AI Seed Phrase Finder met Bitcoin Private Key Generator, mogelijk gemaakt door Supercomputer & BTC-balanscontroletool voor Windows PC

De AI Seed Phrase Finder & BTC-balanscontroletool voor Windows PC is een innovatieve applicatie die is ontworpen om verlies van toegang tot Bitcoin-wallets te voorkomen. Dit programma maakt gebruik van geavanceerde algoritmen en kunstmatige-intelligentietechnieken en analyseert op efficiënte wijze enorme hoeveelheden gegevens om AI-modellen vooraf te trainen. Bijgevolg genereert en zoekt het naar geheugensteuntjes die toegang verlenen tot verlaten Bitcoin-portemonnees met saldi die niet nul zijn. Met de “AI Seed Finder-tool voor Windows PC” wordt het vinden van een volledige zaadzin van 12 woorden voor een specifieke Bitcoin-portemonnee moeiteloos. Zelfs als je slechts een gedeeltelijke kennis hebt van de geheugenzin of de afzonderlijke woorden waaruit deze bestaat, kan deze tool snel de hele basiszin identificeren. Bovendien beperkt het programma het zoekgebied door het adres op te geven van een specifieke Bitcoin-portemonnee waartoe u weer toegang wilt krijgen. Deze gerichte aanpak verbetert de efficiëntie van het programma aanzienlijk en vermindert de tijd die nodig is om de juiste geheugensteun te achterhalen.

AI Seed Phrase Finder & BTC-saldocontroletool voor Windows PC

Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van mensen die per ongeluk de zaadzinnen uit hun cryptocurrency-portemonnee zijn kwijtgeraakt of vergeten en daardoor voor altijd de toegang tot hun bitcoins hebben verloren. Nu is er een oplossing die u zal helpen hetzelfde lot te vermijden en zelfs verlaten bitcoin-portemonnees met positieve saldi om verschillende redenen te vinden!

Met behulp van het programma kun je snel een zaadzin voor een Bitcoin-portemonnee vinden als je slechts een deel van deze zaadzin kent of een deel van de woorden waaruit deze bestaat (woorden kunnen in de juiste of willekeurige volgorde worden opgegeven). Door het Bitcoin-portemonnee-adres op te geven dat moet worden hersteld, kan het programma het zoekgebied beperken en zich op een specifieke portemonnee concentreren. Dit verhoogt de efficiëntie van het programma aanzienlijk en vermindert de tijd die nodig is om de juiste zaadzin te bepalen.

Het programma heeft een speciale modus waarin het in realtime zaadzinnen genereert op basis van verschillende methoden en algoritmen van kunstmatige intelligentie, deze vervolgens controleert op geldigheid en, na het verwerken van geldige woordcombinaties met de “checker”-module, geheugensteuntjes schrijft naar een tekstbestand voor portemonnees met een saldo aan cryptocurrency “BTC” groter dan nul.

Met deze modus kunt u massaal zaadzinnen vinden voor bitcoin-portefeuilles die lange tijd ontoegankelijk zijn geweest voor hun eigenaren, waardoor bepaalde mogelijkheden worden geopend voor gebruikers van het programma “AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC”.

Met behulp van moderne technologieën en geoptimaliseerde algoritmen biedt de AI Seed Phrase Finder & BTC-balanscontroletool voor Windows PC-programma een snelle en nauwkeurige generatie van zaadzinnen voor bitcoin-portefeuilles met positieve saldi. Dit maakt het een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die betrokken is bij de zoektocht naar de bitcoin-portemonnees van anderen om toegang te krijgen tot de fondsen daarin.
Het is belangrijk om te erkennen dat het proces Bitcoin-portemonnee hacken, zoals de ‘Electrum’-portemonnee, zijn beide onethisch. Het deelnemen aan dergelijke activiteiten kan in sommige landen tot ernstige juridische gevolgen leiden. Dit artikel dient als informatief stuk, met als doel het bewustzijn te vergroten over de potentiële risico’s die verbonden zijn aan Bitcoin-wallets en het belang van het implementeren van krachtige beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Ook in dit artikel ziet u een voorbeeld van hoe u uw portemonnee kunt beschermen door willekeurige woorden aan de beginzin toe te voegen die niet in de BIP39-woordenboek.

Inhoud

Het programma “AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC” is een innovatieve en efficiënte tool die speciaal is ontworpen voor Bitcoin-enthousiastelingen. Dankzij het gebruik van geavanceerde kunstmatige intelligentietechnologieën heeft deze unieke software de mogelijkheid om zaadzinnen voor Bitcoin-portefeuilles te detecteren en te herstellen.

Een van de belangrijkste functionele kenmerken van het programma is de mogelijkheid om geheugensteuntjes in grote hoeveelheden te maken. In deze modus genereert het programma automatisch een groot aantal mogelijke combinaties van zaadzinnen, waardoor de kans aanzienlijk groter wordt dat de toegang tot verloren bitcoin-portemonnees succesvol wordt hersteld. Dankzij het gebruik van kunstmatige intelligentie analyseert het programma verschillende opties en vindt het de meest waarschijnlijke beginzinnen, waardoor de tijd en moeite die aan dit proces wordt besteed, wordt verminderd.

Als gevolg hiervan ontvangt de gebruiker van het programma voortdurend lijsten met zaadzinnen voor bitcoin-wallets die een bepaalde hoeveelheid bitcoin als saldo bevatten. De gebruiker heeft de mogelijkheid om geld van alle portemonnees naar zijn eigen portemonnee over te maken, maar hij moet begrijpen of hij dit nodig heeft of niet. De kwestie van het geweten en ethische normen.

De tweede modus van het programma “AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC” – “AI_Target_Search_Mode” – biedt de mogelijkheid om een ​​geheugensteuntje van 12 woorden te vinden, bedoeld voor het herstellen van een specifieke, laten we zeggen, “dikke Bitcoin portemonnee". Als u slechts enkele woorden in de juiste of willekeurige volgorde kent, kan dit programma de volledige reeks zaadzinwoorden voor een specifieke portemonnee vinden. Als u het portemonnee-adres opgeeft, duurt het zoekproces slechts enkele uren.

Als gevolg hiervan wordt “AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool voor Windows PC” een essentieel hulpmiddel voor iedereen die zijn bitcoins effectief wil beheren en mogelijk toegang wil krijgen tot verloren bitcoin-portemonnees van anderen in de afgelopen 14 jaar. De combinatie van moderne technologieën en kunstmatige intelligentie in dit programma maakt de automatisering van complexe processen mogelijk en bespaart gebruikers tijd en moeite.

Gedetailleerde uitleg van het werkingsmechanisme en algoritme van ‘AI-Mode’ – de eerste modus van het ‘AI Seed Phrase Finder’-programma

De eerste modus “AI_MODE” in het programma “AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool voor Windows PC” is ontworpen voor het automatisch genereren van unieke zaadzinnen voor Bitcoin-wallets en daaropvolgende saldocontrole daarop. Deze functie is ontwikkeld voor Bitcoin-enthousiastelingen die op zoek zijn naar bestaande portemonnees en informatie willen weten over de toegang tot hun saldo en "meer...".

Het werkingsalgoritme van modus 1 “AI_MODE” bestaat uit de volgende stappen:

 1. Het programma genereert zaadzinnen die kunnen worden geassocieerd met Bitcoin-portefeuilles. Zaadzinnen bestaan ​​uit 12 woorden, gekozen uit een specifiek woordenboek. Vanuit dit woordenboek worden verschillende combinaties gemaakt om een ​​verscheidenheid aan opties te verkrijgen.
 2. De gegenereerde zaadzinnen ondergaan een validatieproces met behulp van specifieke algoritmen. Hierdoor kunnen ongeldig gevormde zaadzinnen worden uitgesloten en kan de focus alleen worden gelegd op potentieel functionerende Bitcoin-wallets.
 3. Na de validatie analyseert het programma elke zaadzin op de aanwezigheid van geld in de Bitcoin-portemonnee. Om dit te doen, maakt het verbinding met het Bitcoin-blockchainnetwerk en gebruikt het speciale verzoeken om informatie te verkrijgen over het saldo van elke portemonnee.
 4. Om succesvol te filteren en te zoeken naar zaadzinnen van Bitcoin-wallets met een positief saldo, past dit softwaresysteem efficiënte en geoptimaliseerde algoritmen toe. De werking ervan wordt uitgevoerd naast het gebruik van speciale Bitcoin blockchain-netwerk-API's, die toegang bieden tot saldo-informatie voor elke portemonnee. Het softwaresysteem verwerkt op efficiënte wijze een groot aantal zaadzinnen, verifieert hun geldigheid en vraagt ​​alleen saldo-informatie op voor portemonnees die eerdere filters met succes hebben doorstaan. Dit verhoogt de snelheid van het zoek- en filterproces aanzienlijk, waardoor tijd en middelen worden bespaard.

Hoe werkt de tweede modus, “AI_Target_Search_Mode” van het programma “AI Seed Phrase Finder”,?

De tweede modus van het programma “AI_Target_Search_Mode” is gemaakt om een ​​unieke zin van 12 woorden te vinden die nodig is om een ​​specifieke bitcoin-portemonnee te herstellen, zoals “uw rijke baas”. Gebruikers kunnen deze modus ook gebruiken om te zoeken naar oude verlaten portemonnees die mogelijk een grote hoeveelheid bitcoins bevatten.

Om een ​​geheugensteuntje te vinden op basis van gedeeltelijk bekende woorden, past “AI_Target_Search_Mode” verschillende wiskundige en andere methoden toe. Het programma analyseert de ingevoerde woorden en genereert mogelijke combinaties, waarbij onjuiste opties tijdens het zoeken worden uitgesloten.

Met behulp van kunstmatige intelligentie vertrouwt het algoritme van het programma op een database die geheugensteuntjes in de juiste volgorde bevat. Het algoritme vergelijkt de bekende woorden met deze database en reduceert het aantal mogelijke combinaties.

Wanneer de geheugenzin in willekeurige volgorde wordt doorzocht, doorloopt het algoritme alle mogelijke combinaties en vergelijkt deze met de database. Dit proces is gebaseerd op een efficiënt zoekalgoritme dat verschillende wiskundige methoden gebruikt om het proces te versnellen.

Met het programma “AI_Target_Search_Mode” kunnen gebruikers de geheugensteun ontdekken om een ​​specifieke bitcoin-portemonnee te herstellen en toegang te krijgen tot de inhoud ervan. Dit kan handig zijn voor het vinden van verlaten portemonnees die mogelijk grote hoeveelheden bitcoins bevatten. Het herstellen van dergelijke portemonnees kan aanzienlijke voordelen voor gebruikers opleveren en toegang bieden tot “lang vergeten activa” in de cryptocurrency-ruimte.

Echte voorbeelden van hoe u een deel van de zaadzin voor een ‘dikke bitcoin-portemonnee’ kunt vinden of verkrijgen

Om de modus “AI_Target_Search_Mode” te gebruiken, moet u op alle mogelijke manieren een deel van de woorden uit de zaadzin van de portemonnee achterhalen waartoe u volledige toegang wilt krijgen. Hier zullen logica, levenservaring en deze bepaalde voorbeelden je helpen:

 1. Social engineering: het gebruik van bedrog of manipulatie om informatie van de proefpersoon te verkrijgen.
 2. Phishing-aanval: het creëren van valse websites of e-mails die tot doel hebben persoonlijke gegevens van het slachtoffer te verkrijgen.
 3. Het installeren van malware op de computer van het slachtoffer om de door het slachtoffer ingevoerde woorden te onderscheppen, bijvoorbeeld een keylogger.
 4. Het gebruik van zwakke wachtwoorden of hergebruikte wachtwoorden om toegang te krijgen tot de accounts van andere slachtoffers. De databases zijn gemakkelijk te vinden op het Darknet.
 5. Het hacken van andere online platforms die mogelijk accountgegevens of doelwachtwoorden opslaan. Dergelijke informatie wordt ook verkocht op gespecialiseerde forums
 6. Netwerkverkeer snuiven om informatie over portemonnees of doelwachtwoorden te detecteren.
 7. Malware gebruiken om toetsenbordinvoergegevens van het doelwit (hypothetisch slachtoffer) vast te leggen.
 8. Het gebruiken van open informatie over het doelwit, zoals geboortedatum of werkplek, om te proberen het wachtwoord te raden.
 9. Het omkopen of chanteren van het doelwit om een ​​wachtwoord of een deel van een zaadzin te verkrijgen.
 10. Het hacken van de e-mail van het doelwit en het gebruiken van de beschikbare gegevens om een ​​deel van een zaadzin te verkrijgen.
 11. Sociale netwerken gebruiken om te zoeken naar informatie over het doelwit die kan helpen bij het raden van een wachtwoord of een deel van een zaadzin.
 12. Onderschepping van sms-berichten of andere vormen van communicatie die portemonnee- of wachtwoordinformatie bevatten.
 13. Identificatie van kwetsbaarheden of zwakke punten in de portemonneebeveiliging om toegang te krijgen tot een deel van de zaadzin.
 14. Fysieke toegang tot de computer of het apparaat van het slachtoffer om informatie over portemonnees en wachtwoorden te verkrijgen.
 15. Gebruik van malware om geheime sleutels van het slachtoffer te onderscheppen, waardoor toegang wordt verkregen tot de zaadzin.

Beschrijving doelmodus

Dus waarom is het nuttig voor een gebruiker om een ​​versie van dit programma te kopen en de massale zoekmodus te gebruiken? Het antwoord is eenvoudig. Het programma maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om een ​​groot aantal zaadzinnen te analyseren en te scannen die verband houden met Bitcoin-portefeuilles. Hierdoor kan het programma portemonnees met resterende Bitcoins vinden, die de gebruiker vervolgens in zijn eigen portemonnee kan opnemen.

Na voltooiing van het programma “AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC” in de modus voor het genereren van bulk-seedphrases, beschikt u over een “Output”-bestand met meerdere veronderstelde seed-phrases voor verschillende Bitcoin-wallets. Om de inhoud van dit bestand te gebruiken en toegang te krijgen tot het beschikbare geld in deze portemonnees, volgt u deze stappen:

In bulkgeneratiemodus:

 • Open het bestand “AI_Wallets_Seed.log” in de map “Output” en bekijk de lijst met zaadzinnen die door het programma zijn gegenereerd.
 • Selecteer de gewenste zaadzin die u wilt gebruiken. Dit kan een zin zijn voor uw eigen Bitcoin-portemonnee of voor de portemonnee van iemand anders.
 • Installeer bitcoin-portemonneesoftware met behulp van de gevonden zaadzin, bijvoorbeeld de toepassing "Electrum". Lees de instructies voor de software om te leren hoe u een nieuwe portemonnee kunt toevoegen met behulp van de zaadzin, of bekijk een video-tutorial op het YouTube-kanaal. Het vinden ervan zal niet moeilijk zijn als u een gewone zoekopdracht met de programmanaam gebruikt.
 • Nadat u de portemonnee aan de software hebt toegevoegd, heeft u toegang tot het geld dat aan die portemonnee is gekoppeld. Bestudeer de software-instructies om te leren hoe u bitcoins van deze portemonnee naar een andere kunt overbrengen (een zeer eenvoudige methode om nummers te verbergen waar maar weinig mensen van op de hoogte zijn. Voor Premium-gebruikers van het programma worden de instructies als bonus verstrekt).

Als u de “AI_Target_Search_Mode” gebruikt:

 • Open het door het programma gegenereerde bestand in de map "Output" en zoek de lijst met geheugensteuntjes bestaande uit 12 woorden.
 • Geef aan of u bekend bent met woorden uit de lijst of dat u denkt dat deze voorkomen in de geheugensteun waarnaar u op zoek bent. Zo ja, voer ze dan vol vertrouwen in het betreffende invoerveld in de programma-interface in.
 • Start het programma “AI_Seed Phrase Finder & BTC balance checker Tool voor Windows PC” in “AI_Target_Search_Mode”. Voer bekende of veronderstelde woorden in als invoer.
 • Het programma zal honderdduizenden of zelfs miljarden mogelijke combinaties van geheugensteuntjes doorzoeken en analyseren om degene te vinden waarnaar u op zoek bent, zonder veel tijd in beslag te nemen.
 • Wanneer het programma een geheugensteuntje vindt dat aan de gespecificeerde criteria voldoet, zal het deze op het scherm weergeven en naar het tekstbestand “Target_FinderGen.log” schrijven dat zich in de map “Output” bevindt. U kunt deze geheugensteun gebruiken om de bijbehorende Bitcoin-portemonnee te herstellen en toegang te krijgen tot het geld dat erin zit.

Houd er rekening mee dat het illegaal is om gevonden zaadzinnen te gebruiken zonder toestemming van de eigenaren. Het wordt aanbevolen om het programma “AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC” alleen te gebruiken voor legitieme doeleinden en met schriftelijke toestemming van de eigenaar van de Bitcoin-portemonnee.

Gemakkelijke manier om verloren BTC-portefeuilles te vinden met AI-zaadzinzoeker

Waarom is het zoveel gemakkelijker om de geheugensteun van Bitcoin met AI te kraken dan om de privésleutel te kraken?

Als het gaat om het kraken van de geheugensteun van Bitcoin in plaats van het met brute kracht raden van de privésleutel, is de eerste optie aanzienlijk eenvoudiger vanwege de aard van AI-aanvallen. Hoewel beide benaderingen de detectie van gevoelige informatie omvatten, verschillen de specifieke kwetsbaarheden en aanvalsvectoren aanzienlijk.

Een Bitcoin-ezelsbruggetje, ook wel een zaadzin genoemd, is een lijst met woorden die worden gebruikt om de privésleutel en openbare adressen van een portemonnee te genereren. Het biedt een handige en intuïtieve manier om portemonnees te back-uppen en te herstellen. Deze aanpak heeft echter inherente nadelen vergeleken met het volledig raden van privésleutels.

1. Duur en moeilijkheidsgraad:

De Electrum portemonnee Bitcoin geheugensteuntje bestaat meestal uit 12 woorden geselecteerd uit een bekende lijst. Deze beperkte woordenpool stelt de AI-algoritmen in staat om alle mogelijke combinaties opnieuw te berekenen en deze te controleren op mogelijke portemonnee-matches en de zaadzinnen voor deze portemonnees op te nemen in het tekstbestand “AI_Wallets_Seed.log”.

Aan de andere kant is de privésleutel een willekeurig getal van 256 bits, dat een vrijwel oneindig aantal mogelijkheden biedt. Het raden van een privésleutel impliceert het controleren van alle mogelijke waarden in deze enorme sleutelruimte, waarvoor veel meer rekenkracht nodig is. Daarom hebben de ontwikkelaars van het programma “AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC” gekozen voor een meer optimale methode om toegang te krijgen tot vergeten Bitcoin-wallets via een Phrase Seed, wat veel effectiever is dan proberen een privé-account te genereren. sleutel tot een Bitcoin-adres volgens vooraf ingestelde criteria voor verwerking door kunstmatige intelligentie.

2. Door de mens gemaakte sjablonen:

Mensen hebben de neiging onbedoeld patronen en vooroordelen te volgen bij het maken van geheugensteuntjes. Ze kunnen bijvoorbeeld woorden selecteren die conceptueel gerelateerd zijn of opeenvolgend in een woordenlijst voorkomen. AI-algoritmen gebruiken dit ook als sjablonen, waardoor de zoekruimte aanzienlijk wordt verkleind, waardoor het gemakkelijker wordt om matches te vinden.

Privésleutels worden daarentegen gegenereerd met behulp van cryptografische algoritmen die willekeurige getallen creëren, wat een veiliger en onvoorspelbaarder resultaat oplevert. Het ontbreken van door mensen gemaakte patronen maakt het voor AI veel moeilijker om de waarde van een privésleutel te ontcijferen of te voorspellen.

3. Computerbronnen:

Aanvallen op kunstmatige intelligentie maken gebruik van de kracht van moderne GPU's en cloud computing-bronnen om snel een groot aantal potentiële zaadzinnen te doorzoeken, wat het proces van het hacken van een Bitcoin-portemonnee aanzienlijk versnelt met behulp van de AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool voor Windows PC , waardoor het vele combinaties per seconde kan testen, wat de kansen aanzienlijk vergroot om de door de gebruiker van het programma gewenste match te vinden.

Aan de andere kant vereist het opsommen van een privésleutel enorme rekenkracht en tijd. Zoals eerder vermeld, heeft een privésleutel een enorme sleutelruimte, waardoor het rekenkundig onmogelijk wordt om binnen een redelijke tijd een uitgebreide zoekopdracht uit te voeren.

Tenslotte
Het hacken van Bitcoin-ezelsbruggetjes met behulp van kunstmatige intelligentie is gemakkelijker vergeleken met het bruut forceren van privésleutels vanwege hun kortere en minder complexe aard, de aanwezigheid van door mensen gegenereerde sjablonen en de aanwezigheid van aanzienlijke computerbronnen. Het is belangrijk dat gebruikers zich bewust zijn van deze kwetsbaarheden en aanvullende maatregelen nemen om de veiligheid van hun Bitcoin-portemonnee te garanderen.

 

De rol van kunstmatige intelligentie in de AI Seed Phrase Finder?

De AI Seed Phrase Finder-tool en BTC-saldochecker voor Windows PC bevatten kunstmatige intelligentie (AI) om de efficiëntie van het vinden van geheugensteuntjes exclusief voor Bitcoin-portefeuilles met een positief rekeningsaldo te verbeteren. De belangrijkste taak van dit programma is het identificeren en filteren van duidelijk onnodige zaadzinnen, waardoor het zoekproces wordt geoptimaliseerd en de algehele prestaties worden verbeterd.

De kracht van AI ligt in het vermogen om te leren en zich aan te passen op basis van patronen en data-analyse. Met behulp van geavanceerde algoritmen kunnen de AI Seed Phrase Finder-tool en de BTC-balanschecker snel een groot aantal zaadzinnen analyseren en bepalen welke waarschijnlijk verband houden met Bitcoin-portefeuilles met een saldo groter dan nul.

Dankzij een combinatie van machinaal leren en neurale netwerken kan AI in deze tool verschillende patronen en kenmerken herkennen die vaak voorkomen in legitieme bitcoin-portefeuilles. Deze patronen omvatten specifieke woorden, zinsdelen en combinaties van symbolen die doorgaans in basiszinnen worden gebruikt, evenals andere belangrijke factoren zoals portefeuilleadressen en transactiegeschiedenis.

De AI Seed Phrase Finder-tool en de BTC-balanscontrole maken gebruik van een scoresysteem dat een waarschijnlijkheidsscore toewijst aan elke zaadzin op basis van de waarschijnlijkheid dat deze wordt geassocieerd met een bitcoin-portemonnee met een positief rekeningsaldo. De AI leert voortdurend van nieuwe gegevens en past de scorecriteria aan, waardoor deze in de loop van de tijd nauwkeuriger worden.

Door duidelijk onnodige beginzinnen eruit te filteren, zoals willekeurige woordcombinaties of zinsdelen die niet overeenkomen met de verwachte patronen, beperken de AI Seed Phrase Finder-tool en de BTC-balanschecker de zoekruimte aanzienlijk. Hierdoor kunnen gebruikers zich concentreren op basiszinnen waarvan de kans groter is dat ze positieve resultaten opleveren, waardoor tijd en middelen worden bespaard.

Het is belangrijk op te merken dat de AI Seed Phrase Finder-tool en de BTC-balanscontrole geen succesvolle hack van Bitcoin-wallets garanderen. Het doel is om gebruikers te helpen de zoektocht naar geheugensteuntjes te beperken die waarschijnlijker geassocieerd worden met Bitcoin-portefeuilles met een positief saldo. De tool moet op verantwoorde en ethisch verantwoorde wijze worden gebruikt en moet voldoen aan alle wettelijke en ethische normen met betrekking tot cyberbeveiliging en het beheer van digitale activa.

Het is belangrijk op te merken dat de integratie van kunstmatige intelligentie in de AI Seed Phrase Finder-tool en de BTC-balanscontrole een revolutie teweegbrengt in het proces van het vinden van geheugensteuntjes exclusief voor bitcoin-portefeuilles met een saldo groter dan nul. Het vermogen van AI om duidelijk onnodige beginzinnen eruit te filteren verhoogt de efficiëntie en effectiviteit van de tool, waardoor gebruikers een waardevolle hulpbron krijgen bij hun inspanningen om hun bitcoin-activa te beheren en te beschermen.

hack bitcoin-zaadzin met AI

Je kunt het programma in actie zien en de resultaten die het genereert in deze korte en lange video's, die het hele proces laten zien van het zoeken naar zaadzinnen voor bitcoin-portefeuilles met positieve saldi. De video toont de functionaliteit van het programma in drie AI-zoekmodi en biedt een visuele vergelijking van de drie programmaversies op basis van het type licentie.

U kunt ook in detail bestuderen en persoonlijk alle basiszinnen dubbel controleren die te zien zijn in deze opnamevideo op volledig scherm, waarin de werking van het programma wordt gedemonstreerd.

Zoals eerder vermeld, werkt het AI Seed Phrase Finder-programma in de volgende twee modi:

AI-modus ontworpen voor massageneratie en daaropvolgende validatie van zaadzinnen voor echte bitcoin-portefeuilles. Daarna filtert de “checker”-module de zaadzinnen uit de lijst die is ontvangen van de “validator”-module en schrijft een lijst met zaadzinnen naar een tekstbestand voor portemonnees met een saldo groter dan nul. Deze modus is ook beschikbaar in de Light-versie van het programma, die minimale hulprekenkracht gebruikt van servers die worden gebruikt om de werking van het AI Seed Phrase Finder-project te garanderen.

AI-modus van de AI-zaadzinzoekerzoekresultaten voor de premiumversie van het programma voor het zoeken naar geheugensteuntjes

Doelmodus is beschikbaar voor gebruikers die een geldige licentiesleutel hebben voor de Premium-functie, die wordt gebruikt om te zoeken naar de volledige beginzin voor een Bitcoin-portemonnee die moet worden hersteld, waarbij slechts een deel van de geheugenzin bestaat uit verschillende woorden in de juiste volgorde of een deel van de woorden in welke volgorde dan ook. Beide zoekvoorwaarden kunnen worden gecombineerd tot één om het proces van het vinden van de benodigde beginzin te versnellen als de gebruiker van het programma bijvoorbeeld slechts een deel van de woorden in de juiste volgorde kent en een deel van de woorden in een willekeurige volgorde. . Om het zoekproces naar een dergelijke geheugensteun te versnellen, wordt aanbevolen om het Bitcoin-portemonnee-adres op te geven dat moet worden hersteld (het saldo van het opgegeven Bitcoin-adres moet groter zijn dan nul).

Beschrijving van de AI Seed Phrase Finder-interface van het programma

Nadat u het programmaarchief hebt uitgepakt, volgt u eenvoudige instructies om het programma te starten. Zorg ervoor dat u een actieve internetverbinding heeft, aangezien het noodzakelijk is om de geldigheid van de licentiesleutel te controleren. Om dit te doen, volgt u deze stappen:

 1. Voer AISeedFinder.exe uit.
 2. Register. Gebruik uw Telegram-gebruikersnaam als login.
 3. Maak een sterk wachtwoord: gebruik hoofdletters, kleine letters en cijfers.
 4. Open het bestand: License key.txt en kopieer de code.
 5. Voer de licentiesleutelcode voor het programma in.

Het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord bij het starten van een programma is noodzakelijk voor gebruikersauthenticatie en het garanderen van de veiligheid van programmatoegang. Dit zorgt ervoor dat alleen geregistreerde gebruikers toegang hebben tot de functionaliteit en de resultaten van het programma. Het is ook nodig voor gebruikersauthenticatie en het voorkomen van ongeautoriseerde toegang tot het programma. Dit voegt een extra beschermingsniveau toe en garandeert de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens.

Na voltooiing van de autorisatieprocedure wordt de hoofdinterface van het programma geopend, bestaande uit drie vensters waarmee u de werking van het programma kunt controleren. Dit zijn 3 logmonitoringvensters voor de AI_Generator-, AI_Validator- en Checker BTC-saldomodules. De programma-interface bevat ook indicatoren van de internetverbinding met servers, een voortgangsbalk voor het laden van de benodigde gegevens en module-updates, contactpersonen voor ondersteuningsservices, het huidige licentietype en een menu met enkele gebruiksvriendelijke instellingen. Elk van de modulewerklogboeken: generator, validator en checker kunnen worden geopend en bekeken met behulp van de knop "Openen" die zich respectievelijk naast elk modulevenster bevindt.

In het AI Seed Phrase Finder met BTC-balanscontroletool voor Windows PC-programma werken de eerder genoemde modules als volgt:

 1. Genereren van zaadzinnen: het programma maakt gebruik van AI-algoritmen om massaal woorden uit de tekst te genereren BIP-39 woordenboek, waaruit de zaadzinnen bestaan. Dit gebeurt op afgelegen high-tech apparatuur, die hoge prestaties en operationele efficiëntie garandeert (meer details zullen later worden geschreven).
 2. Validatie van zaadzinnen: De gegenereerde geheugenzinnen worden vervolgens gecontroleerd op hun juistheid en overeenstemming met het “bitcoin zaadzin”-formaat. Dit maakt het uitsluiten van onjuist gegenereerde zaadzinnen mogelijk en vergroot de kans op het vinden van echte bitcoin-portefeuilles.
 3. Saldocontrole: Na het valideren van de startzin wordt deze door een checker gecontroleerd op een positief saldo op de overeenkomstige Bitcoin-wallets. Het programma maakt hiervoor gebruik van openbare blockchain-gegevens, die informatie bevatten over de saldi van alle Bitcoin-adressen. Hierdoor kunt u bepalen of er geld in de portemonnee zit dat is gekoppeld aan de gegenereerde zaadzin.

Het is belangrijk op te merken dat de hoofdbewerkingen worden uitgevoerd op externe apparatuur en niet op uw computer. Uw computer ontvangt de resultaten van het programma op gecodeerde servers en geeft deze na decodering in realtime weer in de bijbehorende logbestanden. Dit vermindert de belasting van uw computer aanzienlijk en zorgt voor een efficiënte gegevensverwerking.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens te garanderen, worden alle verzonden gegevens tussen uw computer en externe apparatuur gecodeerd met behulp van speciale coderingsalgoritmen. Dit garandeert dat uw gegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang en onderschepping, zoals gedetailleerd beschreven aan het einde van dit artikel.

Het is belangrijk op te merken dat de AI Seed Phrase Finder & BTC-balanscontroletool de resultaten van de werking van de module naar niemand verzendt. Alle gegevens blijven alleen op uw computer en kruisen niet met andere programmagebruikers. Er wordt geen informatie verzonden naar externe servers of cloudopslag. Alle moduleresultaten blijven strikt privé en alleen voor u toegankelijk.

Beschrijving van de belangrijkste elementen van de programma-interface met logs: generator, validator, checker.

Voor gemakkelijke en betrouwbare registratie van het werk van de computerservers van de AI-zaadzinzoeker en het huidige resultaat van de werking van de module, worden geavanceerde technieken en methoden gebruikt. Dit is hoe het werkt:

 1. Multithreading: het programma-algoritme beheert computerservers en programmamodules efficiënt door ze allemaal in een afzonderlijke thread uit te voeren. Dit maakt parallelle uitvoering van verschillende taken mogelijk, zoals het genereren van zaadzinnen, validatie en het controleren op positieve saldi. Dit maximaliseert het efficiënte gebruik van serverbronnen en verkort de uitvoeringstijd van de bewerking.
 2. Asynchronie: Om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en serverbewerkingen uit te voeren, wordt een asynchrone programmeermethode gebruikt. Hierdoor kunnen meerdere taken tegelijkertijd worden uitgevoerd zonder de hoofdprogrammathread te blokkeren. De module voor het genereren van geheugenzinnen werkt bijvoorbeeld asynchroon en genereert zaadzinnen parallel met andere noodzakelijke bewerkingen. Als gevolg hiervan worden de prestaties van het programma aanzienlijk verbeterd en wordt de wachttijd voor resultaten verkort.
 3. Logboekregistratie: Er worden speciale logboekbibliotheken gebruikt om programmalogboeken vast te leggen. Met deze bibliotheken kan informatie worden vastgelegd over de werking van het programma, inclusief gegenereerde beginzinnen, validatieresultaten en positieve saldocontroles. Logboeken worden opgeslagen in tekstbestanden in de map “output”. Hierdoor kan de gebruiker het logboek op elk gewenst moment bekijken en een lijst zien met zaadzinnen die zijn gegenereerd als resultaat van de werking van het programma.
 4. Buffering: Buffering wordt gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te verwerken. De resultaten van de geheugenzingenerator worden bijvoorbeeld tijdelijk opgeslagen in een buffer en vervolgens in batches naar de programmalog geschreven, terwijl ze ook worden doorgegeven aan de validator en vervolgens aan de zaadzincontrole. Dit optimaliseert de programmaprestaties en vermindert de serverbelasting.
 5. Monitoring: Het monitoringsysteem wordt gebruikt om de huidige status van het programma en de servers te volgen, waardoor de gebruiker realtime statistieken van programmabewerkingen kan weergeven, zoals het genereren van zaadzinnen en validatiesnelheden, en de huidige resultaten van modulebewerkingen kan volgen . Dit helpt om snel op eventuele problemen te reageren en naadloze programmaprestaties te garanderen.

Al deze technieken en methoden maken een effectieve monitoring van de prestaties van de AI-computerservers mogelijk en een naadloze registratie van de activiteiten van het AI Seed Phrase Finder Tool-programma, waardoor de gebruiker op elk gewenst moment het logboek kan bekijken en een lijst met gegenereerde zaadzinnen kan zien. bijgewerkt over de huidige status van de activiteiten van het programma.

Hoe het proces van het vinden van geheugensteuntjes voor BTC-portefeuilles werkt met AI Seed Phrase Finder

De eerste stap in het AI Seed Phrase Finder-programma is het optimaliseren van het proces voor het genereren van zaadzinnen. In plaats van alle mogelijke combinaties van woorden uit een woordenboek op te sommen, gebruikt het programma een AI-model dat de meest waarschijnlijke combinaties van woorden voorspelt waaruit een geldig geheugensteuntje zou moeten bestaan. Het model is gebaseerd op de bestudeerde afhankelijkheden tussen bekende zaadzinnen en Bitcoin-wallets, waardoor het aantal combinaties dat door de gebruiker moet worden gecontroleerd bij gebruik van de ‘klassieke Brute Force-methode’ wordt verminderd.

Bovendien maakt de AI Seed Phrase Finder gebruik van parallelle gegevensverwerking om het proces te versnellen: de taak wordt opgedeeld in meerdere delen die tegelijkertijd op verschillende servers worden verwerkt. Dit verkort de uitvoeringstijd van de taak aanzienlijk en verbetert de efficiëntie van het programma aanzienlijk.

Het optimaliseren van het kunstmatige intelligentiemodel is een andere belangrijke stap in het algoritme van het AI Seed Phrase Finder-programma, omdat de AI de parameters van het model optimaliseert om de snelheid en efficiëntie te verbeteren. In sommige gevallen moet het programma mogelijk lichtere modellen gebruiken en andere optimalisatiemethoden toepassen om het gegevensverwerkingsproces te versnellen. Dit wordt verderop in hetzelfde artikel gedetailleerder beschreven.

AI Seed Phrase Finder maakt gebruik van vooraf getrainde modellen, waardoor tijd en computerbronnen worden bespaard die nodig zijn om een ​​model helemaal opnieuw te trainen. Vooraf getrainde modellen zijn al getraind op een grote hoeveelheid gegevens, waardoor een hoge nauwkeurigheid wordt gegarandeerd bij het voorspellen van de juiste woordcombinaties in basiszinnen en de workflow van het programma wordt versneld.

Een van de belangrijkste kenmerken van AI Seed Phrase Finder is het gebruik van verschillende machine learning-algoritmen en -methoden. Zo kan het programma indien nodig gebruik maken van genetische algoritmen om effectief de ruimte van mogelijke woordcombinaties te verkennen en de meest geschikte opties te selecteren. Hierdoor wordt het mogelijk om in de kortst mogelijke tijd optimale resultaten te behalen.

Voor gedistribueerd computergebruik en de uitvoering van taken op meerdere servers maakt AI Seed Phrase Finder gebruik van krachtige raamwerken zoals Apache Spark en TensorFlow. Hierdoor kunnen taken in meerdere delen worden verdeeld en gelijktijdig op meerdere servers worden uitgevoerd, waardoor de programmaprestaties aanzienlijk worden verbeterd.

Een belangrijk onderdeel van het AI Seed Phrase Finder-project is het gebruik van gespecialiseerde hardware met grafische verwerkingseenheden (GPU's) om berekeningen te versnellen. Deze processors hebben een hoog rekenvermogen en een enorm potentieel voor het verwerken van parallelle berekeningen. Hierdoor kan het programma snel grote hoeveelheden gegevens analyseren en verwerken, waardoor de tijd die nodig is voor het uitvoeren van taken zoals het genereren, zoeken en valideren van zaadzinnen voor portemonnee-adressen wordt verkort.

Het gebruik van cloudservers is een ander belangrijk aspect van de absolute superioriteit van het AI Seed Phrase Finder-programma ten opzichte van vergelijkbare software die op internet te vinden is en alleen op de pc van de gebruiker werkt (zonder extra apparatuur te gebruiken, kan de gebruiker weken of zelfs maanden doorbrengen zoeken naar de gewenste zaadzinnen voor echte BTC-portefeuilles). Cloudservers bieden flexibiliteit en schaalbaarheid van bronnen, waardoor efficiënt gebruik van de rekenkracht mogelijk is om een ​​grote hoeveelheid gegevens te verwerken. Als gevolg hiervan gebruikt het programma een groot aantal servers voor parallelle gegevensverwerking, wat leidt tot maximale snelheid bij het vinden van de juiste zaadzin, gebaseerd op de door de gebruiker opgegeven zoekcriteria (dit is in de eerste plaats nodig om de werking van het programma in de doelzoekmodus te garanderen ).

Realtime proces voor het vinden van zaadzinnen voor verloren BTC-portemonnees met de AI Seed Phrase Finder-tool

AI Seed Phrase Finder is een krachtige tool die wiskundige algoritmen en AI-methoden combineert, evenals gespecialiseerde apparatuur, waaronder cloudservers met GPU, om maximale efficiëntie en hoge snelheid te bereiken bij het zoeken en verifiëren van zaadzinnen op geldigheid en positieve balans met behulp van meerdere gelijktijdige verzoeken naar de blockchain vanaf verschillende servers.

Met dit programma kunt u snel de verloren toegang tot uw digitale activa terugkrijgen, zelfs als u slechts een deel van de beginzin kent (bijvoorbeeld als u slechts de helft van het papier hebt waarop de hele beginzin is geschreven, of als een deel van de beginzin De tekst van de geheugensteun is beschadigd en kan op geen enkele manier worden geïdentificeerd).

Voor een vereenvoudigd begrip van het werkingsschema van het programma is het de moeite waard om de belangrijkste termen te benadrukken:

 

 • Algoritme – dit wordt een duidelijke reeks acties genoemd, waarvan de uitvoering leidt tot het bereiken van een verwacht resultaat. Simpel gezegd is het een reeks instructies voor een programma die mechanismen bevat voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Deze term wordt veel gebruikt in de computerwetenschappen en computerprogramma's;
 • Methodologie – is een reeks acties die moeten worden ondernomen om een ​​bepaald probleem op te lossen of een specifiek doel te bereiken.

Het is ook belangrijk op te merken dat cryptocurrency niet in portemonnees wordt opgeslagen. Alle informatie wordt vastgelegd in de blockchain. Zelfs als de toegang tot de portemonnee verloren gaat, zullen de gegevens waarop het geld kan worden gebruikt nog steeds worden opgeslagen in de gedeelde digitale keten, en kan controle over digitale activa worden verkregen met behulp van een zaadzin.

Vanaf hier komt de term ‘zaadzin’. Dit is een combinatie van tekens die worden gebruikt om de toegang tot een portemonnee te herstellen. We hebben het over een reeks van 12 woorden die een privésleutel openen. Voor het raden wordt een lijst van 2048 Engelse woorden gebruikt, die worden gegeven in het document Bitcoin Improvement Proposal 3 (BIP39-standaard – later meer over het werken ermee). Dit formaat wordt gebruikt in alle populaire cryptocurrency-portefeuilles, inclusief bitcoin-portefeuilles, zoals Electrum.

De zaadzin wordt op het apparaat van de gebruiker aangemaakt bij het registreren van een portemonnee. Het blijft gedurende de hele levensduur van de cryptocurrency-portemonnee onveranderd. Tegelijkertijd zijn de woorden uit het BIP39-woordenboek niet verbonden door een gemeenschappelijke wortel en zijn ze niet gerelateerd aan de eerste 4 tekens. Daarom wordt de kans om ze te raden of te raden aanzienlijk verminderd.

Een geheugensteuntje is niet zomaar een willekeurige reeks woorden. Om toegang te krijgen, moet u alle woorden in een specifieke volgorde invoeren: de volgorde waarin deze oorspronkelijk zijn gemaakt. Het AI Seed Phrase Finder-programma voert een complexe selectie van deze zaadzinnen uit, waardoor toegang wordt verkregen tot de verloren portemonnee van gebruikers. Het mechanisme maakt gebruik van geavanceerde algoritmen en methoden, waardoor het alle beschikbare moderne middelen kan inzetten om het resultaat te bereiken.

Hoofdalgoritme voor de werking van het AI Seed Phrase Finder-programma

Het werkingsalgoritme van de AI Seed Phrase Finder impliceert het gebruik van verschillende technieken voor het genereren van geheugensteuntjes met behulp van kunstmatige intelligentie en het filteren van portemonnees zonder saldo. Het is noodzakelijk om enkele kenmerken van het programma te benadrukken:

 • Optimalisatie van het genereren van zaadzinnen. In plaats van alle mogelijke combinaties van woorden uit het woordenboek te doorlopen, gebruikt het programma een AI-model dat de meest waarschijnlijke reeksen voorspelt. Het leert bekende afhankelijkheden tussen zaadzinnen en bitcoin-portefeuilles. Dit maakt het mogelijk het aantal herhaalde combinaties te verminderen.
 • Parallelle verwerking. De taak is opgedeeld in verschillende delen, die tegelijkertijd op verschillende servers worden verwerkt. Hierdoor kunnen bronnen worden geoptimaliseerd en kunnen ‘door de gebruiker vereiste’ zaadzinnen sneller worden gevonden.
 • Optimalisatie van kunstmatige intelligentie. Het programma past het gebruikte model aan, rekening houdend met de parameters van de taak. Afhankelijk van de mate van complexiteit kunnen vereenvoudigde berekeningen en aanvullende gegevensverwerkingsmethoden worden gebruikt.
 • Deze unieke software maakt gebruik van vooraf getrainde modellen. Hierdoor kan de tijd die nodig is voor de gegevensverwerking worden verkort en kan het proces van het genereren van startzinnen op basis van reeds geteste AI-modellen worden versneld.
 • Om hoge snelheidsprestaties te garanderen, maakt het AI Seed Phrase Finder-programma gebruik van externe servers met grafische verwerkingseenheden (GPU's), die toegang bieden tot meer kracht en in staat zijn om efficiënt parallelle berekeningen uit te voeren, in tegenstelling tot centrale verwerkingseenheden (CPU's).
 • Het servergedeelte van deze software integreert de gedistribueerde systemen Apache Hadoop en Apache Spark). Dit maakt de implementatie van frase-opsomming op meerdere knooppunten tegelijkertijd mogelijk, waardoor de rekenlast wordt verdeeld.
 • Het gebruik van cloudservers. Dit zorgt voor flexibiliteit en schaalbaarheid van het systeem. Het programma kan indien nodig meerdere servers gebruiken voor parallelle gegevensverwerking (vooral belangrijk voor snelle prestaties in de doelzoekmodus).

Met behulp van innovatieve benaderingen en kunstmatige intelligentie versnelt het AI Seed Phrase Finder-programma het proces van het genereren en valideren van zaadzinnen. Het implementeren van deze technologie vergt veel minder tijd en zorgt tegelijkertijd voor een grotere rekennauwkeurigheid. Het programma werkt op basis van een revolutionair algoritme, dat de taak in fasen verdeelt voor maximale efficiëntie. Gewone software die met verouderde algoritmen is gemaakt, kan niet dezelfde resultaten opleveren als het AI Seed Phrase Finder-programma. Gezien de complexiteit van het genereren van geheugensteuntjes, is het praktisch onmogelijk om ze te vinden zonder een zelflerend model op een gewone pc met behulp van de programma's die al wijdverspreid zijn op internet.

Algoritme voor de werking van het AI Seed Phrase Finder-programma

Basismethoden voor gegevensverwerking door het AI Seed Phrase Finder-programma voor het vinden van zaadzinnen voor portemonnees met “positieve” saldi

Om zaadzinnen, privé- en openbare sleutels te vinden, gebruikt AI Seed Phrase Finder verschillende methoden op basis van kunstmatige intelligentie-technologieën die met succes complexe automatische berekeningen uitvoeren zonder tussenkomst van de gebruiker, zoals:

 • Genetische algoritmes;
 • Machinaal leren;
 • Genetische programmering.

Ook is er een uitgebreide lijst met hulptechnieken die bij het rekenproces worden toegepast. Voor de duidelijkheid worden ze hieronder allemaal beschreven. Het programma combineert en integreert verschillende methoden op basis van de complexiteit van de taak en de specifieke parameters en zoekvoorwaarden.

Genetisch algoritme AI en zijn rol bij het genereren van zaadzinnen

Het genetische algoritme is een heuristische optimalisatiemethode. Het is gebaseerd op de principes van natuurlijke selectie en populatie-evolutie. Het gebruik van genetische algoritmen maakt het mogelijk willekeurige combinaties van zaadzinnen te genereren, de kwaliteit ervan te evalueren op basis van vooraf gedefinieerde criteria en de populatie efficiënt te itereren voor verdere selectie van geheugenzinnen om de toegang tot Bitcoin-portefeuilles met potentieel niet-nul-saldi te herstellen. De workflow van deze methode ziet er als volgt uit:

 • Er wordt een “willekeurige populatie van zaadzinnen” gecreëerd, die bepaalde combinaties van woorden vertegenwoordigt. Deze combinaties worden genotypen genoemd. Vervolgens wordt elk genotype geëvalueerd op basis van een criterium zoals het hebben van een positief saldo in de portemonnee.
 • Bij de volgende stap worden de beste genotypen geselecteerd op basis van hun evaluaties. Dit gebeurt met behulp van ‘selectieoperatoren’ die de voorkeur geven aan genotypen met hogere beoordelingen.
 • Dan komt de crossover-operatie, waarbij de geselecteerde genotypen worden gecombineerd om een ​​nieuwe generatie genotypen te creëren. In dit proces vindt er een uitwisseling van genetische informatie tussen genotypen plaats, waardoor nieuwe combinaties van zaadzinnen kunnen worden verkregen. Na de cross-over vindt de ‘mutatie’-operatie plaats, die willekeurig enkele genen in de genotypen van de nieuwe generatie wijzigt. Dit helpt diversiteit te introduceren en meer mogelijke combinaties van geheugensteuntjes te verkennen.

Het proces van mutatie en cross-over wordt verschillende keren herhaald, waardoor nieuwe generaties genotypen ontstaan. Elke generatie wordt geëvalueerd en de beste genotypen worden doorgegeven aan de volgende generatie. Het AI-algoritme gaat door met zijn berekeningen totdat aan de gespecificeerde stopvoorwaarden is voldaan. Dit is nodig om een ​​bepaald aantal woordcombinaties te vinden. Het genetische algoritme maakt het mogelijk geldige zaadzinnen te verkrijgen die de toegang tot ‘veelbelovende’ portefeuilles met ‘niet-nul-saldi’ ‘ontgrendelen’.

Een voorbeeld van het genetische algoritme dat aan het werk is tijdens het genereren van zaadzinnen door het programma:

 • Stel dat er op de server een databasepopulatie van 100 miljoen willekeurig gegenereerde basiszinnen wordt aangemaakt, gecombineerd met de woorden in het BIP-39-woordenboek. Het programma moet een reeks woorden vinden die toegang tot een Bitcoin-portemonnee met een positief saldo ontgrendelt.
 • In de eerste fase van de berekening wordt elke zin uit deze database geëvalueerd volgens het opgegeven criterium: namelijk het saldo van de portemonnee waartoe de combinatie van 12 woorden toegang geeft. De mogelijke waarden van het portemonneesaldo kunnen alleen ‘positief’ of ‘nul’ zijn.
 • Vervolgens selecteert het algoritme de ‘beste’ geheugensteuntjes met positieve saldi om te kruisen. Laten we bijvoorbeeld twee beste zaadzinnen nemen en deze kruisen, waarbij we delen van de genotypen uitwisselen.

Na het kruisen vindt de mutatieoperatie plaats, waarbij sommige genen in de nieuwe genotypen willekeurig worden veranderd. Een van de beginzinnen kan bijvoorbeeld willekeurig het ene willekeurige woord vervangen door een ander. Zo creëert het programma een nieuwe generatie geheugensteuntjes, die worden geëvalueerd door AI-algoritmen op basis van het saldo van de portemonnee. De beste geheugensteuntjes worden doorgegeven aan de volgende generatie en het proces wordt opnieuw herhaald. Het startpunt van de programmamodule sinds de lancering ervan is de validatie van een reeks nieuwe zaadzinnenpopulaties, geselecteerd door een genetisch algoritme voor het testen van de nieuwe populatie geheugenzinnen.

Genetisch algoritme AI en zijn rol bij het genereren van zaadzinnen

De rol van machine learning-methoden in het AI Seed Phrase Finder-programma

Methoden voor machinaal leren, zoals neurale netwerken of algoritmen voor versterkend leren, worden gebruikt om modellen te creëren die “de juiste beginzinnen kunnen voorspellen” op basis van beschikbare gegevens.

Het proces van het trainen van het model begint met een dataset met bekende geldige geheugensteuntjes en de bijbehorende portefeuillesaldi. Deze gegevens zijn onderverdeeld in trainings- en testsets.

Er wordt een neuraal netwerk gecreëerd met behulp van lagen neuronen die invoergegevens, zoals zaadzinwoorden, gebruiken en een voorspelling uitvoeren (vermoedelijk het portemonnee-saldo). Neuronen in de lagen zijn verbonden door ‘gewichten’ die bepalen in welke mate elk neuron invloed heeft op de volgende laag.

Tijdens het trainingsproces worden de “gewichten van het neurale netwerk” zodanig aangepast dat de voorspellingsfout wordt geminimaliseerd. Dit wordt bereikt door het optimaliseren van de verliesfunctie, die het verschil meet tussen voorspelde en werkelijke waarden.

Nadat de modeltraining is voltooid, kan deze worden gebruikt om portefeuillesaldi die niet nul zijn te voorspellen op basis van nieuwe startzinnen. Als we bijvoorbeeld een nieuwe geheugensteun hebben gegenereerd, kan een dergelijk model het waarschijnlijke positieve saldo van de portemonnee voorspellen.

Voorbeeld: Laten we zeggen dat we een dataset hebben die bestaat uit zaadzinnen en de bijbehorende portefeuillesaldi. We hebben deze gegevens opgesplitst in een trainingsset (80% van de gegevens) en een testset (20% van de gegevens).

We creëren een neuraal netwerk met meerdere lagen neuronen. De invoerlaag neemt zaadzinwoorden, verborgen lagen verwerken deze gegevens en de uitvoerlaag voorspelt dat het portefeuillesaldo groter zal zijn dan nul.

Vervolgens trainen we het model door de trainingsdataset als invoer in te voeren en de gewichten van het neurale netwerk aan te passen om voorspellingsfouten te minimaliseren. We herhalen dit proces verschillende keren met behulp van een optimalisatiemethode zoals stochastische gradiëntafdaling.

Na voltooiing van de modeltraining testen we de nauwkeurigheid ervan op een testdataset. We voeden de testdataset als input voor het model en vergelijken de voorspelde saldi met de werkelijke waarden. Het model voorspelt bijvoorbeeld een waarschijnlijk ‘positief’ portemonneesaldo voor een startzin en vergelijkt dit met het werkelijke saldo in de Bitcoin-portemonnee.

Toepassing van genetische programmering in AI Seed Phrase Finder

Genetisch programmeren is een methode die genetische algoritmen gebruikt om AI-generatormoduleprogramma's te ontwikkelen die nieuwe zaadzinnen kunnen creëren. Deze methode maakt het automatisch genereren en verbeteren van bestaande zaadzinnen mogelijk zonder handmatige afstemming.

Het proces van genetische programmering begint met het creëren van een willekeurige populatie van programma's die zaadzinnen kunnen genereren. Programma's worden weergegeven als bomen, waarbij elk knooppunt een bewerking of functie vertegenwoordigt.

Vervolgens wordt elk programma geëvalueerd op basis van een vooraf gedefinieerd criterium, zoals het controleren van het portemonneesaldo op een saldo groter dan nul. Programma's die zaadzinnen met een positief saldo genereren, krijgen hogere scores.

Vervolgens vindt de crossover-operatie plaats, waarbij de geselecteerde programma's worden gecombineerd door delen van hun bomen uit te wisselen. Het ene programma kan bijvoorbeeld zijn functie voor het genereren van geheugensteuntjes doorgeven aan een ander programma.

Na de crossover vindt de mutatiebewerking plaats, waarbij sommige delen van de bomen in de nieuwe programma's willekeurig worden gewijzigd. Een van de programma's kan bijvoorbeeld willekeurig een nieuwe bewerking aan de boom toevoegen.

 

Overzicht van andere methoden die worden gebruikt om geldige zaadzinnen te genereren

Er worden ook andere methoden gebruikt in het AI Seed Phrase Finder-programma om zaadzinnen te genereren die verband houden met Bitcoin-portefeuilles die een positief saldo bevatten. Deze methoden worden gecombineerd en vormen een aanvulling op de belangrijkste modellen om het beste resultaat te bereiken. Het AI Seed Phrase Finder-programma kan bijvoorbeeld een generator gebruiken om nieuwe zaadzinnen te maken. Vervolgens wordt de gegenereerde database in een neuraal netwerk geladen. Met behulp van machine learning evalueert het programma de resultaten en selecteert het de beste zinnen. Als gevolg hiervan wordt het getrainde model in staat geschikte combinaties te voorspellen om weer toegang te krijgen tot Bitcoin-wallets.

Tijdens de werking van het programma kruisen deze methoden elkaar om het gewenste resultaat te bereiken:

 • Het gebruik van neurale netwerken. Meestal wordt dit model toegepast in machine learning-algoritmen. Neurale netwerken helpen bijvoorbeeld bij het creëren van een model dat de waarschijnlijkheid evalueert dat een combinatie een ‘juiste’ startzin is, die toegang geeft tot het saldo van een cryptocurrency-portemonnee. Meestal worden aanzienlijke hoeveelheden informatie gebruikt voor AI-training. Het systeem vindt, rekening houdend met de gegeven parameters, onafhankelijk complexe patronen en afhankelijkheden. Vervolgens worden ze gebruikt om de juiste woordreeksen te selecteren.
 • Optimalisatie-algoritmen. Deze omvatten het eerder beschreven genetische algoritme. Er zijn ook optimalisatieopties die gebruikmaken van gradiëntafdaling en evolutionaire strategieën. Alle betrokken algoritmen werken naar één doel toe: het zoeken naar optimale combinaties van woorden in basiszinnen.
 • Natuurlijke taalverwerking. Het systeem analyseert natuurlijke spraakvormen, woordenboeken en bronnen. Dit helpt bij het verwerken van tekstinformatie waaruit basiszinnen worden gegenereerd. Het programma maakt gebruik van een methodologie om een ​​model te creëren dat vervolgens de kansen op ‘succes’ voor elke combinatie kan beoordelen (bijvoorbeeld of dit een sleutel kan zijn om toegang te krijgen tot het saldo van een cryptocurrency-portemonnee).
 • Diep leren. De methodologie maakt gebruik van neurale netwerken om een ​​alomvattend systeem te creëren. Het kant-en-klare model is in staat de structuur en semantiek van zaadzinnen te analyseren en te begrijpen. Het verschilt van gewoon neuraal netwerkgebaseerd leren in een diepere benadering. Het systeem helpt bij het vinden van geldige basiszinnen. Dankzij deep learning kan het programma automatisch overeenkomende kenmerken uit de database identificeren en kant-en-klare resultaatprognoses genereren.
 • Evolutionaire strategieën worden beschouwd als een van de optimalisatiemethoden, waarbij gebruik wordt gemaakt van het proces van natuurlijke selectie. Het maakt deel uit van genetische programmering, wat de zoektocht impliceert naar noodzakelijke zaadzinnen door de genenpool van de bevolking te verbeteren met behulp van genetische operatoren. Evolutionaire strategieën helpen bij het efficiënt verkennen van de ruimte van mogelijke basiszinnen en het vinden van de beste combinaties van woorden.
 • Analyse van woordenboeken en teksten wordt goed gecombineerd met natuurlijke taalverwerking. Er wordt een aanzienlijke hoeveelheid tekstuele informatie in het model geladen: boeken, artikelen, internetpagina's. Kunstmatige intelligentie verwerkt populaire woorden en hun reeksen, waaruit met grote waarschijnlijkheid zaadzinnen kunnen worden samengesteld die de gebruiker onafhankelijk heeft gebruikt bij het maken van zijn bitcoin-portemonnee (bijvoorbeeld een zaadzin bestaande uit de namen van bijbelse apostelen: “peter andrew james john philip bartholomew thomas matthew alphaeuthaddaeus simon judas” of een zaadzin bestaande uit de namen van planeten in het zonnestelsel: “kwik venus aarde mars jupiter saturnus uranus neptunus”).
 • Semantische analyse: AI maakt gebruik van natuurlijke taalverwerkingsmethoden om de semantische relatie tussen woorden te bepalen en modellen te creëren die de waarschijnlijkheid evalueren dat bepaalde combinaties van woorden een zaadzin zijn, zoals in het vorige voorbeeld.
 • Sociale analyse: AI uploadt en controleert gegevens van sociale netwerken, forums of andere online platforms om populaire onderwerpen, interesses of gebruikersvoorkeuren te identificeren. Net als bij andere varianten wordt een kant-en-klare database gebruikt voor verder machinaal leren en het selecteren van veelbelovende woordcombinaties voor het genereren van zaadzinnen.
 • Clusteranalyse: Het systeem verdeelt informatie in samenhangende clusters. Waarom is het nodig om zinnen in gelijkenisgroepen te verdelen? Dit helpt bij het identificeren van patronen en de meest voorkomende woordcombinaties in reeds bekende geldige basiszinnen.
 • Analyseren van oude portemonnees zonder saldo. Het programma leest informatie uit de database. Het analyseren van bekende Bitcoin-portefeuilles met openbaar beschikbare gegevens. Dit helpt bij het identificeren van patronen in geheugensteuntjes die kunnen worden gebruikt om te zoeken naar ‘zaadzinnen’ voor voorheen onbekende portefeuilles met positieve saldi.
 • Gebruik van woordenboeken en databases. Een ander element van natuurlijke taalverwerking. Woordenboeken en databases met bekende zaadzinnen en de bijbehorende reeksen worden in het programma geladen. Het systeem kan bijvoorbeeld gegenereerde combinaties controleren op naleving van bekende patronen of steekproeven gebruiken om naar vergelijkbare waarden te zoeken.
 • Patroonanalyse. AI analyseert kant-en-klare patronen en regelmatigheden in geladen databases. Het programma kan zoeken naar terugkerende woordcombinaties die vaak voorkomen in eerder bekende portemonnees met saldi.
 • Parallel computergebruik gebruiken. De methodologie is hierboven al beschreven en omvat het opdelen van het proces in verschillende delen. Berekening met gelijktijdig laden wordt uitgevoerd door een groot aantal moderne “ASIC’s” en cloudservers met GPU’s.
 • Cachingresultaten: AI Seed Phrase Finder kan het cachen van eerdere berekeningsresultaten gebruiken om volgende verzoeken te versnellen. Als het programma bijvoorbeeld eerder een zaadzin heeft gecontroleerd en heeft vastgesteld dat de portemonnee die het ontgrendelt geen positief saldo heeft, wordt het resultaat van deze controle in de cache opgeslagen. Wanneer dezelfde zaadzin opnieuw wordt opgevraagd, kan het programma onmiddellijk het opgeslagen resultaat retourneren, waardoor de noodzaak van een nieuwe controle wordt omzeild. (Caching wordt gereset nadat het programma opnieuw is opgestart, omdat er in die tijd mogelijk wijzigingen in het portefeuillesaldo hebben plaatsgevonden).
 • Optimalisatie van de uitvoeringstijd. Het systeem verkort de tijd die nodig is om alle algoritmen te implementeren. Dit maakt het gemakkelijker om naar zaadzinnen te zoeken, omdat de berekening sneller gaat. Het programma kan bijvoorbeeld efficiënte datastructuren of algoritmen voor complexiteitsreductie gebruiken om het proces te versnellen.
 • Adaptieve parameterafstemming: Het programma maakt tijdens de uitvoering gebruik van adaptieve afstemming van algoritmeparameters. Het kan bijvoorbeeld de parameters van algoritmen dynamisch aanpassen, afhankelijk van de kenmerken van invoergegevens of de huidige systeemstatus. Hierdoor kunnen de prestaties en efficiëntie van het programma in realtime worden geoptimaliseerd, wat cruciaal is voor de gebruiker.

Deze methoden en AI-algoritmen worden voortdurend gecombineerd. Daarom is het AI Seed Phrase Finder-programma uniek omdat het kan werken met kant-en-klare modellen die flexibel zijn en ervoor zorgen dat het verwachte gebruikersresultaat binnen de kortst mogelijke tijd wordt bereikt. tijd.

Uiteindelijk is het beschreven programma een krachtig hulpmiddel dat AI-algoritmen en -methoden combineert met de ondersteuning van cloudservers met GPU's om maximale snelheid te bereiken bij het genereren van geldige geheugensteuntjes die toegang verlenen tot Bitcoin-portefeuilles.

Overzicht van andere methoden die worden gebruikt om geldige zaadzinnen te genereren met behulp van AI

Hoe werkt de module “Target search” om zaadzinnen te zoeken op basis van gespecificeerde criteria?

De module “Doelzoeken” is beschikbaar voor gebruikers met het overeenkomstige licentietype, volgens de tariefplannen beschreven in de sectie “Kosten”. Deze modus is ontworpen om naar zaadzinnen te zoeken op basis van door de gebruiker opgegeven voorwaarden in het zoekformulier. Het programma werkt ook met bekende modules: generator en validator om een ​​volledige zaadzin te selecteren die uit 12 woorden bestaat, als de gebruiker alleen het adres van de betreffende bitcoin-portemonnee heeft opgegeven en slechts 6 woorden in de juiste volgorde vanaf de geheugensteun tot deze bitcoin portemonnee.

De module “Target AI search” maakt gebruik van methoden en algoritmen van kunstmatige intelligentie die eerder zijn beschreven om de meest waarschijnlijke combinaties van woorden in de zaadzin te genereren. Dit maakt het mogelijk het zoekproces te versnellen en de nauwkeurigheid van de resultaten te vergroten. AI-algoritmen worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te analyseren en te verwerken, patronen te identificeren en op basis van deze gegevens beslissingen te nemen.

In dit geval gebruikt de “AI_Target_Search_Mode” AI om alle mogelijke combinaties van de resterende 6 woorden in de onvolledige beginzin te genereren. Vervolgens wordt met behulp van de validatormodule elke gegenereerde combinatie gecontroleerd op geldigheid. Als een combinatie geldig is, controleert de module de Bitcoin-portemonnee met behulp van de verkregen zaadzin via de blockchain en controleert de overeenkomst van het bestaande portemonnee-adres met het door de gebruiker opgegeven adres in de zoekvoorwaarden.beschrijving van de programma-interface in de modus Gericht zoeken naar zaadzinnen met behulp van meerdere woorden

Het gebruik van AI maakt het mogelijk het zoekproces te versnellen, omdat AI-algoritmen grote hoeveelheden gegevens efficiënt verwerken en op basis van deze informatie beslissingen nemen. Daarnaast wordt AI gebruikt voor data-analyse en -verwerking, wat de nauwkeurigheid van de zoekresultaten met ‘juiste zaadzinnen’ helpt verbeteren.

Het werk van de module “AI_Target_Search_Mode” is als volgt geïmplementeerd in het AI Seed Phrase Finder-programma:

 • De brongegevens verkrijgen: De gebruiker geeft het adres van de Bitcoin-portemonnee van interesse op, minimaal 6 woorden uit de beginzin in de juiste volgorde. De gebruiker kan ook aanvullende, hem bekende woorden opgeven die deel uitmaken van de beginzin en in willekeurige volgorde staan.
 • Een lijst met mogelijke combinaties maken: De generatormodule past de eerder beschreven methoden toe om een ​​lijst met alle mogelijke combinaties te maken van de resterende woorden die moeten worden geselecteerd.
 • Combinatie-iteratie: De “AI_Target_Search_Mode” begint met het doorlopen van de combinaties uit de lijst en vervangt deze door de ontbrekende woorden in de zaadzin met behulp van de validator.
 • Combinatiegeldigheidscontrole: Elke gegenereerde combinatie wordt gecontroleerd door de validatormodule, die verifieert of de resulterende zaadzin geldig is.
 • Adrescontrole: Als de gegenereerde combinatie de validatorcontrole doorstaat, gebruikt de module “AI_Target_Search_Mode” de verkregen zaadzin om een ​​Bitcoin-portemonnee te maken en controleert of het resulterende adres overeenkomt met het gewenste adres van de gebruiker.
 • Controleer de adresnauwkeurigheid: De checkermodule maakt verbinding met de blockchain en verifieert dat het adres overeenkomt met het adres dat de gebruiker heeft opgegeven in de zoekvoorwaarden. Als er een exacte overeenkomst is, wordt de gevonden zaadzin als compleet en geldig beschouwd en wordt deze weergegeven in het corresponderende logboek van het programma en geschreven naar het tekstbestand “Target_FinderGen.log” in de map “Output”, die zich bevindt in de hoofdmap met het uitvoerbare bestand van het programma.
 • Laatste stap met uitvoerresultaten: Als een volledige en geldige zaadzin wordt gevonden, geeft de “AI_Target_Search_Mode” deze aan de gebruiker weer, en de werking van het programma in deze modus wordt als voltooid beschouwd. Om naar de volgende geheugensteun te zoeken volgens de voorwaarden van de gebruiker, moet het programma opnieuw worden opgestart.

Hoe vind je alle woorden van een geheugensteuntje met AI Seed Phrase Finder als er maar een paar woorden bekend zijn?

Waarom is de AI Seed Phrase Finder & BTC-balanscontroletool voor Windows PC met behulp van AI beter dan welke andere brute-force-methode dan ook?

De AI Seed Phrase Finder & BTC-balanscontroletool, gebaseerd op kunstmatige intelligentie, heeft verschillende voordelen vergeleken met andere brute-force-methodeprogramma's:

 • Efficiëntie: Het AI Seed Phrase Finder-programma maakt gebruik van machine learning-algoritmen en neurale netwerken om het proces van zaadzindetectie te optimaliseren. Het kan trainen op grote hoeveelheden gegevens en patronen identificeren, waardoor het efficiënter en sneller kan werken dan de brute-force-methode.
 • Kortere zoektijd: AI Seed Phrase Finder kan reeds bestaande gegevens over zaadzinnen gebruiken om het zoekproces te optimaliseren. Er wordt met succes rekening gehouden met de waarschijnlijkheid dat bepaalde woorden in zaadzinnen worden gebruikt, waardoor de zoektijd wordt verkort en de kans op het vinden van een geldige zaadzin wordt vergroot.
 • Aanpassingsvermogen: het AI Seed Phrase Finder-programma kan leren en zich aanpassen aan nieuwe gegevens en veranderende omstandigheden. Het is in staat zijn algoritmen en zoekstrategieën te verbeteren op basis van opgedane ervaring, waardoor het in de loop van de tijd efficiënter en nauwkeuriger kan worden.
 • Berekening van de pluksnelheid: Nauwkeurige berekeningen van de snelheid van het plukken van zaadzinnen op dezelfde apparatuur zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van de geheugensteun, het aantal mogelijke combinaties, de kracht van de apparatuur en de efficiëntie van het programma. Dankzij optimalisatie en het gebruik van AI kan het AI Seed Phrase Finder-programma het zoekproces echter aanzienlijk versnellen in vergelijking met andere softwareproducten die brute-force-methoden gebruiken om de taak uit te voeren. Het kan bijvoorbeeld voorlopige gegevens gebruiken om het zoekbereik te verkleinen en het aantal combinaties te verminderen, wat resulteert in een toename van de picksnelheid.

Over het algemeen biedt de AI Seed Phrase Finder & BTC-balanscontroletool, gebaseerd op kunstmatige intelligentie, een efficiëntere en geoptimaliseerde aanpak voor het vinden van een zaadzin en het controleren van het portemonneesaldo. Het kan de zoektijd aanzienlijk verkorten en de kans op het succesvol vinden van een zaadzin vergroten, waardoor het superieur is aan andere programma's die vertrouwen op de brute-force-methode voor het genereren van combinaties van woorden die samen een zaadzin vormen.

Laten we de methoden die door het AI Seed Phrase Finder-programma worden gebruikt bij het genereren van zaadzinnen eens nader bekijken en hun belang uitleggen.

 • Recurrente neurale netwerken (RNN) worden gebruikt voor het verwerken van sequentiële gegevens, zoals tekst. Ze leggen afhankelijkheden en context vast tussen de woorden in zaadzinnen, waardoor de AI Seed Phrase Finder de meest waarschijnlijke geheugensteuntjes kan genereren die bitcoin-portefeuilles met een positief saldo ontgrendelen.
 • Convolutionele neurale netwerken (CNN) worden gebruikt voor het verwerken van afbeeldingen met tekstgegevens die op internet te vinden zijn. Ze detecteren op efficiënte wijze lokale patronen en kenmerken in de tekst, waardoor de AI Seed Phrase Finder met maximale waarschijnlijkheid geldige startzinnen kan genereren.
 • Deep learning maakt gebruik van diepe neurale netwerken om hoogwaardige kenmerken uit eerder verkregen gegevens te extraheren, waardoor het AISeedFinder-programma complexere en verborgen patronen in zaadzinnen kan vinden, waardoor de voorlopige kwaliteit en nauwkeurigheid van woordcombinaties worden verbeterd vóór verificatie door de validatormodule.
 • Het softwarecomplex maakt gebruik van evolutionaire programmeermethoden om te zoeken naar optimale AI-modelparameters en hun prestaties en nauwkeurigheid te verbeteren.
 • AI SeedFinder gebruikt Bayesiaanse netwerken om de waarschijnlijkheid te voorspellen dat bepaalde woordcombinaties in zaadzinnen voorkomen, op basis van voortdurend bijgewerkte statistische gegevens die zijn verkregen tijdens het genereren van nieuwe woordcombinaties.
 • De Support Vector Machine (SVM)-methode wordt gebruikt voor het classificeren van zaadzinnen op basis van hun kenmerken en eigenschappen, terwijl clusteralgoritmen worden gebruikt voor het classificeren van zaadzinnen op basis van vergelijkbare kenmerken met behulp van verzamelde informatie, waardoor een efficiëntere verwerking en analyse van grote hoeveelheden gegevens mogelijk is. .
 • De “Decision Trees”-methode wordt gebruikt voor het classificeren van gegevens op basis van een reeks logische beslissingen. In het AI Seed Phrase Finder-programma wordt de beslissingsbomenmethode toegepast voor het classificeren van zaadzinnen op basis van hun kenmerken en eigenschappen, en vervolgens combineren willekeurige bosalgoritmen meerdere beslissingsbomen om de nauwkeurigheid van de gegevensclassificatie te verbeteren, waardoor het AI Seed Phrase Finder-programma verhoog de nauwkeurigheid van voorspellingen bij het selecteren van woorden voor het genereren van geldige ‘ezelsbruggetjes’ voor portemonnees met een waarschijnlijk positief saldo.

Al deze methoden zijn belangrijke hulpmiddelen van het AI Seed Phrase Finder-complex en stellen het in staat om ongelooflijk grote hoeveelheden gegevens effectief te verwerken en analyseren om te zoeken naar “nuttige” zaadzinnen voor de gebruiker. Door verschillende methoden en benaderingen te combineren, kunnen maximale prestaties en programmaresponsiviteit worden bereikt.

Gebruikersrecensies over de effectiviteit van het werk van het AISeed Finder-programma zullen nauwelijks op internet te vinden zijn, omdat niemand om vertrouwelijkheidsredenen zijn identiteit zou willen de-anonimiseren en een rapport zou willen publiceren over het vinden van een zaadzin voor een portemonnee met een aanzienlijke hoeveelheid BTC balans op sociale netwerken. In dit geval maakt het niet echt uit of deze gebruiker de oorspronkelijke eigenaar van zo'n portemonnee was of dat hij de initiële gegevens voor het raden van de zaadzin van derden heeft verkregen...

Om begrijpelijke redenen zal geen enkele gebruiker van het programma willen beweren dat hij met behulp van deze “software” eigenaar van een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency heeft kunnen worden. Maar ondanks dit, het programma AI Seed Phrase Finder BTC Balance Checker Tool voor Windows PC wordt besproken op het meest gezaghebbende Bitcoin-forum ter wereld, “bitcointalk.org”.

AI Seed Phrase Finder & BTC-saldocontroletool voor Windows PC - Beschrijving van software

Hoe worden de veiligheid en vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens gewaarborgd in het AI Seed Phrase Finder-programma?

De AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool zorgt voor volledige vertrouwelijkheid en veiligheid van de resultaten van alle modules die de gebruiker ziet in de logs van de generator, validator en checker.

AI Seed Phrase Finder & BTC Checker Tool bestaat uit twee hoofdcomponenten: een clientgedeelte dat op de computer van de gebruiker is geïnstalleerd en een servergedeelte dat op virtuele servers draait. Het clientgedeelte van het programma biedt de gebruiker een grafische interface voor het invoeren van invoergegevens voor het zoeken naar een zaadzin in de modus "Target search" en het starten van het zoekproces. Het programma is ook verantwoordelijk voor het coderen en overdragen van gegevens tussen de client- en serveronderdelen. Het clientgedeelte gebruikt een licentiesleutel om de veiligheid en vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens te garanderen.

Het grootste deel van het programma bevindt zich op virtuele servers, waar met behulp van kunstmatige intelligentie-algoritmen het genereren, verwerken en analyseren van geheugensteuntjes plaatsvindt die nodig zijn voor het herstellen van de toegang tot de Bitcoin-portemonnee van de gebruiker. Het servergedeelte maakt gebruik van krachtige algoritmen en kunstmatige intelligentie om een ​​snel zoekproces met de hoogst mogelijke snelheid te garanderen.

Tijdens de uitvoering van het programma decodeert de client de gegevens die van de servers worden ontvangen met behulp van een geheime sleutel die is gegenereerd met behulp van de login- en licentiesleutel tijdens de eerste lancering van het programma op de computer van de gebruiker. Het is belangrijk op te merken dat de licentiesleutel een sleutelrol speelt bij het garanderen van de veiligheid van gebruikersgegevens. Het wordt gebruikt voor het coderen en decoderen van de gegevens die worden verzonden tussen de client- en serveronderdelen, waardoor ongeautoriseerde toegang tot de gegevens en ongeoorloofd gebruik van het programma door derden zonder licentie wordt voorkomen.

Om de vertrouwelijkheid van de resultaten van elke gebruiker te garanderen, maakt het programma gebruik van gegevensversleutelingstechnologie. Elke module werkt in een geïsoleerde omgeving, waar alle gegevens, inclusief gegenereerde beginzinnen, geverifieerde adressen en tussenresultaten, worden gecodeerd met behulp van sterke encryptie-algoritmen.

De belangrijkste acties voor massageneratie, validatie en controle op positieve saldi op portemonnees worden uitgevoerd op externe hightechapparatuur. In feite is het een heel cluster van servers met hoge prestaties en krachtige rekenbronnen. Deze apparatuur is speciaal geconfigureerd om alle noodzakelijke handelingen efficiënt uit te voeren.

Op uw computer biedt de AI Seed Phrase Finder & BTC-balanscontroletool u handige logboeken van modulewerk en gegevenscodering/decodering. Dit betekent dat u de resultaten van het programma kunt zien, maar dat de belangrijkste gegevensverwerking plaatsvindt op externe apparatuur. Daarom wordt uw computer niet zwaar belast en zijn er geen aanzienlijke computerbronnen nodig om alle bewerkingen uit te voeren.

Het is belangrijk op te merken dat alle overgedragen gegevens tussen uw computer en externe apparatuur worden gecodeerd met behulp van sterke encryptie-algoritmen met behulp van een licentiesleutel. Dit garandeert de veiligheid en bescherming van uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang. Dankzij de licentiesleutel en een speciaal algoritme voor gegevensversleuteling beschermt de AI Seed Phrase Finder & BTC-balanscontroletool veilig alle resultaten die zijn verkregen tijdens de werking van het programma op uw computer, die de gebruiker kan bekijken in de logboeken in de "uitvoer" map.

U kunt dus vertrouwen op de volledige vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens wanneer u de AI Seed Phrase Finder & BTC-balanscontroletool gebruikt. Alle moduleresultaten zijn alleen voor u beschikbaar, en alleen u kunt de lijst met geheugensteuntjes gebruiken om toegang te krijgen tot echte Bitcoin-portefeuilles met positieve saldi erop.

Hoe Bitcoin-portemonnees worden gehackt door geheugenzinnen te raden met de AI Seed Phrase Finder

Bronnen die door het programma worden gebruikt en soorten licenties

 • Toewijzing van middelen: Het AI Seed Phrase Finder-programma maakt gebruik van moderne apparatuur die een grote hoeveelheid gegevens tegelijkertijd kan verwerken. Elke gebruiker krijgt een bepaalde hoeveelheid bronnen toegewezen, zoals processortijd en geheugen, om de taak van het vinden van “pluszinnen” uit te voeren. Dit betekent dat elke gebruiker voldoende bronnen krijgt om het programma efficiënt te laten werken, ongeacht het aantal gebruikers.
 • Schaalbaarheid: De hardware waarop de AI Seed Phrase Finder-software draait, kan worden geschaald, wat betekent dat de prestaties en middelen naar behoefte kunnen worden vergroot. Als het aantal gebruikers toeneemt, kan het programma zich automatisch aanpassen en meer bronnen toewijzen om taken voor elke gebruiker te verwerken. Dit zorgt voor een stabiele en efficiënte werking van het programma, ongeacht het aantal gebruikers en het type licentie dat zij hebben.
 • Algoritme-optimalisatie: Het AI Seed Phrase Finder-ontwikkelingsteam werkt voortdurend aan het optimaliseren van de zoekalgoritmen om een ​​snelle en nauwkeurige werking van het programma te garanderen. Dit maakt een efficiënt gebruik van de toegewezen bronnen mogelijk en zorgt voor hoge prestaties, zelfs bij een groot aantal gebruikers.
 • Resourceplanning: Het AI Seed Phrase Finder-team zorgt ervoor dat er voldoende middelen aan elke gebruiker worden toegewezen voor het zoeken naar zaadzinnen. Ze plannen en beheren bronnen zorgvuldig om een ​​gelijkmatige verdeling te garanderen en overbelasting van het systeem te voorkomen.

In het ‘Light’-licentiepakket krijgt elke gebruiker een kleine hoeveelheid computerbronnen op servers toegewezen voor de zoektaak, ook wel ‘plus-seedphrases’ genoemd. Deze bronnen omvatten ook CPU-tijd en geheugen.

In het licentiepakket “Premium” krijgt elke gebruiker meer middelen toegewezen voor veeleisende taken, zoals het garanderen van de werking van de eerder genoemde module “Target search”.

In beide pakketten kan het AI Seed Phrase Finder-programma schalen en zich automatisch aanpassen aan het aantal gebruikers. Dit betekent dat als het aantal gebruikers toeneemt, het programma probeert meer bronnen toe te wijzen om taken voor elke gebruiker te verwerken, om de algehele stabiele en efficiënte werking van het programma te garanderen.

Vergelijking van programmaprestaties op basis van het verbruik van computerbronnen door twee versies van het programma

Licentiekosten en systeemvereisten voor het uitvoeren van AI Seed Phrase Finder op een Windows-pc

De kosten voor het gebruik van het programma worden bepaald door het type licentie dat de gebruiker via de Telegram-messenger bij de manager heeft gekocht: https://t.me/ai_seed_finder.

Door een licentie aan te schaffen om de gedownloade AI Seed Phrase Finder-software te gebruiken, betaalt de gebruiker voor de huur van computerapparatuur, meer specifiek voor een bepaald pakket aan functies en rekenkracht die nodig zijn voor de normale werking van het programma in het geselecteerde tariefplan .

Er kunnen slechts 2 versies van het programma met verschillende licentiesleutels op één computer worden uitgevoerd. Voor het beste resultaat wordt aanbevolen om het programma continu te gebruiken.

Zoals je misschien hebt gemerkt in de video aan het begin van dit artikel, ondersteunt het AI Seed Phrase Finder-programma het werken met verschillende soorten licenties voor het gebruik van dit softwareproduct:

 • Het licentietype “Light” houdt in dat het programma alleen in de AI-modus werkt, waardoor je zaadzinnen kunt vinden voor portemonnees met positieve saldi, maar niet erg snel. Het licentietype “Light” impliceert het gebruik van het programma met een kleine hoeveelheid computerbronnen van de apparatuur waarop dit softwarecomplex draait. De "Light" -versie is een soort demoversie van het programma, met behulp waarvan u tijdens de periode dat u dit licentietype gebruikt een voldoende aantal zaadzinnen met positieve saldi kunt vinden.

De kosten van de “Light”-licentie bedragen 128 USDT per maand.

 • Met de licentie “Premium AI-modus” kunt u de bulkzoekmodus voor portemonnees met positieve saldi met de maximaal mogelijke snelheid gebruiken, dus voor dit type licentie wordt voldoende hoeveelheid middelen toegewezen om het programma comfortabel en efficiënt te gebruiken in termen van het totaal aantal gevonden positieve zaadzinnen voor de licentieperiode. Gebaseerd op ontwikkelaarsstatistieken maakt dit type licentie het mogelijk om tientallen keren meer en snellere positieve zaadzinnen te bereiken dan met de “Light”-licentie.

De kosten van de licentie “Premium AI-modus” bedragen 512 USDT per maand.

 • Tarief “Premium met doelzoekmodus” omvat alle functies van de “Premium”-versie. Dit type licentie heeft de hoogste prioriteit bij de verdeling van de rekenkracht die nodig is voor een voldoende snelle zoekopdracht naar een zaadzin onder de door de gebruiker ingestelde “beperkte zoekvoorwaarden”. Het omvat alle beschikbare programmafuncties en hoge prestaties, die worden bereikt door de maximaal toegestane computerbronnen van de bestaande apparatuur toe te wijzen. Deze modus is nodig voor mensen die toegang willen krijgen tot verloren cryptocurrency-activa met behulp van gedeeltelijke brongegevens voor de zoekprocedure. Het gebruik van dit type licentie is alleen nodig als de gebruiker er van tevoren zeker van is dat het herwinnen van toegang tot de betreffende portemonnee hem in staat zal stellen fondsen te verwerven die op dit moment een aanzienlijke marktwaarde hebben.

De kosten van een Premium-licentie met “Doelzoekmodus” bedragen 1256 USDT per maand.

Als u geïnteresseerd bent om dit programma te testen, vraag dan van de manager het Bitcoin-adres om te betalen voor het type licentie dat u heeft gekozen! Nadat de betaling is voltooid, stuurt u een screenshot van Transactie of TxID, waarna u een link ontvangt om het programma met licentiesleutel te downloaden.

Download AI-zaadzoekersoftware

 

Om het programma uit te voeren, wordt aanbevolen een computer te gebruiken met een dual-coreprocessor, geklokt op minimaal 1.6 GHz. Er is ook 4 GB RAM nodig voor de 64-bits versie of 2 GB RAM voor de 32-bits versie.

Het programma vereist minimaal 40 GB vrije ruimte op de harde schijf om generator- en validatorlogboeken op te slaan. Bovendien zijn een display- en grafisch subsysteem nodig voor een goede programmaweergave en functionaliteit.

Het AI Seed Phrase Finder-programma is compatibel met Windows-besturingssystemen versie 7 en hoger. Om een ​​stabiele werking van het programma te garanderen, is bovendien een stabiele internetverbinding met een minimale snelheid van 20 Mbit/sec vereist.

Aanbevelingen van ontwikkelaars van AI Seed Phrase Finder

Enkele tips voor ontwikkelaars die u moet weten als u AI Seed Phrase Finder gebruikt:

 • Het wordt ten zeerste aanbevolen om een ​​bitcoin-portemonnee aan te maken om geld dat u van het programma ontvangt, te storten. Het is belangrijk om de beginzin aan te vullen met aangepaste woorden om de veiligheid van uw bezittingen te vergroten. Een voorbeeld van hoe dit kan worden gedaan, wordt getoond in de video die eerder in dit artikel is gepubliceerd.
 • Wanneer de ‘balance checker’-module meldt dat er een geheugensteuntje is gevonden voor een bitcoin-portemonnee met een positief saldo, wordt aanbevolen om onmiddellijk een beslissing te nemen over de verdere acties met deze portemonnee om een ​​situatie te voorkomen waarin de gevonden cryptocurrency-activa kunnen worden overgedragen naar een ander bitcoinadres. Het is niet nodig om mogelijke redenen uit te leggen!
 • Het wordt aanbevolen om een ​​ononderbroken werking van het programma te garanderen voor de beste resultaten, omdat het startpunt van de AI Seed Phrase Finder wordt geassocieerd met het gebruik van vooraf getrainde modellen op basis van genetische algoritmen, wat tijd en computerbronnen bespaart die nodig zijn om het model helemaal opnieuw te trainen . Omdat elke keer dat het programma wordt uitgevoerd, de set die wordt verkregen uit het gebruik van het genetische algoritme, wordt gevalideerd aan de hand van eerder succesvolle zaadzinpopulaties die door het neurale netwerk zijn geselecteerd voor het testen van de nieuwe populatie geheugenzinnen. Het resultaat is dat hoe langer het programma continu draait, hoe vaker het erin slaagt “positieve zaadzinnen” te vinden.
 • Zorg voor een stabiele internetverbinding om fouten in het programmasysteem te voorkomen en gebruik indien mogelijk een ononderbroken stroomvoorziening.
 • Houd er rekening mee dat er slechts twee versies van het AI Seed Phrase Finder-programma tegelijkertijd op één computer kunnen worden gebruikt. Om het maximale voordeel uit de Light-versie te halen, die minder productief is dan de Premium-opties, en ook omdat deze veel computerbronnen gebruikt, en dit bepaalde beperkingen voor de gebruiker met zich meebrengt, raden we u aan ervoor te zorgen dat de Light-versie van het programma draait continu op de externe computer. Om dit te doen raden wij u aan de RDP-technologie te gebruiken, die in detail wordt beschreven op de website Microsoft-website. Dit zorgt voor een continue werking van het programma en biedt de mogelijkheid om de resultaten van het programma op elk moment te volgen, zelfs met behulp van een smartphone. Om ervoor te zorgen dat het programma blijft werken vanaf de plaats waar het werd gestopt, moet u het programma stoppen met de knop "Stop" en op "Opslaan" klikken op het tabblad "Project". Hierna moet u de map "gebruiker" kopiëren en overbrengen naar de RDP-server in de map met het programma. Nu kunt u het starten en hoeft u de registratieprocedure niet te doorlopen, maar hoeft u alleen maar in te loggen en het programma te starten. Het zal blijven werken vanaf het punt waar het gestopt is. Nu kunt u uw favoriete activiteiten blijven doen en periodiek inloggen op de RDP-server, zelfs met een smartphone, en de resultaten van het programma bekijken, waar u ook bent.

Op afstand toezicht houden op de programmawerking met behulp van RDPU kunt nu deze krachtige AI-zaadzingenerator gebruiken met een real-time balanscontroletool en een groot aantal verloren en verlaten Bitcoin-portefeuilles kraken.

AI-aangedreven software "Bulk Generator Private Keys voor Bitcoin-adressen", mogelijk gemaakt door Supercomputer met AI

Een extra module voor het hoofdprogramma AI Seed Phrase Finder, waarmee u privésleutels en het volledige BTC-adres kunt genereren op basis van een bepaald Bitcoin-adrespatroon.

Hiermee kunt u privésleutels vinden voor BTC-adressen die eerder door andere mensen zijn aangemaakt met de “Bitcoin Vanity Address” -methode. U kunt dus zelfstandig gebruik maken van de service Vanity Bitcoin-adresgenerator  gevonden op de internetsoftware (werkt zelfs zonder internetverbinding) om zelfstandig een Bitcoin-adres te genereren volgens het gewenste patroon, maar dit vereist een aanzienlijke hoeveelheid tijd en rekenkracht.

Om dit te doen, gebruikt het programma de kracht van a gehuurde supercomputer () en GPU-servers met hardware die voor deze taken is geconfigureerd, genereren daarvoor een oneindig aantal adressen en privésleutels, waardoor u letterlijk de sleutel voor het gewenste Bitcoin-adres kunt selecteren.

✔️Maar het meest interessante is dat de “saldocontrolemodule” in staat is om met hoge snelheid, met behulp van privésleutels voor de bijbehorende adressen verkregen op basis van een bepaald sjabloon, de aanwezigheid van een saldo op deze Bitcoin-portefeuilles te controleren en deze weer te geven in de “programmalogboek” en natuurlijk opslaan in een tekstbestand

✔️Onze op AI gebaseerde software ⚙️ voert vergelijkbare taken uit met "verbluffende snelheid" en stelt u in staat een privésleutel voor een volledig Bitcoin-adres te genereren. Bekijk video hoe het werkt.

Deel het met je vrienden:
AI Seed Phrase-zoeker