat pro vyhledávací procedury. Použití této licence se doporučuje pouze v případě, že je uživatel přesvědčen, že obnovením přístupu k peněžence, o kterou má zájem, bude moci získat aktiva, která mají aktuálně významnou tržní hodnotu. Tento typ licence se doporučuje těm uživatelům, kteří jasně vědí, co získají používáním tohoto programu.
 4. Modul AI BTC Private Key Finder stojí 1500 USDT měsíčně pro uživatele, kteří již mají „Premium VIP licenci“.

Minimální systémové požadavky pro spuštění nástroje AI Seed Phrase Finder na počítači se systémem Windows

Pro co nejefektivnější provoz programu se doporučuje používat počítač s dvoujádrovým procesorem s taktovací frekvencí alespoň 1,6 GHz. Navíc budete potřebovat 4 GB RAM pro 64bitovou verzi nebo 2 GB RAM pro 32bitovou verzi. Program také vyžaduje alespoň 40 GB volného místa na pevném disku pro uložení protokolů generátoru a validátoru. Pro správné zobrazení a funkčnost programu je navíc potřeba obrazovka a grafický subsystém. AI Seed Phrase Finder je kompatibilní s operačními systémy Windows verze 7 a vyšší. Pro zajištění stabilního chodu programu potřebujete také stabilní připojení k internetu s rychlostí alespoň 20 Mbit/sec.

Doporučení od vývojářů

Při používání nástroje AI Seed Phrase Finder je třeba mít na paměti několik pokynů, abyste dosáhli nejlepších výsledků:

 1. Nejprve se důrazně doporučuje vytvořit novou bitcoinovou peněženku pomocí rozšířené počáteční fráze (doplněné v době jejího vytvoření libovolnými uživatelskými slovy), do které lze převést prostředky nalezené pomocí programu. To pomůže zabezpečit váš získaný majetek. Jednou z účinných metod, jak zlepšit zabezpečení bitcoinové peněženky Electrum, je doplnit počáteční frázi speciálními slovy. Video zveřejněné dříve v tomto článku ukazuje příklad, jak to lze snadno provést.
 2. Když modul „kontrola zůstatku“ detekuje mnemotechnickou frázi pro bitcoinovou peněženku s kladným zůstatkem, doporučuje se okamžitě rozhodnout o dalších akcích s touto peněženkou, abyste se vyhnuli možnosti převodu kryptoměn, které jste našli, na bitcoinovou adresu patřící třetí strana. Chcete-li to provést, musíte se obrátit na předchozí odstavec. jiným uživatelem. Důvody, proč k tomu může dojít, není třeba vysvětlovat!
 3. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje udržovat AI Seed Phrase Finder nepřetržitě spuštěný, protože základní provozní principy programu jsou založeny na použití předem trénovaných modelů vyvinutých pomocí genetických algoritmů. To šetří čas a výpočetní zdroje, které jsou obvykle nutné k úplnému trénování modelu od začátku. Při každém spuštění programu je populace mnemotechnických frází získaná jako výsledek genetického algoritmu porovnána s dříve úspěšnými populacemi počátečních frází, které byly vybrány neuronovou sítí k testování nových populací frází.

Čím déle program běží nepřetržitě, tím vyšší je rychlost hledání „platných mnemotechnických frází“, pomocí kterých můžete otevřít přístup k bitcoinovým peněženkám s kladnými zůstatky.

K tomu stačí spustit program na vzdáleném serveru nebo počítači a poté sledovat výsledky programu odkudkoli na planetě, ať jste kdekoli a kdykoli pomocí technologie RDP, která je podrobně popsána na webové stránky společnosti Microsoft. To zajistí nepřetržitý provoz programu a poskytne možnost kdykoli sledovat výsledky jeho práce, a to i pomocí chytrého telefonu. Aby tedy program pokračoval v běhu od místa, kde byl zastaven, musíte jej zastavit pomocí tlačítka Stop a kliknout na tlačítko Uložit na kartě Projekt.

Poté musíte zkopírovat složku „user“ a přenést ji na server RDP ve složce programu. Nyní jej můžete spustit a nyní nemusíte procházet registrační procedurou, ale stačí se pouze přihlásit a spustit program.

Soft bude pokračovat v práci tam, kde přestala. Nyní můžete pokračovat v tom, co máte rádi, a pravidelně se přihlašovat k serveru RDP, a to i pomocí chytrého telefonu, a sledovat výsledky programu, ať jste kdekoli.

Příklad, jak můžete použít AI seed fráze a software Private Key Finder z libovolného místa na světě

Zde je několik vizuálních příkladů vzdáleného monitorování výsledků programu AI ​​Seed Phrase Finder v nestandardních podmínkách, které vývojáři obdrželi od uživatelů!

Aby se předešlo poruchám při provozu programu na stolním počítači, je nutné zajistit stabilní připojení k internetu a pokud možno použít nepřerušitelný zdroj napájení. Tím recenze programu končí, ale navíc stojí za zmínku, že program byl vysoce hodnocen uživateli na Bitcoin Forum , což je důležitým ukazatelem jeho hodnoty mezi nadšenci do kryptoměn a milovníky nových technologií.

Můžete si také podrobně prostudovat a osobně zkontrolovat všechny počáteční fráze viděné v tomto dlouhém videozáznamu programu, který inteligentně generuje na základě metod a algoritmů umělé inteligence. Výsledkem je, že díky dvěma provozním režimům programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ mají uživatelé jedinečnou příležitost obnovit ztracené počáteční fráze a získat přístup k bitcoinům, které byly dříve považovány za navždy ztracené. Tento „chytrý software“ poskytuje moderní řešení založené na principech umělé inteligence a strojového učení, díky čemuž je použití programu vysoce efektivní a spolehlivé.

Genetický algoritmus AI a jeho role při generování seed frází

Sdílejte prosím svým přátelům:
AI Seed Phrase Finder