Nástroj AI Seed Phrase Finder a nástroj pro kontrolu zůstatku BTC pro Windows PC

Nástroj AI Seed Phrase Finder & BTC pro kontrolu zůstatku pro Windows PC je inovativní aplikace navržená tak, aby zabránila ztrátě přístupu k bitcoinovým peněženkám. Tento program, který využívá pokročilé algoritmy a techniky umělé inteligence, efektivně analyzuje obrovské množství dat pro předtrénování modelů umělé inteligence. Následně generuje a vyhledává mnemotechnické fráze, které umožňují přístup k opuštěným bitcoinovým peněženkám s nenulovými zůstatky. S „nástrojem AI Seed Finder pro Windows PC“ je nalezení kompletní 12slovné počáteční fráze pro konkrétní bitcoinovou peněženku snadné. I když máte pouze částečnou znalost mnemotechnické fráze nebo jednotlivých slov, která ji obsahují, tento nástroj dokáže rychle identifikovat celou počáteční frázi. Navíc poskytnutím adresy konkrétní bitcoinové peněženky, ke které chcete znovu získat přístup, program zužuje oblast vyhledávání. Tento cílený přístup výrazně zvyšuje efektivitu programu a zkracuje dobu potřebnou k nalezení správné mnemotechnické fráze.

Nástroj AI Seed Phrase Finder a nástroj pro kontrolu zůstatku BTC pro Windows PC

Pravděpodobně jste slyšeli o lidech, kteří omylem ztratili nebo zapomněli počáteční fráze ze svých kryptoměnových peněženek, a tak navždy ztratili přístup ke svým bitcoinům. Nyní existuje řešení, které vám pomůže vyhnout se stejnému osudu a dokonce najít opuštěné bitcoinové peněženky s kladnými zůstatky z různých důvodů!

S pomocí programu můžete rychle najít počáteční frázi pro bitcoinovou peněženku, pokud znáte pouze část této počáteční fráze nebo část slov, ze kterých se skládá (slova lze zadat ve správném nebo libovolném pořadí). Zadání adresy bitcoinové peněženky, kterou je třeba obnovit, umožňuje programu zúžit oblast vyhledávání a zaměřit se na konkrétní peněženku. To výrazně zvyšuje efektivitu programu a zkracuje dobu potřebnou k určení správné počáteční fráze.

Program má speciální režim, ve kterém generuje počáteční fráze v reálném čase na základě různých metod a algoritmů umělé inteligence, poté kontroluje jejich platnost a po zpracování platných slovních spojení pomocí modulu „checker“ zapisuje mnemotechnické fráze do textový soubor pro peněženky se zůstatkem kryptoměny „BTC“ větším než nula.

Tento režim vám umožňuje hromadně najít počáteční fráze pro bitcoinové peněženky, které byly dlouho nepřístupné jejich vlastníkům, a otevírá tak určité možnosti uživatelům programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“.

Pomocí moderních technologií a optimalizovaných algoritmů poskytuje nástroj AI Seed Phrase Finder a nástroj pro kontrolu zůstatku BTC pro Windows PC rychlé a přesné generování počátečních frází pro bitcoinové peněženky s kladnými zůstatky. Díky tomu je nepostradatelným nástrojem pro každého, kdo se podílí na hledání bitcoinových peněženek jiných lidí, aby získal přístup k prostředkům v nich.
Je důležité si uvědomit, že proces hacknout bitcoinovou peněženku, jako je peněženka „Electrum“, je obojí neetické. Zapojení do takových aktivit může v některých zemích vést k vážným právním důsledkům. Tento článek slouží jako informativní článek, jehož cílem je zvýšit povědomí o potenciálních rizicích spojených s bitcoinovými peněženkami a o důležitosti implementace silných bezpečnostních opatření, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu. Také z tohoto článku uvidíte příklad, jak chránit svou peněženku přidáním libovolných slov do počáteční fráze, která nejsou v Slovník BIP39.

Obsah

Program „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ je inovativní a účinný nástroj navržený speciálně pro bitcoinové nadšence. Díky použití pokročilých technologií umělé inteligence má tento unikátní software schopnost detekovat a obnovovat počáteční fráze pro bitcoinové peněženky.

Jednou z hlavních funkčních vlastností programu je schopnost hromadně vytvářet mnemotechnické fráze. V tomto režimu program automaticky generuje obrovské množství možných kombinací počátečních frází, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěšného obnovení přístupu ke ztraceným bitcoinovým peněženkám. Díky využití umělé inteligence program analyzuje různé možnosti a najde nejpravděpodobnější počáteční fráze, čímž zkrátí čas a úsilí vynaložené na tento proces.

Výsledkem je, že uživatel programu neustále dostává seznamy počátečních frází pro bitcoinové peněženky, které obsahují určité množství bitcoinů jako zůstatek. Uživatel má možnost převádět prostředky ze všech peněženek do vlastní peněženky, ale musí pochopit, zda to potřebuje nebo ne. Otázka svědomí a etické normy.

Druhý režim programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ – „AI_Target_Search_Mode“ – nabízí možnost najít 12slovnou mnemotechnickou frázi určenou pro obnovu konkrétního, řekněme, „tučného bitcoinu“. peněženka". Pokud znáte pouze některá slova ve správném nebo náhodném pořadí, tento program je schopen najít kompletní sadu slov počátečních frází pro konkrétní peněženku. Pokud zadáte adresu peněženky, proces hledání bude trvat jen několik hodin.

V důsledku toho se „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ stává nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce efektivně spravovat své bitcoiny a případně znovu získat přístup ke ztraceným bitcoinovým peněženkám ostatních za posledních 14 let. Kombinace moderních technologií a umělé inteligence v tomto programu umožňuje automatizaci složitých procesů a šetří čas a námahu uživatelů.

Podrobné vysvětlení mechanismu a algoritmu fungování „AI-Mode“ —  prvního režimu programu „AI Seed Phrase Finder“

První režim „AI_MODE“ v programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool pro Windows PC“ je určen pro automatické generování jedinečných počátečních frází pro bitcoinové peněženky a následnou kontrolu zůstatku na nich. Tato funkce je vyvinuta pro nadšence do bitcoinů, kteří hledají stávající peněženky a chtějí zjistit informace o přístupu k jejich zůstatku a „více…“.

Algoritmus provozu režimu 1 „AI_MODE“ se skládá z následujících kroků:

 1. Program generuje počáteční fráze, které mohou být spojeny s bitcoinovými peněženkami. Základní fráze se skládají z 12 slov vybraných z konkrétního slovníku. Z tohoto slovníku jsou vytvářeny různé kombinace pro získání různých možností.
 2. Vygenerované počáteční fráze procházejí procesem ověřování pomocí specifických algoritmů. To umožňuje vyloučit neplatně vytvořené počáteční fráze a zaměřit se pouze na potenciálně fungující bitcoinové peněženky.
 3. Po ověření program analyzuje každou počáteční frázi na přítomnost finančních prostředků v bitcoinové peněžence. K tomu se připojí k bitcoinové blockchainové síti a pomocí speciálních požadavků získá informace o zůstatku každé peněženky.
 4. K úspěšnému filtrování a vyhledávání počátečních frází bitcoinových peněženek s kladným zůstatkem používá tento softwarový systém účinné a optimalizované algoritmy. Jeho fungování se provádí společně s využitím speciálních bitcoinových blockchainových síťových API, které poskytují přístup k informacím o zůstatku pro každou peněženku. Softwarový systém efektivně zpracovává velké množství počátečních frází, ověřuje jejich platnost a požaduje informace o zůstatku pouze pro peněženky, které úspěšně prošly předchozími filtry. To výrazně zvyšuje rychlost procesu vyhledávání a filtrování, což šetří čas a zdroje.

Jak funguje druhý režim, „AI_Target_Search_Mode“ programu „AI Seed Phrase Finder“?

Druhý režim programu „AI_Target_Search_Mode“ byl vytvořen, aby našel unikátní 12slovnou frázi potřebnou k obnovení konkrétní bitcoinové peněženky, například „váš bohatý šéf“. Uživatelé mohou také použít tento režim k hledání starých opuštěných peněženek, které mohou obsahovat velké množství bitcoinů.

Chcete-li najít mnemotechnickou frázi založenou na částečně známých slovech, „AI_Target_Search_Mode“ používá různé matematické a jiné metody. Program analyzuje zadaná slova a generuje možné kombinace s vyloučením nesprávných možností při vyhledávání.

Pomocí umělé inteligence se algoritmus programu spoléhá na databázi, která obsahuje mnemotechnické fráze ve správném pořadí. Algoritmus kontroluje známá slova proti této databázi a snižuje počet možných kombinací.

Když je mnemotechnická fráze prohledávána v náhodném pořadí, algoritmus iteruje všechny možné kombinace a porovnává je s databází. Tento proces je založen na efektivním vyhledávacím algoritmu, který využívá různé matematické metody k urychlení procesu.

Program „AI_Target_Search_Mode“ umožňuje uživatelům objevit mnemotechnickou frázi pro obnovení konkrétní bitcoinové peněženky a získat přístup k jejímu obsahu. To může být užitečné při hledání opuštěných peněženek, které mohou obsahovat velké množství bitcoinů. Obnova takových peněženek může uživatelům přinést značné výhody a poskytnout přístup k „dlouho zapomenutým aktivům“ v kryptoměnovém prostoru.

Skutečné příklady toho, jak najít nebo získat část počáteční fráze pro „tlustou bitcoinovou peněženku“

Abyste mohli použít režim „AI_Target_Search_Mode“, budete muset jakýmkoli možným způsobem zjistit část slov ze základní fráze peněženky, ke které chcete získat plný přístup. Zde vám pomůže logika, životní zkušenosti a tyto určité příklady:

 1. Sociální inženýrství: použití klamu nebo manipulace k získání informací od subjektu.
 2. Phishingový útok: vytváření falešných webových stránek nebo e-mailů, jejichž cílem je získat od oběti osobní údaje.
 3. Instalace malwaru do počítače oběti za účelem zachycení jím zadaných slov, například jakéhokoli keyloggeru.
 4. Používání slabých hesel nebo opakovaně používaných hesel k získání přístupu k účtům jiných obětí. Databáze lze snadno najít na Darknetu.
 5. Hackování jiných online platforem, které mohou ukládat informace o účtu nebo cílová hesla. Tyto informace se také prodávají na specializovaných fórech
 6. Snímání síťového provozu za účelem zjištění informací o peněženkách nebo cílových heslech.
 7. Použití malwaru k zachycení vstupních dat z klávesnice od cíle (hypotetické oběti).
 8. Použití otevřených informací o cíli, jako je datum narození nebo místo práce, k pokusu uhodnout jejich heslo.
 9. Podplácení nebo vydírání cíle za účelem získání hesla nebo části počáteční fráze.
 10. Hacknutí e-mailu cíle a použití dostupných dat k získání části počáteční fráze.
 11. Používání sociálních sítí k vyhledávání informací o cíli, které mohou pomoci uhodnout heslo nebo část počáteční fráze.
 12. Zachycování zpráv SMS nebo jiných forem komunikace obsahující informace o peněžence nebo hesle.
 13. Identifikace zranitelných míst nebo slabin v zabezpečení peněženky za účelem získání přístupu k části výchozí fráze.
 14. Fyzický přístup k počítači nebo zařízení oběti za účelem získání informací o peněženkách a heslech.
 15. Použití malwaru k zachycení tajných klíčů od oběti a poskytnutí přístupu k počáteční frázi.

Popis cílového režimu

Proč je tedy pro uživatele výhodné zakoupit jakoukoli verzi tohoto programu a používat režim hromadného vyhledávání? Odpověď je jednoduchá. Program využívá umělou inteligenci k analýze a skenování velkého počtu počátečních frází spojených s bitcoinovými peněženkami. Výsledkem je, že program dokáže najít peněženky se zbývajícími bitcoiny, které si uživatel může vybrat do své vlastní peněženky.

Po dokončení programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ v režimu hromadného generování seed frází budete mít soubor „Output“ obsahující více předpokládaných seed frází pro různé bitcoinové peněženky. Chcete-li využít obsah tohoto souboru a získat přístup k dostupným prostředkům v těchto peněženkách, postupujte takto:

V režimu hromadného generování:

 • Otevřete soubor „AI_Wallets_Seed.log“ v adresáři „Output“ a prohlédněte si seznam výchozích frází vygenerovaných programem.
 • Vyberte požadovanou počáteční frázi, kterou chcete použít. Může to být fráze pro vaši vlastní bitcoinovou peněženku nebo pro peněženku někoho jiného.
 • Nainstalujte software bitcoinové peněženky pomocí nalezené počáteční fráze, například aplikaci „Electrum“. Přečtěte si pokyny k softwaru a zjistěte, jak přidat novou peněženku pomocí počáteční fráze, nebo se podívejte na video tutoriál na kanálu YouTube. Najít to nebude obtížné pomocí běžného vyhledávacího dotazu s názvem programu.
 • Po přidání peněženky do softwaru budete mít přístup k prostředkům spojeným s touto peněženkou. Prostudujte si softwarové instrukce a naučte se, jak převádět bitcoiny z této peněženky do jiné (velmi jednoduchá metoda zakrývání stop, o které ví jen málokdo. Pro Premium uživatele programu je návod poskytován jako bonus).

Pokud používáte „AI_Target_Search_Mode“:

 • Otevřete soubor vygenerovaný programem umístěný ve složce „Output“ a najděte seznam mnemotechnických frází skládajících se z 12 slov.
 • Upřesněte prosím, zda některá slova ze seznamu znáte nebo zda se domníváte, že jsou zahrnuta do mnemotechnické fráze, kterou hledáte. Pokud ano, zadejte je s jistotou do příslušného vstupního pole v rozhraní programu.
 • Spusťte program „AI_Seed Phrase Finder & BTC balance checker Tool pro Windows PC“ v „AI_Target_Search_Mode“. Jako vstup zadejte známá nebo předpokládaná slova.
 • Program bude vyhledávat a analyzovat stovky tisíc nebo dokonce miliardy potenciálních kombinací mnemotechnických frází, aby našel ten, který hledáte, aniž by to zabralo mnoho času.
 • Když program najde mnemotechnickou frázi, která splňuje zadaná kritéria, zobrazí ji na obrazovce a zapíše do textového souboru „Target_FinderGen.log“ umístěného v adresáři „Output“. Tuto mnemotechnickou frázi můžete použít k obnovení bitcoinové peněženky, která je s ní spojena, a přístupu k prostředkům v ní.

Vezměte prosím na vědomí, že je nezákonné používat nalezená semena bez svolení jejich vlastníků. Program „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ se doporučuje používat pouze pro legitimní účely a s písemným souhlasem vlastníka bitcoinové peněženky.

Snadný způsob, jak najít ztracené BTC peněženky pomocí AI seed fráze Finder

Proč je mnohem snazší prolomit mnemotechnickou frázi bitcoinu pomocí AI než prolomit soukromý klíč?

Pokud jde o prolomení mnemotechnické fráze bitcoinu spíše než o hádání soukromého klíče hrubou silou, je první možnost výrazně jednodušší vzhledem k povaze útoků AI. Přestože oba přístupy zahrnují detekci citlivých informací, konkrétní zranitelnosti a útočné vektory se výrazně liší.

Bitcoinová mnemotechnická fráze, známá také jako počáteční fráze, je seznam slov používaných ke generování soukromého klíče a veřejných adres peněženky. Poskytuje pohodlný a intuitivní způsob zálohování a obnovy peněženek. Tento přístup má však ve srovnání s úplným hádáním soukromého klíče své vlastní nevýhody.

1. Délka a obtížnost:

Mnemotechnická fráze Bitcoin wallet Electrum se obvykle skládá z 12 slov vybraných ze známého seznamu. Tato omezená zásoba slov umožňuje algoritmům AI přepočítat všechny možné kombinace a zkontrolovat je na potenciální shodu peněženek a zaznamenat počáteční fráze pro tyto peněženky do textového souboru „AI_Wallets_Seed.log“.

Na druhou stranu, soukromý klíč je 256bitové náhodné číslo, které poskytuje prakticky nekonečné množství možností. Hádání soukromého klíče zahrnuje kontrolu všech možných hodnot v tomto obrovském prostoru klíčů, což vyžaduje mnohem více výpočetních zdrojů. Vývojáři programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ proto zvolili optimálnější způsob, jak získat přístup k zapomenutým bitcoinovým peněženkám prostřednictvím frázového semene, což je mnohem efektivnější než pokus o vytvoření soukromého klíč k bitcoinové adrese podle kritérií přednastavených pro zpracování umělou inteligencí.

2. Umělé šablony:

Lidé mají při vytváření mnemotechnických frází tendenci neúmyslně sledovat vzorce a předsudky. Mohou například vybrat slova, která jsou koncepčně příbuzná nebo se objevují postupně v seznamu slov. Algoritmy AI to také používají jako šablony, což výrazně zmenšuje prostor pro vyhledávání, a tím usnadňuje hledání shod.

Soukromé klíče jsou na druhé straně generovány pomocí kryptografických algoritmů, které vytvářejí náhodná čísla, což poskytuje bezpečnější a nepředvídatelnější výsledek. Nedostatek vzorů vytvořených lidmi značně ztěžuje AI dešifrování nebo předpovídání hodnoty soukromého klíče.

3. Výpočetní zdroje:

Útoky umělé inteligence využívají sílu moderních GPU a zdrojů cloud computingu k rychlému prohledávání velkého množství potenciálních počátečních frází, což výrazně urychluje proces hackování bitcoinové peněženky pomocí nástroje AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker pro Windows PC. , což mu umožňuje testovat mnoho kombinací za sekundu, což výrazně zvyšuje šance na nalezení shody požadované uživatelem programu.

Na druhou stranu výčet soukromého klíče vyžaduje obrovské výpočetní zdroje a čas. Jak již bylo zmíněno dříve, soukromý klíč má obrovský klíčový prostor, takže je výpočetně nemožné provést vyčerpávající vyhledávání v rozumném čase.

Konečně,
Hackování bitcoinových mnemotechnických frází pomocí umělé inteligence je snazší ve srovnání s hrubým vynucováním soukromých klíčů kvůli jejich kratší a méně složité povaze, přítomnosti šablon vytvořených lidmi a přítomnosti významných výpočetních zdrojů. Je důležité, aby si uživatelé byli vědomi těchto zranitelností a přijali další opatření k zajištění bezpečnosti svých bitcoinových peněženek.

 

Role umělé inteligence ve vyhledávači AI Seed Phrase Finder?

Nástroj AI Seed Phrase Finder a kontrola zůstatku BTC pro Windows PC zahrnují umělou inteligenci (AI), která zvyšuje efektivitu hledání mnemotechnických frází výhradně pro bitcoinové peněženky s kladným zůstatkem účtu. Hlavním úkolem tohoto programu je identifikovat a odfiltrovat zjevně nepotřebné počáteční fráze, a tím optimalizovat proces vyhledávání a zvýšit celkový výkon.

Síla umělé inteligence spočívá v její schopnosti učit se a přizpůsobovat se na základě vzorců a analýzy dat. Pomocí pokročilých algoritmů může nástroj AI Seed Phrase Finder a kontrola zůstatku BTC rychle analyzovat velké množství počátečních frází a určit ty, které jsou pravděpodobně spojeny s bitcoinovými peněženkami se zůstatkem vyšším než nula.

Díky kombinaci strojového učení a neuronových sítí dokáže umělá inteligence v tomto nástroji rozpoznat různé vzorce a vlastnosti, které se běžně vyskytují v legitimních bitcoinových peněženkách. Tyto vzory zahrnují specifická slova, fráze a kombinace symbolů obvykle používaných v počátečních frázích, stejně jako další důležité faktory, jako jsou adresy peněženky a historie transakcí.

Nástroj AI Seed Phrase Finder a kontrola zůstatku BTC využívají systém bodování, který přiřazuje skóre pravděpodobnosti každé počáteční frázi na základě pravděpodobnosti, že bude spojena s bitcoinovou peněženkou s kladným zůstatkem na účtu. Umělá inteligence se neustále učí z nových dat a upravuje svá hodnotící kritéria, čímž se postupem času stává přesnější.

Filtrováním zjevně nepotřebných počátečních frází, jako jsou náhodné kombinace slov nebo fráze, které neodpovídají očekávaným vzorům, nástroj AI Seed Phrase Finder a kontrola rovnováhy BTC výrazně zužují prostor pro vyhledávání. To umožňuje uživatelům zaměřit se na počáteční fráze, u kterých je pravděpodobnější, že přinesou pozitivní výsledky, což šetří čas a zdroje.

Je důležité si uvědomit, že nástroj AI Seed Phrase Finder a kontrola zůstatku BTC nezaručují úspěšné hacknutí bitcoinových peněženek. Jeho účelem je pomoci uživatelům zúžit vyhledávání mnemotechnických frází, které jsou pravděpodobněji spojeny s bitcoinovými peněženkami s kladným zůstatkem. Tento nástroj by měl být používán odpovědně a eticky, při dodržení všech právních a etických standardů souvisejících s kybernetickou bezpečností a správou digitálních aktiv.

Je důležité poznamenat, že integrace umělé inteligence do nástroje AI Seed Phrase Finder a nástroje pro kontrolu zůstatku BTC přináší revoluci do procesu hledání mnemotechnických frází výhradně pro bitcoinové peněženky se zůstatkem vyšším než nula. Schopnost umělé inteligence odfiltrovat zjevně zbytečné počáteční fráze zvyšuje efektivitu a efektivitu nástroje a poskytuje uživatelům cenný zdroj v jejich úsilí o správu a ochranu jejich bitcoinových aktiv.

hacknout bitcoinovou počáteční frázi pomocí AI

Program v akci a výsledky, které generuje, můžete vidět v těchto krátkých a dlouhých videích, která ukazují celý proces hledání počátečních frází pro bitcoinové peněženky s kladnými zůstatky. Video ukazuje funkčnost programu ve třech režimech vyhledávání AI a poskytuje vizuální srovnání tří verzí programu na základě typu licence.

Můžete si také podrobně prostudovat a osobně dvakrát zkontrolovat všechny počáteční fráze, které vidíte v tomto videu s celoobrazovkovým záznamem demonstrujícím fungování programu.

Jak již bylo zmíněno dříve, program AI Seed Phrase Finder funguje v následujících dvou režimech:

AI Mode určený pro hromadné generování a následné ověřování počátečních frází pro skutečné bitcoinové peněženky. Poté modul „checker“ filtruje počáteční fráze ze seznamu přijatého z modulu „validator“ a zapisuje do textového souboru seznam výchozích frází pro peněženky se zůstatky větším než nula. Tento režim je dostupný i ve verzi programu Light, která využívá minimální pomocný výpočetní výkon serverů sloužících k zajištění fungování projektu AI Seed Phrase Finder.

Režim AI nástroje pro vyhledávání počátečních frází AIvýsledky vyhledávání pro prémiovou verzi programu pro vyhledávání mnemotechnických frází

Cílový režim je k dispozici uživatelům, kteří mají platný licenční klíč pro funkci Premium, která se používá k vyhledání celé počáteční fráze bitcoinové peněženky, kterou je třeba obnovit, přičemž obsahuje pouze část mnemotechnické fráze skládající se z několika slov správné pořadí nebo část slov v libovolném pořadí. Obě podmínky vyhledávání lze zkombinovat do jedné, aby se urychlil proces nalezení potřebné počáteční fráze, pokud uživatel programu například zná pouze část slov ve správném pořadí a část slov v libovolném pořadí. . Pro urychlení procesu hledání takové mnemotechnické fráze se doporučuje zadat adresu bitcoinové peněženky, kterou je třeba obnovit (zůstatek zadané bitcoinové adresy by měl být větší než nula).

Popis rozhraní programu AI Seed Phrase Finder

Po rozbalení archivu programu je potřeba program spustit podle jednoduchých pokynů. Ujistěte se, že máte aktivní připojení k internetu, protože je nutné zkontrolovat platnost licenčního klíče. Chcete-li to provést, postupujte takto:

 1. Spusťte AISeedFinder.exe.
 2. Registrovat. Jako přihlašovací jméno použijte své uživatelské jméno Telegramu.
 3. Vytvořte si silné heslo: používejte velká a malá písmena a také čísla.
 4. Otevřete soubor: License key.txt a zkopírujte kód.
 5. Zadejte kód licenčního klíče pro program.

Zadání přihlašovacího jména a hesla při spouštění programu je nezbytné pro ověření uživatele a zajištění bezpečnosti přístupu k programu. Tím je zajištěno, že k funkcím programu a jeho výsledkům mají přístup pouze registrovaní uživatelé. Je také nezbytný pro autentizaci uživatele a zabránění neoprávněnému přístupu k programu. To přidává další úroveň ochrany a zajišťuje důvěrnost uživatelských dat.

Po dokončení autorizační procedury se otevře hlavní rozhraní programu sestávající ze tří oken pro sledování činnosti programu. Toto jsou 3 okna monitorování protokolů pro moduly AI_Generator, AI_Validator a Checker BTC. Rozhraní programu dále obsahuje indikátory internetového připojení k serverům, ukazatel průběhu načítání potřebných dat a aktualizací modulů, kontakty na servisní služby, aktuální typ licence a menu s některými uživatelsky příjemnými nastaveními. Každý z pracovních protokolů modulu: generátor, validátor a kontrola lze otevřít a zobrazit pomocí tlačítka „Otevřít“, které se nachází vedle každého okna modulu.

V programu AI Seed Phrase Finder s nástrojem pro kontrolu zůstatku BTC pro Windows PC fungují výše uvedené moduly následovně:

 1. Generování počátečních frází: Program používá algoritmy AI k hromadnému generování slov z Slovník BIP-39, které tvoří základní fráze. To se provádí na vzdáleném high-tech zařízení, které zajišťuje vysoký výkon a provozní efektivitu (více podrobností bude napsáno později).
 2. Ověření počáteční fráze: Vygenerované mnemotechnické fráze jsou poté zkontrolovány z hlediska jejich správnosti a souladu s formátem „bitcoinové počáteční fráze“. To umožňuje vyloučit nesprávně generované počáteční fráze a zvyšuje pravděpodobnost nalezení skutečných bitcoinových peněženek.
 3. Kontrola zůstatku: Po ověření počáteční fráze je kontrolorem zkontrolován kladný zůstatek na odpovídajících bitcoinových peněženkách. Program k tomu využívá veřejná data blockchainu, která obsahují informace o zůstatcích všech bitcoinových adres. To umožňuje určit, zda jsou v peněžence finanční prostředky spojené s vygenerovanou počáteční frází.

Je důležité si uvědomit, že hlavní operace se provádějí na vzdáleném zařízení, nikoli na vašem počítači. Váš počítač obdrží výsledky programu na zašifrované servery a po dešifrování vám je zobrazí v odpovídajících protokolech v reálném čase. To výrazně snižuje zátěž vašeho počítače a zajišťuje efektivní zpracování dat.

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti dat jsou všechna přenášená data mezi vaším počítačem a vzdáleným zařízením šifrována pomocí speciálních šifrovacích algoritmů. To zaručuje, že vaše data jsou chráněna před neoprávněným přístupem a zachycením, jak je podrobně popsáno na konci tohoto článku.

Je důležité si uvědomit, že nástroj AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker nikomu nepředává výsledky provozu modulu. Všechna data zůstávají pouze ve vašem počítači a neprotínají se s ostatními uživateli programu. Žádné informace nejsou odesílány na vzdálené servery nebo cloudové úložiště. Všechny výsledky modulu zůstávají přísně soukromé a přístupné pouze vám.

Popis hlavních prvků programového rozhraní s logy: generátor, validátor, kontrola.

Pro pohodlné a spolehlivé protokolování práce výpočetních serverů nástroje AI seed phase finder a aktuálního výsledku provozu modulu se používají pokročilé techniky a metody. Funguje to takto:

 1. Multithreading: Algoritmus programu efektivně spravuje výpočetní servery a programové moduly tím, že každý z nich spouští v samostatném vláknu. To umožňuje paralelní provádění různých úkolů, jako je generování počátečních frází, validace a kontrola kladných zůstatků. To maximalizuje efektivní využití serverových zdrojů a zkracuje dobu provádění operace.
 2. Asynchronie: Ke zpracování velkého množství dat a provádění operací serveru se používá metoda asynchronního programování. To umožňuje provádět více úloh současně bez blokování hlavního programového vlákna. Například modul generátoru mnemotechnických frází pracuje asynchronně a generuje počáteční fráze paralelně s dalšími nezbytnými operacemi. V důsledku toho se výrazně zlepšil výkon programu a zkrátila se doba čekání na výsledky.
 3. Protokolování: K zaznamenávání protokolů programu se používají speciální knihovny protokolování. Tyto knihovny umožňují zaznamenávat informace o provozu programu, včetně generovaných počátečních frází, výsledků validace a pozitivních kontrol zůstatků. Protokoly se ukládají v textových souborech do složky „output“. To umožňuje uživateli kdykoli zobrazit protokol a zobrazit seznam počátečních frází, které byly vygenerovány v důsledku činnosti programu.
 4. Ukládání do vyrovnávací paměti: Ukládání do vyrovnávací paměti se používá ke zpracování velkých objemů dat. Například výsledky generátoru mnemotechnických frází jsou dočasně uloženy do vyrovnávací paměti a poté zapsány do protokolu programu v dávkách a zároveň jsou předány validátoru a poté kontrole počátečních frází. To optimalizuje výkon programu a snižuje zatížení serveru.
 5. Monitorování: Monitorovací systém se používá ke sledování aktuálního stavu programu a serverů, umožňuje uživateli zobrazovat statistiky operací programu v reálném čase, jako je generování počátečních frází a rychlosti ověřování, a také sledovat aktuální výsledky operací modulu. . To pomáhá rychle reagovat na jakékoli problémy a zajistit bezproblémový výkon programu.

Všechny tyto techniky a metody umožňují efektivní monitorování výkonu výpočetních serverů AI a bezproblémové protokolování operací programu AI Seed Phrase Finder Tool, což umožňuje uživateli kdykoli si prohlédnout protokol a zobrazit seznam vygenerovaných výchozích frází. aktualizováno o aktuálním stavu provozu programu.

Jak funguje proces hledání mnemotechnických frází pro BTC peněženky s AI Seed Phrase Finder

Prvním krokem v programu AI Seed Phrase Finder je optimalizace procesu generování počátečních frází. Namísto výčtu všech možných kombinací slov ze slovníku program používá model AI, který předpovídá nejpravděpodobnější kombinace slov, ze kterých by se měla skládat platná mnemotechnická fráze. Model je založen na studovaných závislostech mezi známými počátečními frázemi a bitcoinovými peněženkami, což snižuje počet kombinací, které by musel uživatel kontrolovat při použití „klasické metody Brute Force“.

Kromě toho AI Seed Phrase Finder používá paralelní zpracování dat k urychlení procesu: úloha je rozdělena do více částí, které jsou zpracovávány současně na různých serverech. To výrazně snižuje dobu provádění úlohy a výrazně zlepšuje efektivitu programu.

Optimalizace modelu umělé inteligence je dalším důležitým krokem v algoritmu programu AI Seed Phrase Finder, protože AI optimalizuje parametry modelu, aby zlepšila jeho rychlost a efektivitu. V některých případech může být nutné použít lehčí modely a použít jiné optimalizační metody pro urychlení procesu zpracování dat. Toto je podrobněji popsáno dále ve stejném článku.

AI Seed Phrase Finder využívá předem natrénované modely, což šetří čas a výpočetní zdroje potřebné k trénování modelu od nuly. Předtrénované modely již byly natrénovány na velkém objemu dat, což zajišťuje vysokou přesnost předpovídání správných slovních spojení v počátečních frázích a urychluje pracovní postup programu.

Jednou z klíčových funkcí AI Seed Phrase Finder je použití různých algoritmů a metod strojového učení. Program může například v případě potřeby použít genetické algoritmy, aby efektivně prozkoumal prostor možných slovních spojení a vybral nejvhodnější možnosti. To umožňuje dosáhnout optimálních výsledků v co nejkratším čase.

Pro distribuované výpočty a provádění úloh na více serverech využívá AI Seed Phrase Finder výkonné rámce, jako jsou Apache Spark a TensorFlow. To umožňuje rozdělit úlohy do více částí a provádět je současně na více serverech, což výrazně zvyšuje výkon programu.

Důležitou součástí projektu AI Seed Phrase Finder je použití specializovaného hardwaru s grafickými procesorovými jednotkami (GPU) pro urychlení výpočtů. Tyto procesory mají vysoký výpočetní výkon a obrovský potenciál pro zpracování paralelních výpočtů. To umožňuje programu rychle analyzovat a zpracovávat velké objemy dat, čímž se zkracuje čas potřebný k provádění úkolů, jako je generování, vyhledávání a ověřování výchozích frází pro adresy peněženek.

Používání cloudových serverů je dalším důležitým aspektem absolutní převahy programu AI Seed Phrase Finder nad jakýmkoli podobným softwarem, který lze nalézt na internetu a funguje pouze na počítači uživatele (bez použití dalšího vybavení může uživatel strávit týdny nebo dokonce měsíce hledání požadovaných počátečních frází pro skutečné peněženky BTC). Cloudové servery poskytují flexibilitu a škálovatelnost zdrojů, což umožňuje efektivní využití výpočetního výkonu pro zpracování velkého objemu dat. Výsledkem je, že program využívá velké množství serverů pro paralelní zpracování dat, což vede k maximální rychlosti při hledání správné seed fráze na základě uživatelem zadaných vyhledávacích kritérií (je to především nutné pro zajištění chodu programu v režimu Target search). ).

Proces hledání počátečních frází pro ztracené peněženky BTC v reálném čase pomocí nástroje AI Seed Phrase Finder

AI Seed Phrase Finder je výkonný nástroj, který kombinuje matematické algoritmy a metody umělé inteligence, stejně jako specializované vybavení, včetně cloudových serverů s GPU, k dosažení maximální efektivity a vysoké rychlosti vyhledávání a ověřování počátečních frází pro platnost a kladnou rovnováhu pomocí více současných požadavků. do blockchainu z různých serverů.

Tento program vám umožňuje rychle znovu získat ztracený přístup k vašim digitálním aktivům, i když znáte pouze část počáteční fráze (například pokud máte pouze polovinu papíru, na kterém byla napsána celá počáteční fráze, nebo pokud část počáteční fráze text mnemotechnické fráze je poškozen a nelze jej žádným způsobem identifikovat).

Pro zjednodušení pochopení schématu fungování programu je vhodné zdůraznit klíčové pojmy:

 

 • Algoritmus – nazývá se jasný sled akcí, jejichž provedení vede k dosažení očekávaného výsledku. Zjednodušeně řečeno je to soubor instrukcí pro program, který obsahuje mechanismy pro realizaci daného úkolu. Tento termín je široce používán v informatice a počítačových programech;
 • Metodika – je soubor akcí, které je třeba podniknout k vyřešení daného problému nebo dosažení konkrétního cíle.

Je také důležité si uvědomit, že kryptoměna není uložena v peněženkách. Všechny informace jsou zaznamenány v blockchainu. I v případě ztráty přístupu k peněžence budou data, na která lze prostředky použít, stále uložena ve sdíleném digitálním řetězci a kontrolu nad digitálními aktivy lze získat pomocí počáteční fráze.

Odtud pochází termín „semenná fráze“. Jedná se o kombinaci znaků používaných k obnovení přístupu k peněžence. Mluvíme o sadě 12 slov, která otevírají soukromý klíč. K hádání slouží seznam 2048 anglických slov, která jsou uvedena v dokumentu Návrh bitcoinu 3 (standard BIP39 – více o práci s ním později). Tento formát se používá ve všech populárních kryptoměnových peněženkách, včetně bitcoinových, jako je např Elektrum.

Výchozí fráze se vytvoří na zařízení uživatele při registraci peněženky. Zůstává nezměněn po celou dobu životnosti kryptoměnové peněženky. Slova ze slovníku BIP39 přitom nejsou spojena společným kořenem a nesouvisejí prvními 4 znaky. Šance na jejich uhodnutí nebo uhodnutí se proto výrazně snižuje.

Mnemotechnická fráze není jen náhodný soubor slov. Abyste získali přístup, musíte zadat všechna slova v určitém pořadí – v tom, ve kterém byla původně vytvořena. Program AI Seed Phrase Finder provádí komplexní výběr těchto počátečních frází a otevírá přístup ke ztraceným peněženkám uživatelů. Mechanismus využívá sofistikované algoritmy a metody, které mu umožňují využít všechny dostupné moderní zdroje k dosažení výsledku.

Hlavní algoritmus činnosti programu AI Seed Phrase Finder

Algoritmus fungování AI Seed Phrase Finder předpokládá použití různých technik pro generování mnemotechnických frází pomocí umělé inteligence a filtrování peněženek s nulovým zůstatkem. Je třeba zdůraznit některé funkce programu:

 • Optimalizace generování počátečních frází. Místo toho, aby procházel všemi možnými kombinacemi slov ze slovníku, program používá model AI, který předpovídá nejpravděpodobnější sekvence. Učí se známé závislosti mezi počátečními frázemi a bitcoinovými peněženkami. To umožňuje snížit počet iterovaných kombinací.
 • Paralelní zpracování. Úloha je rozdělena do několika částí, které jsou zpracovávány současně na různých serverech. To umožňuje optimalizovat zdroje a rychleji najít „uživatelem požadované“ počáteční fráze.
 • Optimalizace umělé inteligence. Program upraví použitý model s přihlédnutím k parametrům úlohy. V závislosti na úrovni složitosti lze použít zjednodušené výpočty a další metody zpracování dat.
 • Tento unikátní software využívá předem vycvičené modely. To umožňuje zkrátit čas potřebný pro zpracování dat a urychlit proces generování počátečních frází na základě již testovaných modelů AI.
 • K zajištění vysokorychlostního výkonu používá program AI Seed Phrase Finder vzdálené servery s grafickými procesorovými jednotkami (GPU), které poskytují přístup k většímu výkonu a jsou schopny efektivně provádět paralelní výpočty, na rozdíl od centrálních procesorových jednotek (CPU).
 • Serverová část tohoto softwaru integruje distribuované systémy Apache Hadoop a Apache Spark). To umožňuje implementaci výčtu frází na více uzlech současně, čímž se rozdělí výpočetní zátěž.
 • Využití cloudových serverů. To poskytuje flexibilitu a škálovatelnost systému. Program může v případě potřeby využít více serverů pro paralelní zpracování dat (obzvláště důležité pro rychlý výkon v režimu Target search).

Pomocí inovativních přístupů a umělé inteligence urychluje program AI Seed Phrase Finder proces generování a ověřování počátečních frází. Implementace této technologie vyžaduje mnohem méně času při zajištění větší přesnosti výpočtu. Program pracuje na revolučním algoritmu, který rozděluje úkol do fází pro maximální efektivitu. Běžný software vytvořený pomocí zastaralých algoritmů nemůže poskytnout stejné výsledky jako program AI Seed Phrase Finder. Vzhledem ke složitosti generování mnemotechnických frází je prakticky nemožné je najít bez samoučícího se modelu na běžném osobním počítači pomocí programů, které jsou na internetu již rozšířeny.

Algoritmus činnosti programu AI Seed Phrase Finder

Základní metody zpracování dat programem AI Seed Phrase Finder pro hledání počátečních frází pro peněženky s „kladnými“ zůstatky

K nalezení počátečních frází, soukromých a veřejných klíčů používá AI Seed Phrase Finder různé metody založené na technologiích umělé inteligence, které úspěšně provádějí složité automatické výpočty bez zapojení uživatele, jako například:

 • Genetické algoritmy;
 • Strojové učení;
 • Genetické programování.

Existuje také rozsáhlý seznam pomocných technik, které se používají v procesu výpočtu. Všechny jsou pro přehlednost popsány níže. Program kombinuje a integruje různé metody založené na složitosti úkolu a konkrétních parametrech a podmínkách vyhledávání.

Genetický algoritmus AI a jeho role při generování seed frází

Genetický algoritmus je heuristická optimalizační metoda. Je založen na principech přirozeného výběru a populační evoluce. Použití genetických algoritmů umožňuje generovat náhodné kombinace počátečních frází, vyhodnocovat jejich kvalitu na základě předem definovaných kritérií a efektivně iterovat populaci pro další výběr mnemotechnických frází pro obnovení přístupu k bitcoinovým peněženkám s potenciálně nenulovými zůstatky. Pracovní postup této metody vypadá takto:

 • Je vytvořena „náhodná populace počátečních frází“, která představuje určité kombinace slov. Tyto kombinace se nazývají genotypy. Poté je každý genotyp vyhodnocen na základě kritéria, jako je kladný zůstatek v peněžence.
 • V dalším kroku jsou na základě jejich hodnocení vybrány nejlepší genotypy. To se provádí pomocí „operátorů výběru“, kteří dávají přednost genotypům s vyšším hodnocením.
 • Poté přichází na řadu crossover operace, kdy se vybrané genotypy spojí a vytvoří se nová generace genotypů. V tomto procesu dochází k výměně genetické informace mezi genotypy, což umožňuje získat nové kombinace semenných frází. Po crossoveru dochází k operaci „mutace“, která náhodně modifikuje některé geny v genotypech nové generace. To pomáhá představit rozmanitost a prozkoumat více možných kombinací mnemotechnických frází.

Proces mutace a křížení se několikrát opakuje, čímž vznikají nové generace genotypů. Každá generace je hodnocena a nejlepší genotypy jsou předány další generaci. Algoritmus AI pokračuje ve výpočtech, dokud nejsou splněny zadané podmínky zastavení. To je nutné k nalezení konkrétního počtu slovních spojení. Genetický algoritmus umožňuje získat platné počáteční fráze, které „odemknou“ přístup k „slibným“ peněženkám s „nenulovými zůstatky“.

Příklad genetického algoritmu při práci v procesu generování počátečních frází programem:

 • Předpokládejme, že na serveru je vytvořena databázová populace 100 milionů náhodně generovaných počátečních frází, kombinovaných ze slov ve slovníku BIP-39. Program potřebuje najít sekvenci slov, která odemkne přístup k bitcoinové peněžence s kladným zůstatkem.
 • V první fázi výpočtu bude každá fráze z této databáze vyhodnocena podle zadaného kritéria: totiž zůstatek peněženky, ke které kombinace 12 slov poskytuje přístup. Možné hodnoty zůstatku v peněžence mohou být pouze „kladné“ nebo „nulové“.
 • Poté algoritmus vybere „nejlepší“ mnemotechnické fráze s kladnými zůstatky pro křížení. Vezměme například dvě nejlepší seed fráze a zkřížíme je a vyměňme části genotypů.

Po křížení dochází k mutační operaci, kdy jsou některé geny v nových genotypech náhodně změněny. Například jedna ze základních frází může náhodně nahradit jedno náhodné slovo jiným. Program tak vytváří novou generaci mnemotechnických frází, které jsou vyhodnocovány algoritmy AI na základě zůstatku peněženky. Nejlepší mnemotechnické fráze jsou předány další generaci a proces se znovu opakuje. Výchozím bodem programového modulu od jeho spuštění je validace sady populací čerstvých počátečních frází vybraných genetickým algoritmem pro testování nové populace mnemotechnických frází.

Genetický algoritmus AI a jeho role při generování seed frází

Role metod strojového učení v programu AI Seed Phrase Finder

Metody strojového učení, jako jsou neuronové sítě nebo algoritmy zesíleného učení, se používají k vytváření modelů, které dokážou „předpovědět správné počáteční fráze“ na základě dostupných dat.

Proces trénování modelu začíná datovou sadou obsahující známé platné mnemotechnické fráze a jejich odpovídající zůstatky v peněžence. Tato data jsou rozdělena do tréninkových a testovacích sad.

Neuronová síť je vytvořena pomocí vrstev neuronů, které berou vstupní data, jako jsou počáteční frázová slova, a vydávají předpověď (pravděpodobně zůstatek v peněžence). Neurony ve vrstvách jsou spojeny „závažími“, které určují míru vlivu každého neuronu na další vrstvu.

Během tréninkového procesu se „váhy neuronové sítě“ upravují tak, aby se minimalizovala chyba predikce. Toho je dosaženo optimalizací ztrátové funkce, která měří rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými hodnotami.

Po dokončení modelového tréninku jej lze použít k predikci nenulových zůstatků v peněžence na základě nových počátečních frází. Pokud jsme například vygenerovali novou mnemotechnickou frázi, může takový model předpovědět pravděpodobný kladný zůstatek peněženky.

Příklad: Řekněme, že máme datovou sadu sestávající z počátečních frází a jejich odpovídajících zůstatků v peněžence. Tato data jsme rozdělili na trénovací sadu (80 % dat) a testovací sadu (20 % dat).

Vytváříme neuronovou síť s více vrstvami neuronů. Vstupní vrstva přebírá slova počáteční fráze, skryté vrstvy tato data zpracovávají a výstupní vrstva předpovídá, že zůstatek v peněžence bude větší než nula.

Poté model trénujeme tak, že vložíme trénovací datovou sadu jako vstup a upravíme váhy neuronové sítě, abychom minimalizovali chybu predikce. Tento proces několikrát opakujeme pomocí optimalizační metody, jako je stochastický gradient sestup.

Po dokončení modelového školení otestujeme jeho přesnost na testovacím datovém souboru. Testovací datový soubor dodáváme jako vstup do modelu a porovnáváme předpokládané zůstatky se skutečnými hodnotami. Model například předpovídá pravděpodobný „kladný“ zůstatek peněženky pro počáteční frázi a porovnává jej se skutečným zůstatkem v bitcoinové peněžence.

Aplikace genetického programování v AI Seed Phrase Finder

Genetické programování je metoda, která využívá genetické algoritmy k vývoji programů modulů generátoru umělé inteligence, které mohou vytvářet nové výchozí fráze. Tato metoda umožňuje automatické generování a vylepšení stávajících počátečních frází bez ručního ladění.

Proces genetického programování začíná vytvořením náhodné populace programů, které mohou generovat počáteční fráze. Programy jsou reprezentovány jako stromy, kde každý uzel představuje operaci nebo funkci.

Dále je každý program vyhodnocen na základě předem definovaného kritéria, jako je kontrola zůstatku v peněžence na zůstatek větší než nula. Programy, které generují počáteční fráze s kladnými zůstatky, získávají vyšší skóre.

Dále probíhá operace crossover, kdy se vybrané programy kombinují výměnou částí jejich stromů. Jeden program může například předat funkci generování mnemotechnických frází jinému programu.

Po crossoveru dojde k operaci mutace, kdy se některé části stromů v nových programech náhodně změní. Jeden z programů může například náhodně přidat do svého stromu novou operaci.

 

Přehled dalších metod používaných ke generování platných počátečních frází

Existují také další metody používané v programu AI Seed Phrase Finder pro generování počátečních frází spojených s bitcoinovými peněženkami obsahujícími kladný zůstatek. Tyto metody se kombinují a doplňují hlavní modely pro dosažení nejlepšího výsledku. Například program AI Seed Phrase Finder může použít generátor k vytvoření nových počátečních frází. Poté je vygenerovaná databáze načtena do neuronové sítě. Pomocí strojového učení program vyhodnocuje výsledky a vybírá nejlepší fráze. Výsledkem je, že trénovaný model bude schopen předpovídat vhodné kombinace pro znovuzískání přístupu k bitcoinovým peněženkám.

Během činnosti programu se tyto metody vzájemně prolínají, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku:

 • Použití neuronových sítí. Většinou je tento model aplikován v algoritmech strojového učení. Neuronové sítě například pomáhají vytvořit model, který vyhodnocuje pravděpodobnost, že kombinace je „správnou“ počáteční frází, která umožňuje přístup k zůstatku kryptoměnové peněženky. Obvykle se pro výcvik AI používá značné množství informací. Systém s ohledem na dané parametry samostatně nalézá složité vzory a závislosti. Poté se používají k výběru správných slovních sledů.
 • Optimalizační algoritmy. Patří mezi ně dříve popsaný genetický algoritmus. Existují také možnosti optimalizace pomocí gradientního klesání, evolučních strategií. Všechny zapojené algoritmy směřují k jednomu cíli – hledání optimálních kombinací slov v počátečních frázích.
 • Zpracování přirozeného jazyka. Systém analyzuje přirozené formy řeči, slovníky a zdroje. To pomáhá zpracovat textové informace, ze kterých budou generovány počáteční fráze. Program pomocí metodiky vytváří model, který dokáže následně posoudit pravděpodobnost „úspěchu“ pro jednotlivé kombinace (například zda se může jednat o klíč pro přístup k zůstatku kryptoměnové peněženky).
 • Hluboké učení. Metodika využívá neuronové sítě k vytvoření komplexního systému. Hotový model je schopen analyzovat a porozumět struktuře a sémantice počátečních frází. Od běžného učení založeného na neuronové síti se liší hlubším přístupem. Systém pomáhá najít platné počáteční fráze. Díky hlubokému učení dokáže program automaticky identifikovat odpovídající prvky z databáze a generovat hotové prognózy výsledků.
 • Evoluční strategie jsou považovány za jednu z metod optimalizace, která využívá proces přirozeného výběru. Jde o součást genetického programování, které zahrnuje hledání nezbytných semenných frází zlepšováním genofondu populace pomocí genetických operátorů. Evoluční strategie pomáhají efektivně prozkoumat prostor možných počátečních frází a najít nejlepší kombinace slov.
 • Analýza slovníků a textů je dobře kombinována se zpracováním přirozeného jazyka. Do modelu je načteno značné množství textových informací: knihy, články, internetové stránky. Umělá inteligence zpracovává oblíbená slova a jejich sekvence, z nichž lze s vysokou pravděpodobností poskládat seed fráze, které uživatel samostatně použil při vytváření své bitcoinové peněženky (například seed fráze sestávající ze jmen biblických apoštolů: „peter andrew james john philip bartholomew thomas matthew alphaeuthaddaeus simon judas“ nebo zárodečná fráze sestávající z názvů planet ve sluneční soustavě: „rtuť venuše země mars jupiter saturn uran neptune“).
 • Sémantická analýza: Umělá inteligence používá metody zpracování přirozeného jazyka k určení sémantického vztahu mezi slovy a vytváří modely, které vyhodnocují pravděpodobnost, že určité kombinace slov jsou výchozí frází, jako v předchozím příkladu.
 • Sociální analýza: AI nahrává a kontroluje data ze sociálních sítí, fór nebo jiných online platforem, aby identifikovala oblíbená témata, zájmy nebo preference uživatelů. Stejně jako u jiných variací se pro další strojové učení a výběr slibných slovních spojení pro generování počátečních frází používá již hotová databáze.
 • Shluková analýza: Systém rozděluje informace do soudržných shluků. Proč je nutné rozdělovat fráze do podobnostních skupin? To pomáhá identifikovat vzory a nejčastěji se vyskytující slovní spojení v již známých platných počátečních frázích.
 • Analýza starých peněženek s nulovými zůstatky. Program čte informace z databáze. Analýza známých bitcoinových peněženek s veřejně dostupnými daty. To pomáhá identifikovat vzorce v mnemotechnických frázích, které lze použít k hledání „předběžných frází“ pro dříve neznámé peněženky s kladnými zůstatky.
 • Používání slovníků a databází. Další prvek zpracování přirozeného jazyka. Do programu se načtou slovníky a databáze obsahující známé počáteční fráze a jejich přidružené sekvence. Systém může například kontrolovat vygenerované kombinace z hlediska souladu se známými vzory nebo použít vzorky k hledání podobných hodnot.
 • Vzorová analýza. AI analyzuje hotové vzory a zákonitosti v načtených databázích. Program umí vyhledávat opakující se kombinace slov, které se často nacházejí v dříve známých peněženkách se zůstatky.
 • Použití paralelního počítání. Metodika již byla popsána výše a zahrnuje rozdělení procesu do několika částí. Výpočet se současným načítáním provádí velké množství moderních „ASIC“ a cloudových serverů s GPU.
 • Ukládání výsledků do mezipaměti: AI Seed Phrase Finder může používat ukládání předchozích výsledků výpočtů do mezipaměti k urychlení následných požadavků. Pokud například program dříve zkontroloval počáteční frázi a zjistil, že peněženka, kterou odemkne, nemá kladný zůstatek, výsledek této kontroly se uloží do mezipaměti. Při opětovném dotazu na stejnou počáteční frázi může program okamžitě vrátit uložený výsledek a obejít tak potřebu další kontroly. (Ukládání do mezipaměti se resetuje po restartu programu, protože během této doby mohlo dojít ke změnám v zůstatku v peněžence).
 • Optimalizace doby realizace. Systém zkracuje čas potřebný k implementaci všech algoritmů. To usnadňuje vyhledávání počátečních frází, protože výpočet je rychlejší. Program může například používat efektivní datové struktury nebo algoritmy snižování složitosti k urychlení procesu.
 • Adaptivní ladění parametrů: Program používá adaptivní ladění parametrů algoritmu během provádění. Dokáže například dynamicky upravovat parametry algoritmů v závislosti na vlastnostech vstupních dat nebo aktuálním stavu systému. To umožňuje optimalizovat výkon a efektivitu programu v reálném čase, což je pro uživatele klíčové.

Tyto metody a algoritmy AI se neustále kombinují, a proto je program AI Seed Phrase Finder jedinečný v tom, že je schopen pracovat s hotovými modely, které jsou flexibilní a umožňují dosáhnout očekávaného uživatelského výsledku v nejkratším možném čase. čas.

Popsaný program je nakonec mocným nástrojem, který kombinuje algoritmy a metody umělé inteligence s podporou cloudových serverů s GPU pro dosažení maximální rychlosti při generování platných mnemotechnických frází, které umožňují přístup k bitcoinovým peněženkám.

Přehled dalších metod používaných ke generování platných počátečních frází pomocí AI

Jak funguje modul „Cílové vyhledávání“ pro vyhledávání počátečních frází podle zadaných kritérií?

Modul „Cílové vyhledávání“ je dostupný uživatelům s odpovídajícím typem licence podle cenových plánů popsaných v části „Cena“. Tento režim je navržen pro vyhledávání počátečních frází na základě uživatelem specifikovaných podmínek ve vyhledávacím formuláři. Program také pracuje pomocí známých modulů: generátor a validátor pro výběr kompletní počáteční fráze skládající se z 12 slov, pokud uživatel zadal pouze adresu bitcoinové peněženky, která ho zajímá, a pouze 6 slov ve správném pořadí od mnemotechnické fráze k tomuto bitcoinu peněženka.

Modul „Target AI search“ využívá metody a algoritmy umělé inteligence popsané dříve ke generování nejpravděpodobnějších kombinací slov v počáteční frázi. To umožňuje urychlit proces vyhledávání a zvýšit přesnost výsledků. Algoritmy umělé inteligence se používají k analýze a zpracování velkého množství dat, identifikaci vzorů a rozhodování na základě těchto dat.

V tomto případě „AI_Target_Search_Mode“ používá AI ke generování všech možných kombinací zbývajících 6 slov v neúplné počáteční frázi. Poté se pomocí modulu validátoru kontroluje platnost každé vygenerované kombinace. Pokud je kombinace platná, modul zkontroluje bitcoinovou peněženku pomocí získané počáteční fráze prostřednictvím blockchainu a zkontroluje shodu stávající adresy peněženky s adresou zadanou uživatelem v podmínkách vyhledávání.popis rozhraní programu v režimu Cílené vyhledávání počátečních frází pomocí více slov

Použití AI umožňuje urychlit proces vyhledávání, protože algoritmy AI efektivně zpracovávají velké množství dat a rozhodují se na základě těchto informací. Kromě toho se AI používá k analýze a zpracování dat, což pomáhá zlepšit přesnost výsledků vyhledávání „správných výchozích frází“.

Práce modulu „AI_Target_Search_Mode“ je implementována v programu AI Seed Phrase Finder takto:

 • Získání zdrojových dat: Uživatel poskytne adresu bitcoinové peněženky, která ho zajímá, minimálně 6 slov ze základní fráze ve správném pořadí. Uživatel může také specifikovat další známá slova, která jsou součástí počáteční fráze a jsou v náhodném pořadí.
 • Vytvoření seznamu možných kombinací: Modul generátoru použije dříve popsané metody k vytvoření seznamu všech možných kombinací ze zbývajících slov, která je třeba vybrat.
 • Iterace kombinace: „AI_Target_Search_Mode“ zahájí iteraci kombinací ze seznamu a pomocí validátoru jimi nahradí chybějící slova v počáteční frázi.
 • Kontrola platnosti kombinace: Každá vygenerovaná kombinace je kontrolována modulem validátoru, který ověřuje, zda je výsledná seed fráze platná.
 • Kontrola adresy: Pokud vygenerovaná kombinace projde kontrolou validátoru, modul „AI_Target_Search_Mode“ použije získanou počáteční frázi k vytvoření bitcoinové peněženky a zkontroluje, zda výsledná adresa odpovídá požadované adrese uživatele.
 • Kontrola přesnosti adresy: Kontrolní modul se připojí k blockchainu a ověří, že adresa odpovídá adrese poskytnuté uživatelem v podmínkách vyhledávání. Pokud existuje přesná shoda, je nalezená počáteční fráze považována za úplnou a platnou a bude zobrazena v odpovídajícím protokolu programu a zapsána do textového souboru „Target_FinderGen.log“ umístěného ve složce „Output“, která se nachází v kořenový adresář se spustitelným souborem programu.
 • Poslední krok s výsledky výstupu: Pokud je nalezena úplná a platná počáteční fráze, „AI_Target_Search_Mode“ ji zobrazí uživateli a operace programu v tomto režimu je považována za dokončenou. Chcete-li vyhledat další mnemotechnickou frázi podle podmínek uživatele, je třeba program restartovat.

Jak najít všechna slova mnemotechnické fráze pomocí nástroje AI seed Phrase finder, pokud znáte pouze několik slov?

Proč je nástroj AI Seed Phrase Finder a nástroj pro kontrolu vyvážení BTC pro Windows PC využívající AI lepší než jakákoli jiná metoda hrubou silou?

Nástroj AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker, založený na umělé inteligenci, má několik výhod ve srovnání s jakýmikoli jinými programy brute-force metody:

 • Efektivita: Program AI Seed Phrase Finder využívá algoritmy strojového učení a neuronové sítě k optimalizaci procesu detekce počátečních frází. Dokáže trénovat na velkých objemech dat a identifikovat vzory, což mu umožňuje pracovat efektivněji a rychleji než metoda hrubou silou.
 • Zkrácená doba vyhledávání: AI Seed Phrase Finder může využít již existující data o výchozích frázích k optimalizaci procesu vyhledávání. Úspěšně zohledňuje pravděpodobnost použití určitých slov v počátečních frázích, což zkracuje dobu hledání a zvyšuje šance na nalezení platné výchozí fráze.
 • Adaptabilita: Program AI Seed Phrase Finder se může učit novým datům a měnícím se podmínkám a přizpůsobovat se jim. Je schopen vylepšovat své algoritmy a vyhledávací strategie na základě získaných zkušeností, což mu umožňuje být v průběhu času efektivnější a přesnější.
 • Výpočet rychlosti vybírání: Přesné výpočty rychlosti vybírání počátečních frází na stejném zařízení závisí na různých faktorech, včetně složitosti mnemotechnické fráze, počtu možných kombinací, výkonu zařízení a účinnosti programu. Díky optimalizaci a využití AI však může program AI Seed Phrase Finder výrazně urychlit proces vyhledávání ve srovnání s jinými softwarovými produkty, které k provedení úkolu používají metody hrubé síly. Například může použít předběžná data k zúžení rozsahu vyhledávání a snížení počtu kombinací, což má za následek zvýšení rychlosti vychystávání.

Obecně platí, že nástroj AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker, založený na umělé inteligenci, nabízí efektivnější a optimalizovaný přístup k nalezení počáteční fráze a kontrole zůstatku v peněžence. Může výrazně zkrátit dobu hledání a zvýšit šance na úspěšné nalezení počáteční fráze, čímž je lepší než jiné programy, které se spoléhají na metodu generování kombinací slov tvořících výchozí frázi hrubou silou.

Podívejme se blíže na metody používané programem AI Seed Phrase Finder v procesu generování seed fráze a vysvětlíme si jejich důležitost.

 • Rekurentní neuronové sítě (RNN) se používají pro zpracování sekvenčních dat, jako je text. Zachycují závislosti a kontext mezi slovy v počátečních frázích, což umožňuje AI Seed Phrase Finder generovat nejpravděpodobnější mnemotechnické fráze, které odemykají bitcoinové peněženky s kladným zůstatkem.
 • Konvoluční neuronové sítě (CNN) se používají pro zpracování obrázků s textovými daty nalezenými na internetu. Účinně detekují místní vzory a prvky v textu a pomáhají AI Seed Phrase Finder generovat platné počáteční fráze s maximální pravděpodobností.
 • Hluboké učení využívá hluboké neuronové sítě k extrakci funkcí na vysoké úrovni z dříve získaných dat, což pomáhá programu AISeedFinder najít složitější a skryté vzory v počátečních frázích, zlepšuje předběžnou kvalitu a přesnost slovních kombinací před ověřením pomocí modulu validátoru.
 • Softwarový komplex využívá evoluční programovací metody k hledání optimálních parametrů modelu AI a ke zlepšení jejich výkonu a přesnosti.
 • AI SeedFinder využívá Bayesovské sítě k předpovídání pravděpodobnosti výskytu určitých slovních spojení v počátečních frázích na základě neustále aktualizovaných statistických údajů získaných během generování nových slovních spojení.
 • Metoda Support Vector Machine (SVM) se používá pro klasifikaci výchozích frází na základě jejich vlastností a vlastností, zatímco shlukovací algoritmy se používají pro klasifikaci výchozích frází na základě podobných charakteristik pomocí shromážděných informací, což umožňuje efektivnější zpracování a analýzu velkých objemů dat. .
 • Metoda „Decision Trees“ se používá pro klasifikaci dat na základě řady logických rozhodnutí. V programu AI Seed Phrase Finder se metoda rozhodovacích stromů používá pro klasifikaci počátečních frází na základě jejich vlastností a vlastností a algoritmy náhodného lesa pak kombinují více rozhodovacích stromů pro zlepšení přesnosti klasifikace dat, což umožňuje programu AI Seed Phrase Finder zvýšit přesnost předpovědí při výběru slov pro generování platných „mnemotechnických frází“ pro peněženky s pravděpodobným kladným zůstatkem.

Všechny tyto metody jsou důležitými nástroji komplexu AI Seed Phrase Finder a umožňují mu efektivně zpracovávat a analyzovat neuvěřitelně velké objemy dat pro vyhledávání „užitečných“ počátečních frází pro uživatele. Kombinace různých metod a přístupů umožňuje dosáhnout maximálního výkonu a citlivosti programu.

Uživatelské recenze o efektivitě práce programu AISeed Finder se na internetu jen stěží najdou, protože nikdo by nechtěl deanonymizovat svou identitu z důvodu zachování důvěrnosti a publikovat zprávu o nalezení počáteční fráze pro peněženku s významným množstvím BTC. rovnováhu na sociálních sítích. V tomto případě je v podstatě jedno, zda tento uživatel byl původním vlastníkem takové peněženky, nebo jestli prvotní data pro uhodnutí počáteční fráze získal od třetích stran…

Z celkem pochopitelných důvodů žádný uživatel programu nebude chtít tvrdit, že se pomocí tohoto „softwaru“ mohl stát vlastníkem určitého množství kryptoměny. Ale navzdory tomu program AI Seed Phrase Finder Nástroj BTC Balance Checker pro Windows PC se diskutuje na nejuznávanějším bitcoinovém fóru na světě, „bitcointalk.org“.

Nástroj AI Seed Phrase Finder a nástroj pro kontrolu zůstatku BTC pro Windows PC - Popis softwaru

Jak je v programu AI Seed Phrase Finder zajištěna bezpečnost a důvěrnost uživatelských dat?

Nástroj AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker zajišťuje naprostou důvěrnost a bezpečnost výsledků všech modulů, které uživatel vidí v protokolech generátoru, validátoru a checkeru.

Nástroj AI Seed Phrase Finder & BTC Checker Tool se skládá ze dvou hlavních součástí: klientské části nainstalované na počítači uživatele a serverové části běžící na virtuálních serverech. Klientská část programu poskytuje uživateli grafické rozhraní pro zadávání vstupních dat pro vyhledání výchozí fráze v režimu „Target search“ a spuštění procesu vyhledávání. Program je také zodpovědný za šifrování a přenos dat mezi klientskou a serverovou částí. Klientská část používá licenční klíč k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti uživatelských dat.

Hlavní část programu je umístěna na virtuálních serverech, kde pomocí algoritmů umělé inteligence probíhá generování, zpracování a analýza mnemotechnických frází nezbytných pro obnovení přístupu k zájmové bitcoinové peněžence uživatele. Serverová část využívá výkonné algoritmy a umělou inteligenci k zajištění rychlého procesu vyhledávání s maximální možnou rychlostí.

Během provádění programu klientská strana dešifruje data přijatá ze serverů pomocí tajného klíče vygenerovaného pomocí přihlašovacího a licenčního klíče při prvním spuštění programu na počítači uživatele. Je důležité si uvědomit, že licenční klíč hraje klíčovou roli při zajištění bezpečnosti uživatelských dat. Slouží k šifrování a dešifrování dat přenášených mezi klientskou a serverovou částí, zabraňující neoprávněnému přístupu k datům a neoprávněnému použití programu třetími osobami bez licence.

Aby byla zajištěna důvěrnost výsledků každého uživatele, program používá technologii šifrování dat. Každý modul pracuje v izolovaném prostředí, kde jsou všechna data, včetně generovaných počátečních frází, ověřených adres a mezivýsledků, šifrována pomocí silných šifrovacích algoritmů.

Hlavní akce pro hromadné generování, ověřování a kontrolu kladných zůstatků na peněženkách se provádějí na vzdáleném high-tech zařízení. Ve skutečnosti se jedná o celý cluster serverů s vysokým výkonem a výkonnými výpočetními prostředky. Toto zařízení je speciálně konfigurováno tak, aby efektivně provádělo všechny potřebné operace.

Na vašem počítači vám nástroj AI Seed Phrase Finder a nástroj pro kontrolu zůstatku BTC poskytuje pohodlné protokoly práce modulu a šifrování/dešifrování dat. To znamená, že můžete vidět výsledky programu, ale hlavní zpracování dat probíhá na vzdáleném zařízení. Váš počítač tedy není příliš zatížen a nevyžaduje značné výpočetní zdroje k provedení všech operací.

Je důležité si uvědomit, že všechna přenášená data mezi vaším počítačem a vzdáleným zařízením jsou šifrována pomocí silných šifrovacích algoritmů s použitím licenčního klíče. To zajišťuje bezpečnost a ochranu vašich dat před neoprávněným přístupem. Díky licenčnímu klíči a speciálnímu algoritmu šifrování dat nástroj AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker bezpečně chrání všechny výsledky získané během provozu programu na vašem počítači, které si uživatel může prohlédnout v protokolech umístěných ve „výstupu“ adresář.

Při používání nástroje AI Seed Phrase Finder a nástroje pro kontrolu zůstatku BTC si tedy můžete být jisti naprostou důvěrností a bezpečností vašich dat. Všechny výsledky modulu jsou dostupné pouze vám a pouze vy budete moci používat seznam mnemotechnických frází pro přístup ke skutečným bitcoinovým peněženkám s kladnými zůstatky.

Jak jsou bitcoinové peněženky hacknuty hádáním mnemotechnických frází pomocí nástroje AI Seed Fhrase Finder

Prostředky používané programem a typy licencí

 • Alokace zdrojů: Program AI Seed Phrase Finder využívá moderní vybavení schopné zpracovávat velký objem dat současně. Každému uživateli je přiděleno určité množství zdrojů, jako je čas procesoru a paměť, aby mohl vykonávat úkol hledání „plusových frází“. To znamená, že každý uživatel obdrží dostatek prostředků, aby program mohl efektivně pracovat, bez ohledu na počet uživatelů.
 • Škálovatelnost: Hardware, na kterém běží software AI Seed Phrase Finder, je schopen škálování, což znamená, že může zvýšit svůj výkon a zdroje podle potřeb. Pokud se počet uživatelů zvýší, program se může automaticky přizpůsobit a přidělit více zdrojů na zpracování úloh pro každého uživatele. To zajišťuje stabilní a efektivní provoz programu bez ohledu na počet uživatelů a typ licence, kterou mají.
 • Optimalizace algoritmu: Vývojový tým AI Seed Phrase Finder neustále pracuje na optimalizaci vyhledávacích algoritmů, aby byl zajištěn rychlý a přesný provoz programu. To umožňuje efektivní využití alokovaných zdrojů a dosažení vysokého výkonu i při velkém počtu uživatelů.
 • Plánování zdrojů: Tým AI Seed Phrase Finder se stará o to, aby každému uživateli přidělil dostatečné zdroje pro úkol vyhledávání počátečních frází. Pečlivě plánují a spravují zdroje, aby zajistili rovnoměrnou distribuci a zabránili přetížení systému.

V licenčním balíčku „Light“ je každému uživateli přiděleno malé množství výpočetních zdrojů na serverech pro úlohu vyhledávání, známé jako „plus počáteční fráze“. Tyto prostředky zahrnují také čas procesoru a paměť.

V licenčním balíčku „Premium“ je každému uživateli přiděleno více prostředků na náročnější úkoly, jako je například zajištění provozu výše zmíněného modulu „Target search“.

V obou balíčcích je program AI Seed Phrase Finder schopen škálovat a automaticky se přizpůsobovat počtu uživatelů. To znamená, že pokud se počet uživatelů zvýší, program se pokusí alokovat více zdrojů na zpracování úloh pro každého uživatele, aby byl zajištěn celkově stabilní a efektivní provoz programu.

Porovnání výkonu programu na základě spotřeby počítačových zdrojů dvěma verzemi programu

Náklady na licenci a systémové požadavky pro spuštění nástroje AI Seed Phrase Finder na počítači se systémem Windows

Náklady na používání programu jsou určeny typem licence zakoupené uživatelem od manažera prostřednictvím telegramového messengeru: https://t.me/ai_seed_finder.

Zakoupením libovolného typu licence k užívání softwaru AI Seed Phrase Finder uživatel platí za pronájem výpočetní techniky, konkrétněji za určitý balíček funkcí a výpočetní výkon nezbytný pro běžné fungování programu ve zvoleném tarifu.

Na jednom počítači mohou běžet pouze 2 verze programu s různými licenčními klíči. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje používat program nepřetržitě.

Jak jste si mohli všimnout ve videu na začátku tohoto článku, program AI Seed Phrase Finder podporuje práci s několika typy licencí pro používání tohoto softwarového produktu:

 • Typ licence „Light“ znamená, že program funguje pouze v režimu AI, který vám umožňuje najít počáteční fráze pro peněženky s kladnými zůstatky, ale ne příliš rychle. Typ licence „Light“ předpokládá použití programu s malým množstvím výpočetních zdrojů zařízení, na kterém tento softwarový komplex běží. Verze „Light“ je jakousi demoverzí programu, s jejíž pomocí budete moci po dobu používání tohoto typu licence najít dostatečné množství seed frází s kladnými zůstatky.

Cena „Light“ licence je 0.0128 BTC měsíčně.

 • Licence „Premium AI mode“ umožňuje používat režim hromadného vyhledávání peněženek s kladnými zůstatky maximální možnou rychlostí, takže pro tento typ licence je alokováno dostatečné množství zdrojů pro pohodlné a efektivní používání programu z hlediska celkový počet nalezených pozitivních počátečních frází za licenční období. Na základě statistik vývojářů umožňuje tento typ licence dosáhnout desítkykrát více a rychleji pozitivních počátečních frází než použití licence „Light“.

Cena licence „Premium AI mode“ je 0.0512 BTC měsíčně.

 • Tarif „Premium with Target search mode“ obsahuje všechny funkce verze „Premium“. Tento typ licence má nejvyšší prioritu v distribuci výpočetního výkonu potřebného pro dostatečně rychlé vyhledávání počáteční fráze za „omezených podmínek vyhledávání“ nastavených uživatelem. Zahrnuje všechny dostupné funkce programu a vysoký výkon, kterého je dosaženo alokací maximálních přípustných výpočetních zdrojů stávajícího zařízení. Tento režim je nezbytný pro lidi, kteří chtějí znovu získat přístup ke ztraceným kryptoměnovým aktivům pomocí částečných zdrojových dat pro postup vyhledávání. Použití tohoto typu licence je nutné pouze v případě, že si uživatel je předem jistý, že opětovné získání přístupu k peněžence zájmu mu umožní získat finanční prostředky, které mají v tuto chvíli významnou tržní hodnotu.

Cena prémiové licence s „režimem cíleného vyhledávání“ je 0.256 BTC měsíčně.

Pokud máte zájem o testování tohoto programu, získejte od manažera bitcoinovou adresu, abyste mohli zaplatit za typ licence, který jste si vybrali! Po provedení platby zašlete screenshot transakce nebo TxID, poté obdržíte odkaz na stažení programu s licenčním klíčem.

 

Pro spuštění programu je doporučeno použít počítač s dvoujádrovým procesorem taktovaným minimálně na 1.6 GHz. Dále je nutné mít 4 GB RAM pro 64bitovou verzi nebo 2 GB RAM pro 32bitovou verzi.

Program vyžaduje alespoň 40 GB volného místa na pevném disku pro uložení protokolů generátoru a validátoru. Pro správné zobrazení a funkčnost programu je navíc nezbytný zobrazovací a grafický subsystém.

Program AI Seed Phrase Finder je kompatibilní s operačními systémy Windows verze 7 a novější. Pro zajištění stabilního chodu programu je nutné také stabilní připojení k internetu s minimální rychlostí 20 Mbit/sec.

Doporučení od vývojářů AI Seed Phrase Finder

Některé tipy pro vývojáře, které byste měli znát při používání AI Seed Phrase Finder:

 • Důrazně se doporučuje vytvořit bitcoinovou peněženku pro vkládání prostředků přijatých z programu. Je důležité doplnit počáteční frázi vlastními slovy, aby se zvýšila bezpečnost vašich aktiv. Příklad, jak to lze provést, je uvedeno ve videu zveřejněném dříve v tomto článku.
 • Když modul „kontrola zůstatku“ hlásí nalezení mnemotechnické fráze pro bitcoinovou peněženku s kladným zůstatkem, doporučuje se okamžitě rozhodnout o dalším postupu s touto peněženkou, aby se předešlo situaci, kdy lze nalezená kryptoměnová aktiva převést na jinou bitcoinovou adresu. Možné důvody není třeba vysvětlovat!
 • Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje zajistit nepřerušovaný provoz programu, protože výchozí bod AI Seed Phrase Finder je spojen s použitím předem trénovaných modelů založených na genetických algoritmech, což šetří čas a výpočetní zdroje potřebné k trénování modelu od začátku. . Protože pokaždé, když je program spuštěn, je soubor získaný použitím genetického algoritmu validován proti dříve úspěšným populacím počátečních frází vybraných neuronovou sítí pro testování nové populace mnemotechnických frází. Výsledkem je, že čím déle program běží nepřetržitě, tím častěji se mu podaří najít „pozitivní počáteční fráze“.
 • Zajistěte stabilní internetové připojení, abyste předešli selhání programového systému, a pokud je to možné, používejte nepřerušované napájení.
 • Měli byste vzít v úvahu skutečnost, že na jednom počítači lze současně používat pouze dvě verze programu AI Seed Phrase Finder. Proto, abyste získali maximální užitek z verze Light, která je méně produktivní než možnosti Premium, a také vzhledem k tomu, že spotřebovává velké množství počítačových zdrojů, a to vytváří určitá omezení pro uživatele, doporučujeme zajistit, aby verze Light programu běží nepřetržitě na vzdáleném počítači. K tomu doporučujeme použít technologii RDP, která je podrobně popsána na Webové stránky společnosti Microsoft. To zajistí nepřetržitý provoz programu a poskytne možnost kdykoli sledovat výsledky programu, a to i pomocí chytrého telefonu. Aby tedy program mohl pokračovat v práci z místa, kde byl zastaven, musíte program zastavit pomocí tlačítka „Stop“ a kliknout na „Uložit“ v záložce „Projekt“. Poté musíte zkopírovat složku „user“ a přenést ji na server RDP ve složce s programem. Nyní jej můžete spustit a nyní nemusíte projít registrační procedurou, ale stačí se přihlásit a spustit program. Bude pokračovat v práci od místa, kde se zastavil. Nyní můžete pokračovat ve svých oblíbených činnostech a pravidelně se přihlašovat k serveru RDP, dokonce i pomocí chytrého telefonu, a sledovat výsledky programu bez ohledu na to, kde se nacházíte.

Sledování provozu programu na dálku pomocí RDPNyní můžete použít tento výkonný generátor počátečních frází AI s nástrojem pro kontrolu rovnováhy v reálném čase a prolomit mnoho ztracených a opuštěných bitcoinových peněženek.

Sdílejte prosím svým přátelům:
AI Seed Phrase Finder